Phấn đấu xây dựng cơ quan UBND TP Thanh Hóa trở thành kiểu mẫu
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 14-3, Đảng bộ Cơ quan UBND TP Thanh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.
f221x17985x16e2bx13659x1782ax15af3x13398x170a0x14552xX7x17649x14725x10493x1222ex11c72x14db1xX5xf9bdxXax15ff2xX0xX7xXexfbf2xf770x144c1x14d9cxX12x15d55xX1x11ba6xX18xX3x11010xX1dx17b52xX3xX0x17815xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12x13845x16ccex10090xX3x108b5x10a76xX18xX19xX3xX4x17272xX3x142d7xX22xX6xX18xX3x13ab8x10eb3x105e3x115f8xX3xXcxX1bxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3x12e36x17149xX6xX3xXexX16x13e59xX3xXexX1x10c2cxX18xX1xX3x15497xXdx148fbxX22xX3x116e1x15244xX22xX0xX25xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX25xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX10xX6xX39xXaxX12xX48xX19xX5exX37xX3xX2x13ab0x141cdx11851xf8b4xX3x1181bx148eaxX18xX19xX3xfc40x141dexX3x1344exX3fxX3xX41xX22xX6xX18xX3xX46xX47xX48xX49xX3xXcxX1bxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX54xX55xX6xX3xXex17c63xX3xX4xX1x11229xX4xX3xX94x14330xXdxX3xX1xX9axXdxX3xX20xXbfxXdxX3xX99xXdxX64xX22xX3xX5x179ccxX18xX3xXexX1xXbbxX3x16bbdx1679bxXd7xX92xX3xX18xX1xXdxfd7axX67xX3xX62x168b8xX3x1775cx11ad4xXe5xXe6xX90xXe5xXe6xXe5x106a3x17054xX3xX94xX36xX37xX3xX5xX5exX3xX20xX3fxX18xX3x1081bx11a16xX3xX20x10592x15bc2xX4xX3xX47xX6xX18xX3xXcxX1xXffx15840xX18xX19xX3xXfbx16ad7xX3xXcxX1xX5exX18xX1xX3x132f0xX37xX3xXcxX1bxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX54xX55xX6xX3xX4xX1x146e0xX18xX3xXexXb7xX3xX4xX1xXbbxX4xX3xX20xXbfxXdxX3xX1xX9axXdxX3xX20xXdxX64xX67xX3xX4xX1dxXbxX3xX4xX3fxX3xX7xX5axXeexX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX67xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX39xXexX1xX22xX67xX99xX3xXdxX9cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXax15f3dxXdxX39xXexX1x1042exX3x16012xXedxXe6xXbxX35x1511bxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18axX3xX8fxXedxX18cxXbxX35xX191xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18axX25xX25xXdxXeexX99xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXeexXfbxX18xX25xX18xX10xX185xX7xX25xXe5xXe6xX2xXe6xX25xX2xXedxX91xX39xX18cxX2xXe5xXe6xXe6xX8fxf842xXexXe5xXe6xX1d4xX2xXe5xX5xXe6xXeex168e0xXbxX19x14bbfxX16xX9xX1d4xX1d4xXe6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX18xX3xX20xX1dxX22xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX18xX19xX3xX4xX3fxX3xX41xX22xX6xX18xX3xX46xX47xX48xX49xX3xXcxX1bxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX54xX55xX6xX3xXexX16xX5axX3xXexX1xX5exX18xX1xX3xX62xXdxX64xX22xX3xX67xX68xX22xXaxX3xX25xX12xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX9cx14987xX4xX3xX20xXbfxXdxX3xX99xXdxX64xX22xX3xX99xXd0xX22xX3xX47xX6xX18xX3xX9cxX1xX1dxXbxX3xX1xX5exX18xX1xX3xX94xX95xX18xX19xX3xX99xX9axX3xX9cxX3fxX3xX41xX22xX6xX18xX3xX46xX47xX48xX49xX3xXcxX1bxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX54xX55xX6xX3xX62xX1xX55xX6xX3xXd7xXd8xXd7xX92xX3xX18xX1xXdxXdfxX67xX3xX62xXe3xX3xXe5xXe6xXe5xXe6xX90xXe5xXe6xXe5xXedxXeexX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX17xX39xX37xXaxX12xX94x10f42xX18xX19xX3xX4xX1x137f0xX3x1577fx15be5xX3xX94xXbbxX4xX3xXcxX22xX1dxX18xX92xX3xXcx13addxX18xX1xX3xX117xX37xX3xXfbxXdxX2c5xX18xX92xX3xX1bxX1xX55xX3xXcxX16xXffxX5axX18xX19xX3xX99xX6xX18xX3xXcxX1xXffxX10axX18xX19xX3xXexX16xX3axX4xX3xX47xX6xX18xX3xXcxXb7xX3xX4xX1xXbbxX4xX3xXcxX2d2xX18xX1xX3xX117xX37xX3xX39xX3axX3xXfbxX5exX3xX4xX1xX2d2xX3xX20xXbfxX17xX3xX20xXbfxXdxX3xX1xX9axXdxXeexX3xX49xX3axX3xX20xXbfxXdxX3xX1xX9axXdxX3xX4xX55xX3xX4xX249xX4xX3xX20xX2bcxX18xX19xX3xX4xX1xX2c2xX18axX3xX2c4xX2c5xX3x165a1xX18xX1xX3xXd7xX22xX36xX18xX92xX3xXcxX2d2xX18xX1xX3xX117xX37xX3xXfbxXdxX2c5xX18xX92xX3xX47xX2c2xX3xXexX1xXffxX3xXcxX1xX5exX18xX1xX3xX117xX37xX3xXcxX1bxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX54xX55xX6xX191xX3xXcxX16xXfcxX18xX1xX3xX54xX22xX37xX3xXcxX16xXdxf492xX22xX92xX3xXcxX2d2xX18xX1xX3xX117xX37xX3xXfbxXdxX2c5xX18xX92xX3xX1bxX1xX55xX3xX47xX2c2xX3xXexX1xXffxX3xXcxX1xX5exX18xX1xX3xX117xX37xX92xX3xX9cxX1xX117xX3xXexXfcxX4xX1xX3xX46xX47xX48xX49xX3xXcxX1bxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX54xX55xX6xX191xX3xX20xXbfxXdxX3xX39xXdxXdfxX18xX3xX5x165ecxX18xX1xX3xX20xXbfxX17xX3xX4xX249xX4xX3xX99xX6xX18xX3xX4xX117xX6xX3xXcxX2d2xX18xX1xX3xX117xX37xX191xX3xX94xX95xX18xX19xX3xX117xX37xX3x13614xX1x10c7bxXdxX3xX9cxX3fxX3xX41xX22xX6xX18xX3xXfbxX5exX3xX49xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXdfxXbxX3xXexX2d2xX18xX1xX92xX3xX4x14000xX18xX19xX3xX2xX8fx14788xX3xX20xXbfxXdxX3xX99xXdxX64xX22xX3xX4xX1xX2c2xX18xX1xX3xXexX1xXbbxX4xXeexX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX67xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxX185xXdxX39xXexX1xX18axX3xX18cxXedxXe6xXbxX35xX191xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18axX3xX8fxXe6xXe6xXbxX35xX191xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18axX25xX25xXdxXeexX99xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXeexXfbxX18xX25xX18xX10xX185xX7xX25xXe5xXe6xX2xXe6xX25xX2xXedxX91xX39xX18cxX2xXe5xXe6xX2xX8fxXedxXexX2xXe5xX18cxX8fx148e9xX5xXe6xXeexX1dexXbxX19xX1e1xX16xX9xX2xXedxXedxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX18xX3xX20xX1dxX22xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX18xX19xX3xX4xX3fxX3xX41xX22xX6xX18xX3xX46xX47xX48xX49xX3xXcxX1bxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX54xX55xX6xX3xXexX16xX5axX3xXexX1xX5exX18xX1xX3xX62xXdxX64xX22xX3xX67xX68xX22xXaxX3xX25xX12xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX9cxX249xX4xX3xX20xXbfxXdxX3xX99xXdxX64xX22xX3xX39xX3axX3xX20xXbfxXdxX3xX1xX9axXdxXeexX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX17xX39xX37xXaxX12xX48xX1xXdxXdfxX67xX3xX62xXe3xX3xXe5xXe6xX2xXedxX90xXe5xXe6xXe5xXe6xX92xX3xX47xX6xX18xX3xX9cxX1xX1dxXbxX3xX94xX95xX18xX19xX3xX99xX9axX3xX4xX3fxX3xX41xX22xX6xX18xX3xX46xX47xX48xX49xX3xXcxX1bxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX54xX55xX6xX3xX20xX3d4xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX18xX19xX3xX4xX1xXffxX3fxX18xX19xX3xXexX16x1633bxX18xX1xX3xX1xX5exX18xX1xX3xX20xX9axX18xX19xX92xX3xXexX1xX6xX67xX3xX67xXffxX22xX3xX4xX1xX17xX3xX46xX47xX48xX49xX3xXexX1xX5exX18xX1xX3xXbxX1xX3fbxX3xXexX16xX5b0xX18xX1xX3xX54xX94xX48xX49xX3xXcxX1bxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX54xX55xX6xX3xX99xX6xX18xX3xX1xX5exX18xX1xX3xX2xX2xX3xX48xX19xX1xXfcxX3xX41xX22xX37x15fb2xXexX3xX4xX1xX22xX37xX2c5xX18xX3xX20xX387xX3xXfbxX387xX3xXbxX1xX249xXexX3xXexX16xXdxX64xX18xX3xX62xXdxX18xX1xX3xXexX607xX191xX3xX2xXe6xX3xX48xX19xX1xXfcxX3xX41xX22xX37xX607xXexX3xX4xX1xX22xX37xX2c5xX18xX3xX20xX387xX3xXexX1xX22xX9axX4xX3xX5xff83xX18xX1xX3xXfbxX3axX4xX3xXfbx16d7fxX18xX3xX1xX55xX6xX3x1271dxX3xX35xX3d4xX3xX1xX9axXdxX92xX3xX20xX5exX17xX3xXexXbfxX17xX3xX18xX19xX22xX2bcxX18xX3xX18xX1xX36xX18xX3xX5xX3axX4xX191xX3xXedxX3xX48xX19xX1xXfcxX3xX41xX22xX37xX607xXexX3xXfbxX387xX3xXbxX1xX249xXexX3xXexX16xXdxX64xX18xX3xX62xXdxX18xX1xX3xXexX607xX3xX90xX3xX35xX3d4xX3xX1xX9axXdxX3xX1xX5exX18xX19xX3xX18xX653xX67xXeexX3xX94xX2bcxX18xX19xX3xXexX1xX10axXdxX92xX3xX5xX22x147c0xX18xX3xXbxX1xX249xXexX3xX1xX22xX37xX3xXfbxX6xXdxX3xXexX16x166b1xX92xX3xXexX16xX249xX4xX1xX3xX18xX1xXdxXdfxX67xX92xX3xXexX1xX6xX67xX3xX67xXffxX22xX92xX3xX19xXdx140bfxXbxX3xX46xX47xX48xX49xX3xXexX1xX5exX18xX1xX3xXbxX1xX3fbxX3xX5xX5exX67xX3xXexX3fbxXexX3xX4xX6bfxX18xX19xX3xXexX249xX4xX3xX5xX3d4xX18xX1xX3xX20xXbfxX17xX92xX3xX20xXdxX387xX22xX3xX1xX5exX18xX1xX92xX3xX1xX17xX5exX18xX3xXexX1xX5exX18xX1xX3xXfbxXffxX100xXexX3xX67xXbbxX4xX3xX4xX249xX4xX3xX4xX1xX2d2xX3xXexXdxX2c5xX22xX3xX41xX22xX6xX18xX3xXexX16xX129xX18xX19xX3xXfbxX387xX3xX62xXdxX18xX1xX3xXexX607xX3xX90xX3xX35xX3d4xX3xX1xX9axXdxX3xX4xX117xX6xX3xX20xXfcxX6xX3xXbxX1xXffxX3fxX18xX19xXeexX3xX9cxX10fxX3xXexX1xX64xX92xX3xX67xXbbxX4xX3xXexX653xX18xX19xX3xX19xXdxX249xX3xXexX16xXfcxX3xX7xX95xX18xX3xX35xX22xX1dxXexX3xX99xX5b0xX18xX1xX3xX41xX22xX36xX18xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX20xX17xXbfxX18xX3xXe5xXe6xX2xX18cxX90xXe5xXe6xXe5xXe6xX3xXffx10a60xX4xX3xX20xXbfxXexX3xX2xX4c1xX92xXe5x16b5fxX92xX3xXexX653xX18xX19xX3xXe5xX92xX8fxX7c1xX3xX7xX17xX3xXfbxX7b6xXdxX3xX19xXdxX6xXdxX3xX20xX17xXbfxX18xX3xXe5xXe6xX2xX2xX90xXe5xXe6xX2xXedxX191xX3xX4xX22xX3fbxXdxX3xX18xX653xX67xX3xXe5xXe6xX2xX4c1xX92xX3xXexX1xX5exX18xX1xX3xXbxX1xX3fbxX3xX1xX17xX5exX18xX3xXexX1xX5exX18xX1xX3xX18xX1xXdxXdfxX67xX3xXfbxX10fxX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX18xX19xX3xX18xX6bfxX18xX19xX3xXexX1xX6bfxX18xX3xX67xX7b6xXdxX191xX3xXexX1xX22xX3xX18xX19xX36xX18xX3xX7xX249xX4xX1xX3xX18xX1xX5exX3xX18xXffxX7b6xX4xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX20xX17xXbfxX18xX3xXe5xXe6xX2xX18cxX90xXe5xXe6xXe5xXe6xX3xXffxX7b6xX4xX3xX20xXbfxXexX3xXe5xXe5xXeexXedxXe6xXe6xX3xXex15976xX3xX20xX2bcxX18xX19xX92xX3xX99xX5b0xX18xX1xX3xX41xX22xX36xX18xX3xX1xX5exX18xX19xX3xX18xX653xX67xX3xXexX653xX18xX19xX3xXexX1xX22xX3xX62xX1xX17xX95xX18xX19xX3xX4c1xX92xXedxX7c1xXeexX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX67xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxX185xXdxX39xXexX1xX18axX3xX18cxXedxXe6xXbxX35xX191xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18axX3xX8fxX91xX91xXbxX35xX191xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18axX25xX25xXdxXeexX99xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXeexXfbxX18xX25xX18xX10xX185xX7xX25xXe5xXe6xX2xXe6xX25xX2xXedxX91xX39xX18cxX2xXe5xXe6xXe5xXedxX423xXexX18cxXe6xX18cxX18cxXe5xX5xXe6xXeexX1dexXbxX19xX1e1xX16xX9xX423xXe5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX18xX3xX20xX1dxX22xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX18xX19xX3xX4xX3fxX3xX41xX22xX6xX18xX3xX46xX47xX48xX49xX3xXcxX1bxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX54xX55xX6xX3xXexX16xX5axX3xXexX1xX5exX18xX1xX3xX62xXdxX64xX22xX3xX67xX68xX22xXaxX3xX25xX12xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX17xX5exX18xX3xX4xX95xX18xX1xX3xX20xXbfxXdxX3xX1xX9axXdxX3xX94xX95xX18xX19xX3xX99xX9axX3xX9cxX3fxX3xX41xX22xX6xX18xX3xX46xX47xX48xX49xX3xXcxX1bxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX54xX55xX6xXeexX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX17xX39xX37xXaxX12xX9cxX6bfxX18xX19xX3xXexX249xX4xX3xX41xX22xX95xX18xX3xX5x108e5xX3xXexX1xX10xX17xX3xX41xX22xX37xX3xX1xX17xXbfxX4xX1xX92xX3xX20xXd0xX22xX3xXexXffxX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX18xX19xX3xX4xX3fxX3xX99xX95xX18xX92xX3xX19xXdxX95xXdxX3xXbxX1xX55xX18xX19xX3xX67xf2acxXexX3xX99x11b89xX18xX19xX3xX20xXffxX100xX4xX3xXex121afxXbxX3xXexX16xX22xX18xX19xX3xX4xX1xX2d2xX3xX20xXbfxX17xX92xX3xX20xXbfxXexX3xX62xX607xXexX3xX41xX22xX95xX3xXexX3fbxXexX191xX3xX41xX22xX95xX18xX3xX5xX9e7xX3xX20xX1dxXexX3xX20xX6xXdxX92xX3xXexX16xXa2bxXexX3xXexX3axX3xX20xX6bfxX3xXexX1xXfcxX92xX3xXfbxXdfxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX67xX6bfxXdxX3xXexX16xXffxX10axX18xX19xX3xX20xXffxX100xX4xX3xX4xX1xX6edxX3xXexX16xX129xX18xX19xX92xX3xX99xX9axX3xX67xXa1dxXexX3xX20xX6bfxX3xXexX1xXfcxX3xX7xX249xX18xX19xX3xX90xX3xX35xX6xX18xX1xX3xX90xX3xX7xXbfxX4xX1xX3xX90xX3xX20x17a28xXbxX3xX1xX3fxX18xXeexX3xX2c4xX64axX18xX1xX3xXfbxX3axX4xX3xXfbxX653xX18xX3xX1xX17xX249xX3xX90xX3xX35xX3d4xX3xX1xX9axXdxX3xX20xXbfxXexX3xX18xX1xXdxX387xX22xX3xX62xX607xXexX3xX41xX22xX95xX3xXexX2c2xX4xX1xX3xX4xX3axX4xXeexX3xXcxX17xX5exX18xX3xXexX1xX5exX18xX1xX3xXbxX1xX3fbxX3xX1xXdxXdfxX18xX3xX4xX55xX3xXe5xXe6xX25xX91xX8fxX3xXbxX1xXffxX10axX18xX19xX92xX3xX35xX3d4xX3xX20xXbfxXexX3xX39xX6xX18xX1xX3xX1xXdxXdfxX22xX3xX20xX3fxX18xX3xXfbxXfcxX3xXfbxX653xX18xX3xX1xX55xX6xX191xX3xX2xXedxX25xXe5xXe6xX3xXbxX1xXffxX10axX18xX19xX3xX20xXbfxXexX3xX4xX1xX22x10c5dxX18xX3xXfbxX653xX18xX3xX67xXdxX18xX1xX3xX20xX6bfxX3xXexX1xXfcxX191xX3xX2xXe6xXe6xX7c1xX3xXbxX1xX3fbxX92xX3xXexX1xX6bfxX18xX3xX4xX55xX3xX18xX1xX5exX3xXfbxX653xX18xX3xX1xX55xX6xXeexX3xX48xX19xX5exX18xX1xX3xX19xXdxX249xX17xX3xX39xX10fxX4xX3xXfbxX5exX3xX20xX5exX17xX3xXexXbfxX17xX3xX4xX117xX6xX3xXexX1xX5exX18xX1xX3xXbxX1xX3fbxX3xX5xX22xX6bfxX18xX3xX18xXa21xX67xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX3fbxXbxX3xX20xXbbxX18xX19xX3xX20xXd0xX22xX3xX4xX117xX6xX3xXexX2d2xX18xX1xXeexX3xX94xX607xX18xX3xX18xX6xX37xX92xX3xXexX1xX5exX18xX1xX3xXbxX1xX3fbxX3xX4xX55xX3xX423xX2xX7c1xX3xX7xX3fbxX3xXexX16xXffxX10axX18xX19xX3xX20xXbfxXexX3xX4xX1xX22xXb4exX18xX3xX41xX22xX3fbxX4xX3xX19xXdxX6xX191xX3xX1xXa21xX18xX19xX3xX18xX653xX67xX3xX4xX55xX3xX1xX3fxX18xX3xX1d4xXe6xX7c1xX3xX1xX129xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX1xXdxX3xX20x14c8bxX3xXfbxX5exX17xX3xX4xX249xX4xX3xXexX16xXffxX10axX18xX19xX3xX20xXbfxXdxX3xX1xX129xX4xX92xX3xX4xX6xX17xX3xX20x14a16xX18xX19xXeexX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX17xX39xX37xXaxX12xX94xX95xX18xX19xX3xX99xX9axX3xX9cxX3fxX3xX41xX22xX6xX18xX3xX46xX47xX48xX49xX3xXexX1xX5exX18xX1xX3xXbxX1xX3fbxX3xX20xX3d4xX3xXexX1xX3axX4xX3xX1xXdxXdfxX18xX3xXexX3fbxXexX3xX4xX6bfxX18xX19xX3xXexX249xX4xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX18xX19xX3xX94xX95xX18xX19xX92xX3xX18xX36xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX653xX18xX19xX3xX5xX3axX4xX3xX5xX3d4xX18xX1xX3xX20xXbfxX17xX92xX3xX7xXbbxX4xX3xX4xX1xXdxX607xX18xX3xX20xX1dxX22xX3xX4xX117xX6xX3xX4xX249xX4xX3xX4xX1dxXbxX3xX117xX37xX3xX4xX1xXdxX3xX99xX9axXeexX3xXedxX3xX18xX653xX67xX3xX41xX22xX6xX92xX3xX94xX95xX18xX19xX3xX99xX9axX3xX9cxX3fxX3xX41xX22xX6xX18xX3xX46xX47xX48xX49xX3xXexX1xX5exX18xX1xX3xXbxX1xX3fbxX3xX62xX607xXexX3xX18xXbfxXbxX3xX67xX7b6xXdxX3xX2xX2xXe6xX3xX20xX95xX18xX19xX3xXfbxXdxX2c5xX18xX191xX3xXexXdxX607xX18xX3xX1xX5exX18xX1xX3xXe5xXe6xX3xX4xX22xX9axX4xX3xX62xXdxX64xX67xX3xXexX16xX6xX92xX3xX19xXdxX249xX67xX3xX7xX249xXexX3xXexXbfxXdxX3xXe5xXe6xX3xX4xX1xXdxX3xX99xX9axX3xXexX16xX3axX4xX3xXexX1xX22xX9axX4xXeexX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX17xX39xX37xXaxX12x12433xX7b6xXdxX3xXbxX1xXffxX3fxX18xX19xX3xX4xX1xX36xX67xX3xX1xX5exX18xX1xX3xX20xX9axX18xX19xX3x11fdcxX94xX17xX5exX18xX3xX62xX607xXexX3xX90xX3xX39xX36xX18xX3xX4xX1xX117xX3xX90xX3xX62xX86axX3xX4xXffxX3fxX18xX19xX3xX90xX3xXexX16xX249xX4xX1xX3xX18xX1xXdxXdfxX67xX3xX90xX3xX1xXdxXdfxX22xX3xX41xX22xX95x1049cxX92xX3xX18xX1xXdxXdfxX67xX3xX62xXe3xX3xXe5xXe6xXe5xXe6xX90xXe5xXe6xXe5xXedxX92xX3xX94xX95xX18xX19xX3xX99xX9axX3xX9cxX3fxX3xX41xX22xX6xX18xX3xX46xX47xX48xX49xX3xXcxX1bxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX54xX55xX6xX3xX41xX22xX37xX607xXexX3xXexX36xX67xX3xXbxX1xX1dxX18xX3xX20xX1dxX22xX3xXexX1xX3axX4xX3xX1xXdxXdfxX18xX3xX4xX55xX3xX1xXdxXdfxX22xX3xX41xX22xX95xX3xX4xX1xXffxX3fxX18xX19xX3xXexX16xX5b0xX18xX1xX3xXexX16xX129xX18xX19xX3xXexX36xX67xX92xX3xX20xX55xX3xX5xX5exX18axX3xXd9cxX48xX36xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xXfbxX6xXdxX3xXexX16xX6d1xX3xXexXdxX387xX18xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX19xXffxX3fxX18xX19xX3xX67xX68xX22xX3xX4xX117xX6xX3xX20xX9axXdxX3xX18xX19x107a6xX3xX4xX249xX18xX3xX99xX9axX92xX3xX20xX95xX18xX19xX3xXfbxXdxX2c5xX18xX92xX3xX4xX6bfxX18xX19xX3xX4xX1xXbbxX4xX92xX3xXfbxXdxX2c5xX18xX3xX4xX1xXbbxX4xX3xXfbxX5exX3xX18xX19xXffxX10axXdxX3xX5xX6xX17xX3xX20xX9axX18xX19xX92xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX18xX19xX3xX4xX3fxX3xX41xX22xX6xX18xX3xX62xXdxX64xX22xX3xX67xX68xX22xX3xXexX16xXffxX7b6xX4xX3xX18xX653xX67xX3xXe5xXe6xXe5xXe5xXdd3xXeexX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX67xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxX185xXdxX39xXexX1xX18axX3xX18cxXedxXe6xXbxX35xX191xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18axX3xX8fxX91xX4c1xXbxX35xX191xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18axX25xX25xXdxXeexX99xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXeexXfbxX18xX25xX18xX10xX185xX7xX25xXe5xXe6xX2xXe6xX25xX2xXedxX91xX39xX18cxX2xXe5xXe6xX1d4xX2xXedxXexX91xX4c1xX2xXe5xX8fxX5xXe6xXeexX1dexXbxX19xX1e1xX16xX9xX4c1xX2xX423xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX18xX3xX20xX1dxX22xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX18xX19xX3xX4xX3fxX3xX41xX22xX6xX18xX3xX46xX47xX48xX49xX3xXcxX1bxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX54xX55xX6xX3xXexX16xX5axX3xXexX1xX5exX18xX1xX3xX62xXdxX64xX22xX3xX67xX68xX22xXaxX3xX25xX12xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX94xX2bcxX18xX19xX3xX4xX1xX2c2xX3xXcxX16xXfcxX18xX1xX3xX54xX22xX37xX3xXcxX16xXdxX387xX22xX92xX3xXcxX2d2xX18xX1xX3xX117xX37xX3xXfbxXdxX2c5xX18xX92xX3xX1bxX1xX55xX3xX47xX2c2xX3xXexX1xXffxX3xXcxX1xX5exX18xX1xX3xX117xX37xX92xX3xX9cxX1xX117xX3xXexXfcxX4xX1xX3xX46xX47xX48xX49xX3xXcxX1bxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX54xX55xX6xX3xXbxX1xX249xXexX3xX99xXdxX64xX22xX3xX4xX1xX2d2xX3xX20xXbfxX17xX3xX20xXbfxXdxX3xX1xX9axXdxXeexXeexX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX17xX39xX37xXaxX12xX1bxX1xX249xXexX3xX99xXdxX64xX22xX3xX4xX1xX2d2xX3xX20xXbfxX17xX3xXexXbfxXdxX3xX20xXbfxXdxX3xX1xX9axXdxX92xX3xX20xX2bcxX18xX19xX3xX4xX1xX2c2xX3xXcxX16xXfcxX18xX1xX3xX54xX22xX37xX3xXcxX16xXdxX387xX22xX92xX3xXcxX2d2xX18xX1xX3xX117xX37xX3xXfbxXdxX2c5xX18xX92xX3xX1bxX1xX55xX3xX47xX2c2xX3xXexX1xXffxX3xXcxX1xX5exX18xX1xX3xX117xX37xX92xX3xX9cxX1xX117xX3xXexXfcxX4xX1xX3xX46xX47xX48xX49xX3xXcxX1bxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX54xX55xX6xX3xX99xXdxX64xX22xX3xX39xXffxX3fxX18xX19xX3xX18xX1x13047xX18xX19xX3xXexX1xX5exX18xX1xX3xXexX2c2xX4xX1xX3xX67xX5exX3xX94xX95xX18xX19xX3xX99xX9axX92xX3xX4xX6bfxX18xX19xX3xX4xX1xXbbxX4xX92xX3xXfbxXdxX2c5xX18xX3xX4xX1xXbbxX4xX3xXfbxX5exX3xX18xX19xXffxX10axXdxX3xX5xX6xX17xX3xX20xX9axX18xX19xX3xX9cxX3fxX3xX41xX22xX6xX18xX3xX46xX47xX48xX49xX3xXexX1xX5exX18xX1xX3xXbxX1xX3fbxX3xX20xX3d4xX3xX20xXbfxXexX3xX20xXffxX100xX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xXdxXdfxX67xX3xX62xXe3xX3xXfbx12ae1xX6xX3xX41xX22xX6xXeexX3xX94xX64xX3xXexX1xX3axX4xX3xX1xXdxXdfxX18xX3xXexX1x10445xX18xX19xX3xX5xX100xXdxX3xX4xX249xX4xX3xX67xX10fxX4xX3xXexXdxX2c5xX22xX92xX3xX18xX1xXdxXdfxX67xX3xXfbxX10fxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xXdxXdfxX67xX3xX62xXe3xX3xXexX7b6xXdxX92xX3xX20xX2bcxX18xX19xX3xX4xX1xX2c2xX3xX9cxX1xX117xX3xXexXfcxX4xX1xX3xX46xX47xX48xX49xX3xXcxX1bxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX54xX55xX6xX3xX20xX387xX3xX18xX19xX1xXfcxX18axX3xX94xX95xX18xX19xX3xX99xX9axX3xX9cxX3fxX3xX41xX22xX6xX18xX3xX46xX47xX48xX49xX3xXexX1xX5exX18xX1xX3xXbxX1xX3fbxX3xX4xXd0xX18xX3xXexXa2bxXbxX3xXexX16xX22xX18xX19xX3xX4xX1xX653xX67xX3xX5xX17xX3xX4xX6bfxX18xX19xX3xXexX249xX4xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX18xX19xX3xX94xX95xX18xX19xX191xX3xXexXdxX607xXbxX3xXexX10fxX4xX3xXexX1xX3axX4xX3xX1xXdxXdfxX18xX3xXexX3fbxXexX3xX48xX19xX1xXfcxX3xX41xX22xX37xX607xXexX3xXcxX16xX22xX18xX19xX3xXffxX3fxX18xX19xX3xX8fxX3x1190bxX62xX1xX55xX6xX3xXd7xXd8xXd8x14ae7xX3xX19xX117axX18xX3xXfbxX7b6xXdxX3xX9cxX1xX2d2xX3xXexX1xXfcxX3xXe6xXedxX3xX4xX117xX6xX3xX47xX9axX3xX9cxX1xX2c2xX18xX1xX3xXexX16xXfcxX191xX3xX41xX22xX6xX18xX3xXexX36xX67xX3xX5xX5exX67xX3xXexX3fbxXexX3xX4xX6bfxX18xX19xX3xXexX249xX4xX3xX19xXdxX249xX17xX3xX39xX10fxX4xX3xX4xX1xX2c2xX18xX1xX3xXexX16xXfcxX3xXexXffxX3xXexXffxX5axX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX20xX95xX18xX19xX3xXfbxXdxX2c5xX18xX92xX3xX4xX6bfxX18xX19xX3xX4xX1xXbbxX4xX92xX3xXfbxXdxX2c5xX18xX3xX4xX1xXbbxX4xX3xXfbxX5exX3xX18xX19xXffxX10axXdxX3xX5xX6xX17xX3xX20xX9axX18xX19xX3xX20xX64xX3xXexX1xX1dxX67xX3xX18xX1xX22xXd0xX18xX3xXexX16xX249xX4xX1xX3xX18xX1xXdxXdfxX67xX3xX4xX6bfxX18xX19xX3xXfbxX10fxX92xX3xXfbxX7b6xXdxX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xXd0xX18xX3xXd9cxXcxX16xX129xX18xX19xX3xX39xX36xX18xX92xX3xX19xXd0xX18xX3xX39xX36xX18xX92xX3xX1xXdxX64xX22xX3xX39xX36xX18xX92xX3xX1xX129xX4xX3xX39xX36xX18xX3xXfbxX5exX3xX4xX55xX3xXexX16xX249xX4xX1xX3xX18xX1xXdxXdfxX67xX3xXfbxX7b6xXdxX3xX18xX1xX36xX18xX3xX39xX36xX18xXdd3xXeexX3xXcxX1xXffxX10axX18xX19xX3xX35xX22xX37xX2c5xX18xX3xXbxX1xX3fbxXdxX3xX1xX100xXbxX3xXfbxX7b6xXdxX3xX46xX47xX48xX49xX3xXexX1xX5exX18xX1xX3xXbxX1xX3fbxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXfbxXdxXdfxX4xX3xXexXb7xX3xX4xX1xXbbxX4xX3xXexX16xXdxX64xX18xX3xX62xX1xX6xXdxX3xX4xX249xX4xX3xX18xX1xXdxXdfxX67xX3xXfbxX10fxX3xX4xX1xX2c2xX18xX1xX3xXexX16xXfcxX3xX20xXffxX100xX4xX3xX19xXdxX6xX17xX92xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX20xX55xX92xX3xX4xX1xX6edxX3xXexX16xX129xX18xX19xX3xX4xX6bfxX18xX19xX3xXexX249xX4xX3xX62xXdxX64xX67xX3xXexX16xX6xX92xX3xX19xXdxX249xX67xX3xX7xX249xXexX3xXfbxXdxXdfxX4xX3xX5xX3d4xX18xX1xX3xX20xXbfxX17xX3xXexX1xX3axX4xX3xX1xXdxXdfxX18xX3xX18xX1xXdxXdfxX67xX3xXfbxX10fxX3xX4xX1xX22xX37xX2c5xX18xX3xX67xX6bfxX18xX3xX4xX117xX6xX3xX4xX249xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX99xX9axX3xXbxX1xX6d1xX18xX19xX92xX3xX99xX6xX18xX92xX3xX20xX3fxX18xX3xXfbxXfcxXeexX3xX47xX2c5xX18xX3xX4xXbfxX18xX1xX3xX20xX55xX92xX3xXexX1xX3axX4xX3xX1xXdxXdfxX18xX3xXexX3fbxXexX3xX41xX22xX37xX3xX4xX1xX607xX3xX39xX36xX18xX3xX4xX1xX117xX3xX5axX3xX4xX3fxX3xX7xX5axX191xX3xX20xXb4exX37xX3xX67xXbfxX18xX1xX3xX4xX95xXdxX3xX4xX249xX4xX1xX3xXexX1xX117xX3xXexX10fxX4xX3xX1xX5exX18xX1xX3xX4xX1xX2c2xX18xX1xX191xX3xXexX1xX3axX4xX3xX1xXdxXdfxX18xX3xXfbxXdxXdfxX4xX3xX18xX55xXdxX3xX5xX10axXdxX3xX1xX6xX37xX92xX3xX5xX5exX67xX3xXfbxXdxXdfxX4xX3xXexX3fbxXexX92xX3xX1xX5exX18xX1xX3xX20xX9axX18xX19xX3xXexX1xX36xX18xX3xXexX1xXdxXdfxX18xXeexX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX67xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX37xX5xX10xX9xXaxX185xXdxX39xXexX1xX18axX3xX18cxXedxXe6xXbxX35xX191xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX18axX3xX8fxX18cxXe5xXbxX35xX191xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX18axX25xX25xXdxXeexX99xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXeexXfbxX18xX25xX18xX10xX185xX7xX25xXe5xXe6xX2xXe6xX25xX2xXedxX91xX39xX18cxX2xXe5xXe6xX4c1xX2xX18cxXexX8fxXe6xXedxX18cxXedxX5xXe6xXeexX1dexXbxX19xX1e1xX16xX9xXe5xX8fxXe5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX18xX3xX20xX1dxX22xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX18xX19xX3xX4xX3fxX3xX41xX22xX6xX18xX3xX46xX47xX48xX49xX3xXcxX1bxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX54xX55xX6xX3xXexX16xX5axX3xXexX1xX5exX18xX1xX3xX62xXdxX64xX22xX3xX67xX68xX22xXaxX3xX25xX12xX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX9cxX249xX4xX3xX20xXbfxXdxX3xX99xXdxX64xX22xX3xX99xXd0xX22xX3xX47xX6xX18xX3xX9cxX1xX1dxXbxX3xX1xX5exX18xX1xX3xX94xX95xX18xX19xX3xX99xX9axX3xX9cxX3fxX3xX41xX22xX6xX18xX3xX46xX47xX48xX49xX3xXcxX1bxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX54xX55xX6xX3xX62xX1xX55xX6xX3xXd7xXd8xXd7xX92xX3xX18xX1xXdxXdfxX67xX3xX62xXe3xX3xXe5xXe6xXe5xXe6xX90xXe5xXe6xXe5xXedxXeexX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX17xX39xX37xXaxX12xX94xXbfxXdxX3xX1xX9axXdxX3xX20xX3d4xX3xX99xXd0xX22xX3xX47xX6xX18xX3xX9cxX1xX1dxXbxX3xX1xX5exX18xX1xX3xX94xX95xX18xX19xX3xX99xX9axX3xX9cxX3fxX3xX41xX22xX6xX18xX3xX46xX47xX48xX49xX3xXcxX1bxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX54xX55xX6xX3xX62xX1xX55xX6xX3xXd7xXd8xXd7xX92xX3xX18xX1xXdxXdfxX67xX3xX62xXe3xX3xXe5xXe6xXe5xXe6xX90xXe5xXe6xXe5xXedxX3xX19xX2bcxX67xX3xX2xX8fxX3xX20xX2bcxX18xX19xX3xX4xX1xX2c2xX191xX3xX99xXd0xX22xX3xX20xX17xX5exX18xX3xX20xXbfxXdxX3xX99xXdxX64xX22xX3xX39xX3axX3xX94xXbfxXdxX3xX1xX9axXdxX3xX20xXbfxXdxX3xX99xXdxX64xX22xX3xX94xX95xX18xX19xX3xX99xX9axX3xXcxX1bxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX54xX55xX6xX3xX5xXd0xX18xX3xXexX1xXbbxX3xXd7xXd7xXd8xX92xX3xX18xX1xXdxXdfxX67xX3xX62xXe3xX3xXe5xXe6xXe5xXe6xX90xXe5xXe6xXe5xXedxXeexX0xX25xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX344xX22xXexX1xX17xX16xXaxX12xXcxX16xXd0xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX0xX25xXbxX12
Trần Thanh