Châu Âu siết chặt các biện pháp đối phó “làn sóng” COVID-19 thứ hai
Ngày 6/8, Ba Lan đã tái áp đặt quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại 9 tỉnh miền Nam và Đông sau khi số ca nhiễm gia tăng. Quy định này áp đặt ở nơi công cộng, đối với cả các sự kiện thể thao và văn hóa.
7473x8813x10aa1x8374x86b8x7b3ex9bc6xce89xda50xX7xd7eex1115axe61fxcca5x74c1xc5bexX5xc6bfxXaxab2fxf34fxX1xa292xb116xX3xdda1xX16xX3xX7xXdxa288xXexX3xX4xX1xadf1xXexX3xX4xadf9xX4xX3x913exXdxde17x801fxX3xXbxX1xX26xXbxX3x1026axbb9dxXdxX3xXbxX1x8dd8xX3xe922xX5xcc1cxX2cxX3xX7xX39xX2cxd1ccxc66axX3xX13x10dcex8b72xe9edxd31bxf1dexX2x108d9xX3xXexX1xa45axX3xX1xX6xXdxX0x1148bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1075bxX10xX6xa52bxXaxX12x9e9dxX43xX3dxd50axX3xdaecxX57x84c4x9ca2xX3x113b9xX6xX3x92ddxX6xX2cxX3xX33xdee8xX3xXexX26xXdxX3xX26xXbxX3xX33xX22xXexX3xff0bxX16xX6fxX3xX33xb2d0xX2cxX1xX3xX29xee38xXexX3xX29xX16x10c13xX4xX3xX33xX10x8a90xX3x100ecxX1x7a25xX16xX3xXexacf2xX6xX2cxX43xX3xXex7716xXdxX3xX4dxX3xXexe198xX2cxX1xX3xa289xXdxa4a3xX2cxX3xX6cxX6xXb7xX3x77c1xX3dxX3xdcb6xf326xX2cxX43xX3xX7xX6xX16xX3xXa1xX1xXdxX3xX7xX34xX3xX4xX6xX3xX2cxX1xXdxe23bxXb7xX3xX43xXdxX6xX3xXexa432xX2cxX43x856bxX3xb773xX16xX6fxX3xX33xX90xX2cxX1xX3xX2cxX3dxX6fxX3xX26xXbxX3xX33xX22xXexX3x750cxX3xX2cxe6c3xXdxX3xX4xXc4xX2cxX43xX3xX4xX9axX2cxX43xX74xX3xX33xX34xXdxX3xXc0x924cxXdxX3xX4xbb5dxX3xX4xX26xX4xX3xX7x10359xX3xXa1xXdxX2bxX2cxX3xXexX1x1052fxX3xXexX1xX6xX9fxX3xXc0xX3dxX3xXc0xXe1xX2cxX3xX1xX39xX6xXe4xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX9fxX69xX6fxXaxX12xX0xXdxXb7xX43xX3xX7xXa7xX4xX9xXaxX57xX57xXdxXe4xX29xX6xX9fxXexX1xX6xX2cxX1xX1xX9fxX6xXe4xXc0xX2cxX57xX2cxX10xa98bxX7xX57xa786xb38ex7ea1xX2xX57xX2xa942xX173xX69x915cxX16exX73xX16fxX16exX2xX16fxXexb49bxX173xX176xX5xX2xXe4x954exXbxX43xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX3xX7xXdxX1dxXexX3xX4xX1xX22xXexX3xX4xX26xX4xX3xX29xXdxX2bxX2cxX3xXbxX1xX26xXbxX3xX33xX34xXdxX3xXbxX1xX39xX3xX3bxX5xX3dxX2cxX3xX7xX39xX2cxX43xX44xX3xX13xX47xX48xX49xX4axX4bxX2xX4dxX3xXexX1xX51xX3xX1xX6xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX9fxX69xX6fxXaxX12xX66xXdxX2bxX2cxX3xX8bxX16xX6fxX3xX33xX90xX2cxX1xX3xX33xX10xX9fxX3xXa1xX1xXa3xX16xX3xXexXa7xX6xX2cxX43xX3xX4xX1xXb3xX3xX29xX95xXexX3xX29xX16xX9axX4xX3xXfaxX3xXexXa7xX9fxX2cxX43xX3xXbxX1xf9d1xX2cxX43xX3xXa1xc576xX2cxX3xX2cxX1xb692xX3xX4xX26xX4xX3xX4xad12xX6xX3xX1xXdxX2bxX16xX3xX1xX9fxX22xX4xX3xXexXadxXdxX3xX4xX26xX4xX3xX7xX15xX2cxX3xX29xX6xX6fxX74xX3xXb7xX3dxX3xXa1xX1xXc4xX2cxX43xX3xX26xXbxX3xX69xd127xX2cxX43xX3xX4xX26xX4xX3xX2cxXfdxXdxX3xX4xXc4xX2cxX43xX3xX4xX9axX2cxX43xX3xX2cxX43xX9fxX3dxXdxX3xXexXa7xa739xXdxXe4xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX9fxX69xX6fxXaxX12xXcxX16xX6fxX3xX2cxX1xXdxbabdxX2cxX74xX3xX7xX34xX3xX4xX6xX3xX2cxX1xXdxXd9xXb7xX3xX33xX7exX3xX43xXdxX6xX3xXexXe1xX2cxX43xX3xXb7xXadxX2cxX1xX3xX2cxX1x82e5xXexX3xXexXadxXdxX3xc21dxXdxX5xX10xX7xXdxX6xX74xX3xXc0xdd65xX2cxX43xX3xX4xXc4xX2cxX43xX3xX2cxX43xX1xXdxX2bxXbxX3xXfaxX3xXb7xXdxXb9xX2cxX3xX6cxX6xXb7xX74xX3xX2cxXfdxXdxX3xX4xX26xX4xX3xXb7x10d8fxX3xXexX1xX6xX2cxX3xX33xX6xX2cxX43xX3xX29xX90xX3xX114xX2cxX1xX3xX1xX228xXfaxX2cxX43xX3xX2cxX22xX2cxX43xX3xX2cxXb9xX3xX69xX9fxX3xXa1xX1xX39xX3xXexX1xX11bxX4xX3xX1xXdxX2bxX2cxX3xX43xXdxX7exX2cxX3xX4xX26xX4xX1xX3x784exX7exX3xX1xX9axXdxXe4xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX9fxX69xX6fxXaxX12xced9xX1xX26xXexX3xX29xXdxX124xX16xX3xXc0xX110xXdxX3xX29xX26xX9fxX3xX43xXdxX110xXdxX74xX3xX76xX9axX3xXexXa7xX228xXfaxX2cxX43xX3xcbf9xX3xXexX1dxX3xX76xX6xX3xX79xX6xX2cxX3xX79xX16xXa1xX6xX7x845exX3xX2c1xX37bxXb7xX9fxX16axX7xXa1xXdxX3xX2cxX1xX2baxX2cxX3xXb7xXadxX2cxX1xX3xX4xeffbxX2cxX3xX4xX114xX2cxX1xX3xX43xXdxX26xX4xX3xXc0xX110xXdxX3xXc0xXdxX2bxX4xX3xX7xX34xX3xX4xX6xX3xX2cxX1xXdxXd9xXb7xX3xX33xX6xX2cxX43xX3xXexXe1xX2cxX43xXe4xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX9fxX69xX6fxXaxX12xX6cxX43xX3dxX6fxX3xX71xX57xX73xX74xX3xX29xX9axX3xXexXa7xX297xX2cxX3xX43xX1xXdxX3xX2cxX1x9422xX2cxX3xX173xX16dxX71xX3xX4xX6xX3xX2cxX1xXdxXd9xXb7xX3xXb7xX110xXdxX74xX3xXb7xX51xX4xX3xX4xX6xX9fxX3xX2cxX1xX2baxXexX3xX43xX1xXdxX3xX2cxX1xX3eaxX2cxX3xXexXa7xX9fxX2cxX43xX3xXb7xX9axXexX3xX2cxX43xX3dxX6fxX3xXa1xX124xX3xXexf9c1xX3xXa1xX1xXdxX3xX29xX2cbxX2cxX43xX3xXbxX1xX26xXexX3xX69xX90xX4xX1xXe4xX3xX6cxX43xX9fxX3dxXdxX3xXa7xX6xX74xX3xX4xX39xX3xX2xX73xX3xX4xX6xX3xXexX22fxX3xXc0xX9fxX2cxX43xX3xXb7xX110xXdxX74xX3xX2cxX15xX2cxX43xX3xXexf0b4xX2cxX43xX3xX7xX34xX3xX4xX6xX3xXexX22fxX3xXc0xX9fxX2cxX43xX3xX5xX297xX2cxX3xX2xXe4xX173xX173xX17exX3xX4xX6xXe4xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX9fxX69xX6fxXaxX12xceafxX9axXexX3xX7xX34xX3xX2cxX43xX1xX90xX3xX7x10febxX3xX33xX7exX3xX4xX39xX3xX32cx7908xXexX3xX2cxX43xX1xXdxX2bxXb7xX3xX69xX228xXfdxX2cxX43xX3xXexX223xX2cxX1xX3xXc0xX110xXdxX3xXc0xXdxXa7xX16xX7xX3xX2c1xf05axc92bxX2c1xX4bxX13xX9fxX48xX4bxX16dxX3xXa1xX1xXdxX1dxX2cxX3xXe6xX16xX34xX4xX3xX1xX9axXdxX3xXbxX1xX114xXdxX3xX1xX9fxX7exX2cxX3xX1xe534xXbxX3xX4xX1xX9fxX3xX33xX1dxX2cxX3xX4xX16xX34xXdxX3xXexX1xX26xX2cxX43xX3xXcxX26xXb7xXe4xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX9fxX69xX6fxXaxX12xXcxXa7xX9fxX2cxX43xX3xXa1xX1xXdxX3xX33xX39xX74xX3xXexXadxXdxX3xX348xX1xX391xX2cxX3xX79xX6xX2cxX3xX74xX3xXexX34xX4xX3xX33xX9axX3xX5xX15xX6fxX3xX5xX6xX2cxX3xXc0xXdxXa7xX16xX7xX3xX33xX6xX2cxX43xX3xXexXe1xX2cxX43xX3xX2cxX1xX6xX2cxX1xXe4xX3xXcxX1xX10xX9fxX3xX2cxX43xX228xX278xXdxX3xXbxX1xX25axX3xXexXa7xX26xX4xX1xX3xX4xX1xXdxX1dxX2cxX3xX5xX228xc034xX4xX3xX4x76b5xX6xX3xX76xX9axX3xX36axX3xXexX1dxX74xX3xX29xX3dxX3xX79xXdxXdxXdxX7xX6xX4bxX498xX6xXa7xXdxX6xX3xX48xX9fxXdxXbxXdxX9fxX4bxX348xX16xX5xXa1xXa1xXdxX74xX3xXex112ddxX3xX5xX2bxX3xX2cxX1xXdxXd9xXb7xX3xX33xX7exX3xXexXe1xX2cxX43xX3xX1xXfdxX2cxX3xXb7xX51xX4xX3xX2xX3xf5ecxXexX428xX3xX2xXe4xX2xX4bxX2xXe4xX17exd5a0xXe4xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX9fxX69xX6fxXaxX12xX76xX3dxX3xX4xX1xX9fxX3xX29xXdxX1dxXexX3xX3bxX5xX3dxX2cxX3xX7xX39xX2cxX43xX3xXexX1xX51xX3xX1xX6xXdxX44xX3xX33xX7exX3xX29xX95xXexX3xX33xX391xX16xX74xX3xXc0xX3dxX3xX3bxX5xX3dxX2cxX3xX7xX39xX2cxX43xX3xX2cxX3dxX6fxX3xX7xcf37xX3xXb7xXadxX2cxX1xX3xX1xXfdxX2cxX3xX1xX6xX6fxX3xX6fxX1dxX16xX3xX1xXfdxX2cxX3xX4xX21exX2cxX3xXexX2cbxX6fxX3xXc0xX3dxX9fxX3xX4xX26xX4xX1xX3xX4xX1xbe66xX2cxX43xX3xXexX6xX3xX51xX2cxX43xX3xXbxX1xX39xXe4xX44xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX9fxX69xX6fxXaxX12xX4axX2cbxX3xX7xX34xX3xX4xX6xX3xX2cxX1xXdxXd9xXb7xX3xXexXe1xX2cxX43xX74xX3xX348xX1xX391xX2cxX3xX79xX6xX2cxX3xX1xXdxX2bxX2cxX3xXc0x9f5fxX2cxX3xX5xX3dxX3xX2cxX228xX110xX4xX3xX43xX1xXdxX3xX2cxX1xX3eaxX2cxX3xX7xX34xX3xX4xX6xX3xX2cxX1xXdxXd9xXb7xX3xX223xXexX3xX2cxX1xX2baxXexX3xX4xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX3xX74xX3xXc0xX110xXdxX3xX16dxX3xX4xX6xX3xX2cxX1xXdxXd9xXb7xX3xXexXa7xX297xX2cxX3xX2xX16exX16exXe4xX16exX16exX16exX3xX69xX15xX2cxX3xXexXa7xX9fxX2cxX43xX3xX2xX17exX3xX2cxX43xX3dxX6fxX3xX8bxX16xX6xXe4xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX9fxX69xX6fxXaxX12xXc3xX1dxX2cxX3xX2cxX6xX6fxX3xX2cxX228xX110xX4xX3xX2cxX3dxX6fxX3xX43xX1xXdxX3xX2cxX1xX3eaxX2cxX3xXexX464xX2cxX43xX3xX4xX9axX2cxX43xX3xX173xXe4xX176xX2xX16dxX3xX4xX6xX3xX2cxX1xXdxXd9xXb7xX3xXc0xX3dxX3xX16fxX16fxX2xX3xX4xX6xX3xXexX22fxX3xXc0xX9fxX2cxX43xX3xXexXa7xX9fxX2cxX43xX3xX7xX34xX3xX176xX74xX176xX3xXexXa7xXdxX2bxX16xX3xX69xX15xX2cxXe4xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX9fxX69xX6fxXaxX12xX66xX391xX16xX3xX1xX1dxXexX3xX4xX26xX4xX3xX29xXdxX2bxX2cxX3xXbxX1xX26xXbxX3xXbxX1xX9fxX2cxX43xX3xXexX2f0xX6xX3xXexX428xX3xXb7xX2cbxX6xX3xf2baxX16xX15xX2cxX3xX33xX7exX3xX33xX228xX581xX4xX3xX69x106d1xX3xX29xX2f0xX74xX3xX4xX26xX4xX3xX4xX16xX9axX4xX3xXexX25axX3xXexX3eaxXbxX3xXexXa7xX9fxX2cxX43xX3xX2cxX1xX3dxX3xXc0xX3dxX3xX2cxX43xX9fxX3dxXdxX3xXexXa7xX278xXdxX3xX33xXb9xX16xX3xX33xX7exX3xX33xX228xX581xX4xX3xXbxX1xX4aexXbxX74xX3xX4xX26xX4xX3xX2cxX1xX3dxX3xX1xX3dxX2cxX43xX3xXc0xX3dxX3xX8bxX16xX26xX2cxX3xXa7xX228xX581xX16xX3xX33xX228xX581xX4xX3xXb7xXfaxX3xX5xXadxXdxX3xX29x8831xX2cxX1xX3xXexX1xX228xX278xX2cxX43xX3xXc0xX3dxX3xXexXa7xf9d2xX3xX10xXb7xX3xX7xX62dxX3xX33xX1dxX2cxX3xXexXa7xX228xX278xX2cxX43xX3xXc0xX3dxX9fxX3xXexX16xX391xX2cxX3xXexX110xXdxX3xX7xX6xX16xX3xXa1xf72dxX3xX2cxX43xX1xXb3xX3xX66xf559xXe4xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX9fxX69xX6fxXaxX12xX2c1xX5xX9fxXc0xX6xXa1xXdxX6xX74xX3xXb7xX9axXexX3xXexXa7xX9fxX2cxX43xX3xX7xX34xX3xX4xX26xX4xX3xX8bxX16xX34xX4xX3xX43xXdxX6xX3xX4xX39xX3xX7xX34xX3xX4xX6xX3xXexX22fxX3xXc0xX9fxX2cxX43xX3xXexX1xX2baxXbxX3xX2cxX1xX2baxXexX3xX4xX1xX15xX16xX3xX18xX16xX74xX3xX33xX7exX3xX43xX1xXdxX3xX2cxX1xX3eaxX2cxX3xX7xX34xX3xX4xX6xX3xXb7xX95xX4xX3xXb7xX110xXdxX3xXexX1xX10xX9fxX3xX2cxX43xX3dxX6fxX3xX4xX6xX9fxX3xX2cxX1xX2baxXexX3xXexXa7xX9fxX2cxX43xX3xXc0xX21exX2cxX43xX3xX1xXfdxX2cxX3xX16fxX3xXexX1xX26xX2cxX43xX3xX8bxX16xX6xX3xXc0xX110xXdxX3xX71xX16fxX3xXexXa7xX228xX278xX2cxX43xX3xX1xX581xXbxXe4xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX9fxX69xX6fxXaxX12xXcxX1xX10xX9fxX3xX7xX34xX3xX5xXdxX2bxX16xX3xXb7xX110xXdxX3xX2cxX1xX2baxXexX3xX4xXc4xX2cxX43xX3xX29xX34xX3xX2cxX43xX3dxX6fxX3xX71xX57xX73xX74xX3xXexX464xX2cxX43xX3xX7xX34xX3xX4xX6xX3xX29xX2bxX2cxX1xX3xXexXadxXdxX3xX2c1xX5xX9fxXc0xX6xXa1xXdxX6xX3xX33xX7exX3xXexXe1xX2cxX43xX3xX5xX297xX2cxX3xX16dxXe4xX17exX73xX16exX3xXexXa7xX228xX278xX2cxX43xX3xX1xX581xXbxX74xX3xXexXa7xX9fxX2cxX43xX3xX33xX39xX3xX2xXe4xX73xX16dxX17exX3xX2cxX43xX228xX278xXdxX3xX33xX7exX3xX1xc30fxXdxX3xXbxX1xX25axX4xXe4xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX9fxX69xX6fxXaxX12xXcxX16xX391xX2cxX3xXexXa7xX228xX110xX4xX74xX3xX8bxX16xX34xX4xX3xX43xXdxX6xX3xXcxXa7xX16xX2cxX43xX3xX18xX16xX3xX2cxX3dxX6fxX3xX43xX1xXdxX3xX2cxX1xX3eaxX2cxX3xX4xX6xX3xXexX22fxX3xXc0xX9fxX2cxX43xX3xX33xX391xX16xX3xXexXdxX297xX2cxX3xXa1xX124xX3xXexX428xX3xX43xXdx87a7xX6xX3xXexX1xX26xX2cxX43xX3xX6cxXe1xXb7xX74xX3xX2cxX15xX2cxX43xX3xXexX464xX2cxX43xX3xX7xX34xX3xX2cxX43xX228xX278xXdxX3xX4xX1xX1dxXexX3xXc0xX826xX3xX13xX47xX48xX49xX4axX4bxX2xX4dxX3xX5xX297xX2cxX3xX16dxX4dxX3xXexXa7xX228xX278xX2cxX43xX3xX1xX581xXbxXe4xX3xXcxX16xX6fxX3xX2cxX1xXdxX297xX2cxX74xX3xX76xX9axX3xX36axX3xXexX1dxX3xX2c1xX5xX9fxXc0xX6xXa1xXdxX6xX3xX4xX1xX9fxX3xX29xXdxX1dxXexX3xX2cxX228xX110xX4xX3xX2cxX3dxX6fxX3xX33xX6xX2cxX43xX3xXa1xXdxX124xXb7xX3xX7xX9fxX26xXexX3xX33xX228xX581xX4xX3xXexX826xX2cxX1xX3xX1xX826xX2cxX1xX3xX69xX90xX4xX1xX3xX29xX2bxX2cxX1xXe4xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX9fxX69xX6fxXaxX12xXcxXa7xX9fxX2cxX43xX3xX69xXdxXd9xX2cxX3xX29xXdxX1dxX2cxX3xX5xXdxX297xX2cxX3xX8bxX16xX6xX2cxX3xX69xX90xX4xX1xX3xXexXadxXdxX3xX4xX1xX15xX16xX3xX498xX4a5xX74xX3xX76xX9axX3xX36axX3xXexX1dxX3xX498xX10xX32cxXdxX4xX9fxX3xX2cxX43xX3dxX6fxX3xX176xX57xX73xX3xX32cxX26xX4xX3xX2cxX1xX3eaxX2cxX3xX4xX39xX3xXexX1xX297xXb7xX3xX73xX16dxX4dxX3xX4xX6xX3xXexX22fxX3xXc0xX9fxX2cxX43xX74xX3xX2cxX15xX2cxX43xX3xXexX464xX2cxX43xX3xX7xX34xX3xX2cxX43xX228xX278xXdxX3xX4xX1xX1dxXexX3xXexXadxXdxX3xX2cxX228xX110xX4xX3xX2cxX3dxX6fxX3xX5xX297xX2cxX3xX17exX4dxXe4xX71xX4dxX73xX3xXexXa7xX228xX278xX2cxX43xX3xX1xX581xXbxXe4xX3xXcxXa7xX9fxX2cxX43xX3xXa1xX1xXdxX3xX33xX39xX74xX3xX7xX34xX3xX4xX6xX3xX2cxX1xXdxXd9xXb7xX3xXb7xX110xXdxX3xXexXe1xX2cxX43xX3xXexX1xX297xXb7xX3xX71xXe4xX2xX16fxX4dxX3xX2cxX43xX228xX278xXdxX74xX3xXa1xX1xXdxX1dxX2cxX3xXexX464xX2cxX43xX3xX7xX34xX3xX2cxX43xX228xX278xXdxX3xXb7xX95xX4xX3xX29xX2bxX2cxX1xX3xXexXe1xX2cxX43xX3xX5xX297xX2cxX3xX17exX176xX71xXe4xX2xX16exX16exX3xXexXa7xX228xX278xX2cxX43xX3xX1xX581xXbxXe4xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX9fxX69xX6fxXaxX12xX66xXdxX2bxX2cxX3xX7xX34xX3xX4xX6xX3xXb7xX95xX4xX3xX13xX47xX48xX49xX4axX4bxX2xX4dxX3xXfaxX3xX498xX10xX32cxXdxX4xX9fxX3xX4xX6xX9fxX3xXexX1xX51xX3xX71xX3xXexX1xX1dxX3xX43xXdxX110xXdxX74xX3xXexXa7xX9fxX2cxX43xX3xXa1xX1xXdxX3xX7xX34xX3xX4xX6xX3xXexX22fxX3xXc0xX9fxX2cxX43xX3xX4xX6xX9fxX3xXexX1xX51xX3xX16fxXe4xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX9fxX69xX6fxXaxX12xX498xX4a5xX3xX79xX6xXexXdxX2cxX1xX74xX3xX2cxXfdxXdxX3xX4xX1xXdxX1dxXb7xX3xXa1xX1xX9fxX114xX2cxX43xX3xX73x7e98xX3xX69xX15xX2cxX3xX7xX34xX3xXexX1xX1dxX3xX43xXdxX110xXdxX74xX3xX33xX7exX3xX2cx7f82xX3xX5xX11bxX4xX3xX2cxX43xXe1xX2cxX3xX4xX1xX22xX2cxX3xX7xX11bxX3xX5xX15xX6fxX3xX5xX6xX2cxX3xX4xX585xX6xX3xX33xXadxXdxX3xX69xX90xX4xX1xX3xX13xX47xX48xX49xX4axX4bxX2xX4dxX3xXexXa7xX9fxX2cxX43xX3xX29xX34xXdxX3xX4xX114xX2cxX1xX3xX4xX1xX223xX2cxX1xX3xXbxX1xX585xX3xX4xX26xX4xX3xX2cxX228xX110xX4xX3xX33xX6xX2cxX43xX3xXexX826xXb7xX3xX4xX26xX4xX1xX3xX2cxX110xXdxX3xX5xX2f0xX2cxX43xX3xX5xX2bxX2cxX1xX3xXbxX1xX9fxX2cxX43xX3xXexX2f0xX6xX3xX2cxX1x8d0dxXb7xX3xXa1xX1xXc4xXdxX3xXbxX1xX25axX4xX3xXa1xXdxX2cxX1xX3xXexX1dxX3xXexXa7xX9fxX2cxX43xX3xXa1xX1xX16xX3xXc0xX11bxX4xXe4xX57xXe4xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cexX16xXexX1xX9fxXa7xXaxX12xX5cexXcxXcxX7b1xX48xX6cxX57xX48xXdxX10xXexX2cxX6xXb7x7c77xX5d9xX0xX57xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)