Nga sẽ lưu hành thêm vaccine ngừa COVID-19 trong năm 2022
Giám đốc Trung tâm Dịch tễ và Vi sinh học Gamaleya, ông Alexander Gintsburg ngày 5/1 cho biết trong năm 2022, vaccine ngừa COVID-19 dạng xịt mũi và loại dành cho trẻ em sẽ được lưu hành ở Nga.
b2a3xc0f5x143fax12451x1339ex106a4xe1c8x17432xde16xX7xfec1x1301axefc6x170e6x14d45x14a02xX5xf41cxXax13651x13b0ex15161xX6xX3xX7xf6b6xX3xX5x1613ax133a4xX3xX1xc4efx1878dxX1xX3xXexX1x1563cxcb5dxX3xc020xX6xX4xX4xXdxX20xX10xX3xX20xX14x127bbxX6xX3x149ebxfc2fx107fcx1468bx16651x15173xX2x1303dxX3xXex1404ax17e50xX20xX14xX3xX20x12c04xX26xX3xcff4x10a56xX48xX48xX0x172caxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11ef5xX10xX6x16c37xXaxX12xb961xXdx151b5xX26xX3xef50x1322exX4xX3xXcxX3fxX1cxX20xX14xX3xXex18607xX26xX3xX39x12d1exX4xX1xX3xXex16208xX3xX28xX1fxX3xX37xXdxX3xX7xXdxX20xX1xX3xX1x1373bxX4xX3xX62xX6xX26xX6xX5xX10x16b90xX6x1298cxX3xf77exX20xX14xX3x1471exX5xX10x11f52xX6xX20xX5fxX10xX3fxX3xX62xXdxX20xXexX7x1649bxX1cxX3fxX14xX3xX20xX14xX1fxX92xX3xc5ecxX4dxX2xX3xX4xX1xX40xX3xXa9xXdx10774xXexX3xXexX3fxX40xX20xX14xX3xX20xX45xX26xX3xX48xX49xX48xX48xX94xX3xX28xX6xX4xX4xXdxX20xX10xX3xX20xX14xX32xX6xX3xX35xX36xX37xX38xX39xX3axX2xX3cxX3xX5fxef0axX20xX14xX3xX9dxX76xXexX3xX26xddeexXdxX3xX28xX1fxX3xX5xX40xXe7xXdxX3xX5fxX1fxX20xX1xX3xX4xX1xX40xX3xXexX3fx176c7xX3xX10xX26xX3xX7xX18xX3xX67xX1bx16416xX4xX3xX5xX1bxX1cxX3xX1xX1fxX20xX1xX3x1390dxX3xX13xX14xX6x14115xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX6xXbxXexXdxX40xX20xXaxX12xX0xXdxX26xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX26xX7xX3axXbxX1xX40xXexX40xXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX5fxXdxX7xXbxX5xX6xX92x1772dxX3xXa9xX5xX40xX4x15779xc929xX3xX26xX6xX3fxX14xXdxX20xX3axX5xX10x106e1xXexX15fxX3xX6xX1cxXexX40xX166xX3xX26xX6xX3fxX14xXdxX20xX3axX3fxXdxX14xX1xXexX15fxX3xX6xX1cxXexX40xX166xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xX7xX18xX3xX5xX1bxX1cxX3xX1xX1fxX20xX1xX3xXexX1xX25xX26xX3xX28xX6xX4xX4xXdxX20xX10xX3xX20xX14xX32xX6xX3xX35xX36xX37xX38xX39xX3axX2xX3cxX3xXexX3fxX40xX20xX14xX3xX20xX45xX26xX3xX48xX49xX48xX48xX3xX1xce65xX20xX1xX3x184c1xX20xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX121xXa9xX6xX40xXexX1xX6xX20xX1xX1xX40xX6xX121xX28xX20xX4dxX20xX10x160fdxX7xX4dxX48xX48xX49xX2xX4dxX48x115b9xXb3xX5fx125aaxX2xX3cxX200xc1eaxXb3xXb3xXexX200xX203xX203xX3cxX5xX2xX121x15731xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX7xX18xX3xX5xX1bxX1cxX3xX1xX1fxX20xX1xX3xXexX1xX25xX26xX3xX28xX6xX4xX4xXdxX20xX10xX3xX20xX14xX32xX6xX3xX35xX36xX37xX38xX39xX3axX2xX3cxX3xXexX3fxX40xX20xX14xX3xX20xX45xX26xX3xX48xX49xX48xX48xXaxX3xX5fxX6xXexX6xX3axXbxX1xX40xXexX40xX3axX40xX3fxXdxX14xXdxX20xX6xX5xX3axX7xX3fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX15fxX4dxX4dxX4xX5fxX20xXdxX26xX14xX121xX28xXdxX10xXexX20xX6xX26xXbxX5xX1cxX7xX121xX28xX20xX4dxXex15125xX48xX49xX4dxX1cxXbxX5xX40xX6xX5fxX10xX5fxX4dxX1xX40xXexX20xX20x173e1xX4dxX48xX49xX48xX48xdc57xX49xX2xX2a7xX49xXb3xX4dxXexXexX9dxX28xX20xX20xX14xX6xX203xX121xX212xXbxX14xXaxX3xX4dxX12xX13xX14xX1bxc423xXdxX3xX5fxX72xX20xX3xX67xX10xX40xX3xX165xX1x150bfxX1cxX3xXexX3fxX6xX20xX14xX3xXbxX1x156f6xX20xX14xX3xX5fxX76xX4xX1xX3xX35xX36xX37xX38xX39xX3axX2xX3cxX3xXexXe7xXdxX3x1230exX40xX7xX165xX28xX6xX94xX3xX13xX14xX6xX121xX3xf74dxdd6bxX20xX1xX15fxX3xXcxX5cx11420xX4dxXcxXcxX305xX37xX13x10acfxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe9d6xX40xX5fxX92xXaxX12xXcxX3fxX40xX20xX14xX3xX4xX1cx10079xX4xX3xXexX3fxX2daxX3xX4xX1xX1cxX92xfea3xX20xX3xX28xf9f9xXdxX3xX1x11960xX20xX14xX3xXexX1xX96xX20xX14xX3xXexfc87xX20xX3x10b63xX38xX9axX3xX13xX40xX28xX40xX7xXexXdxX94xX3xX96xX20xX14xX3xX62xXdxX20xXexX7xXa9xX1cxX3fxX14xX3xX20x16352xXdxX15fxX3xd3e9xXcxX3fxX1bxX339xX4xX3xX1xXbdxXexX94xX3xX4xX367xX3xXexX1x122a9xX3xXexXdxXbdxXbxX3xX4xcb9exX20xX3xX28xX6xX4xX4xXdxX20xX10xX3xX5fxXe7xX20xX14xX3xX9dxX76xXexX3xX26xXf0xXdxX3xX121xX3xX35xXf0xX20xX14xX3xX4xX367xX3xX165xXbdxX3xX1xX40xXe7xX4xX1xX3xXexXdxXbdxX20xX3xX1xX1fxX20xX1xX3xX4xX64xX4xX3xXexX1xf500xX3xX20xX14xX1xXdxX335xX26xX3xX5xX72xX26xX3xX7xX1fxX20xX14xX3xX28x12878xX3xX5xX40xXe7xXdxX3xX28xX6xX4xX4xXdxX20xX10xX3xX4xX367xX3xXexX64xX4xX3xX5fxfe4axX20xX14xX3xXa9xX1d6xX40xX3xX28xX335xX3xX20xX14xX6xX92xX3xX5xX384xXbxX3xXex1081cxX4xX3xX4xX1xX68xX20xX14xX3xX5xXe7xXdxX3xXa9xX335xX20xX1xX3xX4xed76xX26xX3xX28xX1fxX3xX28xXdxX3fxX1cxX7xX3x16e2axX9axX34bxX41dxX3axX35xX40xX37xX3axX48xX121xX3xXcxX96xXdxX3xX4xX1xX40xX3xX3fx137b2xX20xX14xX3xX28xX6xX4xX4xXdxX20xX10xX3xX7xX18xX3xX67xX1bxX110xX4xX3xX4xX1cxX20xX14xX3xX4xX348xXbxX3xX4xX1xX40xX3xXexX348xXexX3xX4xX1d6xX3xXexX3fxX106xX3xX10xX26xX3xX3axX3xXexX348xXexX3xX20xX1xXdxX25xX20xX3xX5xX1fxX3xX20xX1xeaecxX20xX14xX3xX6xXdxX3xX26xX1cxX68xX20xX94xX3xX28xX1fxX3xX28xXdxX335xX4xX3xXexXdxX25xX26xX3xX4xX1x152d6xX20xX14xX3xX7xX18xX3xX1xX40xX1fxX20xX3xXexX40xX1fxX20xX3xXex15a8fxX3xX20xX14xX1cxX92xX335xX20xX121x131cdxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31cxX40xX5fxX92xXaxX12xXcxX3fxX1bxX339xX4xX3xX67xX367xX94xX3xX35xX3e9xX4xX3xXexX3fxX1bxX11cxX20xX14xX3xX35xX3e9xX4xX3xfe89xX3xXexXbdxX3xX28xX1fxX3xX41dxXdxX20xX1xX3xX1xX89xX4xX3x17d4fxXdxX25xX20xX3xXa9xX6xX20xX14xX3xX13xX14xX6xX3xX2fdx10dc1xX2f0xX31cxX9axX30cxX3xX37xX10xX3fxX40xX20xXdxX165xX6xX3xX41dxX165xX28xX40xX3fxXexX7xX40xX28xX6xX3xXexX1xX96xX20xX14xX3xXa9xX64xX40xX3xX3fxX432xX20xX14xX3xX5xX40xXe7xXdxX3xX28xX6xX4xX4xXdxX20xX10xX3xX26xX339xXdxX3xX26xX6xX20xX14xX3xXexX25xX20xX3x149bcxX40xX20xX28xX6xX7xX10xX5xX3xX7xX18xX3xX9dxX1cxX348xXexX3xX1xXdxX335xX20xX3xXexXe7xXdxX3xX13xX14xX6xX3xX67xc880xX1cxX3xX20xX45xX26xX3xX48xX49xX48xX48xX121xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31cxX40xX5fxX92xXaxX12xX13xX14xX40xX1fxXdxX3xX3fxX6xX94xX3xX28xX6xX4xX4xXdxX20xX10xX3xX20xX14xX32xX6xX3xX35xX36xX37xX38xX39xX3axX2xX3cxX3xX5fxX1fxX20xX1xX3xX4xX1xX40xX3xXexX3fxX106xX3xX10xX26xX3xX41dxXbxX1cxXexX20xXdxX165xX3xX2f0xX3xX7xX18xX3xX67xX1bxX110xX4xX3xX5xX1bxX1cxX3xX1xX1fxX20xX1xX3xXexX3fxX40xX20xX14xX3xX28fxX3xXexX1xX64xX20xX14xX3xXexX339xXdxX121xX3xX37xX6xX4xX4xXdxX20xX10xX3xX4xX48exX6xX3xX4xX96xX20xX14xX3xXexX92xX3xX9axX20xX1xX3xX9axX7xXexX3fxX6x186eaxX10xX20xX10xX4xX6xX3xX4xXf0xX20xX14xX3xX4xX367xX3xXexX1xX37cxX3xX67xX1bxX110xX4xX3xX67xX45xX20xX14xX3xX165x10aa2xX3xXexXe7xXdxX3xX13xX14xX6xX121xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9axX1cxXexX1xX40xX3fxXaxX12xXcxX1xX10xX40xX3xXcxX9axX41dxX41dxX0xX4dxXbxX12
Theo TASS