Thông báo điều chỉnh quy chế đấu giá và thời gian tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
(Baothanhhoa.vn) - Về việc điều chỉnh quy chế đấu giá và thời gian tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở Khu đất xây dựng trường Tiểu học tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.
9100xd1dcxc35exf9bdxb368xe138xc742xebc5xe499xX7x10ae9xcb53x10c5dx927dxa500xec06xX5x10a09xXaxb70fxX0xf9e9xX12xXcxX1x10366x102dexcfc8xX3xX14xe5d6xe51cxX3x9a36xXdxe6b5xdb0dxX3xX4xX1xdc81xX19xX1xX3xf89exX23xe500xX3xX4xX1xc7d8xX3xX20xdb48xX23xX3xX1axXdxX1dxX3xe6bfx115b8xX3xXexX1xc85axXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xXexe4b2xX3xX4xX1x101b3xX4xX3xX20xX34xX23xX3xX1axXdxX1dxX3xX2bxX23xX2dxX22xX19xX3xX7x110e1xX3x95e8xdd9axX19xX1axX3xX20xX34xXexX0xf275xX14xX12xX0xX6axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe3eexX10xX6xX61xXaxX12xb33exX22xX3xX3bxXdx10905xX4xX3xX20xXdxX22xX23xX3xX4xX1xX27xX19xX1xX3xX2bxX23xX2dxX3xX4xX1xX31xX3xX20xX34xX23xX3xX1axXdxX1dxX3xX3bxX3cxX3xXexX1xX40xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xXexX49xX3xX4xX1xX4dxX4xX3xX20xX34xX23xX3xX1axXdxX1dxX3xX2bxX23xX2dxX22xX19xX3xX7xX5fxX3xX61xX62xX19xX1axX3xX20xX34xXexX3xbb82xX3x95e9xX1xX23xX3xX20xX34xXexX3xaec0xb955xX2dxX3xX61xd05cxX19xX1axX3xXexa234xa85exX40xX19xX1axX3xXcxXdxe9b2xX23xX3xX1xf6b5xX4xX3xXexe267xXdxX3xXbxX1xXeaxX40xX19xX1axX3xf90exX23xc2ddxX19xX1axX3xXcxX1xcb6dxX19xX1axcfd2xX3xXexX1xX3cxX19xX1xX3xXbxX1xdc72xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX7dxa073xX6xX10exX3xXexX27xX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX7dxX1exX1dxf44fxX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9f00xX1exX61xX2dxXaxX12xX0xXdxe51fxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xXexX1xX23xX14bxX14xX3xXdxdcfcxX10xX19xXexX10xXe9xXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXax110b0xXdxX61xXexX1x10f96xX3xfa22xf649xX174xXbxXdfxb8aexX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX171xX3x9a70xX173xX173xXbxXdfxX178xXaxX3xX7xXe9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX171xX6axX6axXdxX133xX14xX6xX1exXexX1xX6xX19xX1xX1xX1exX6xX133xX3bxX19xX6axX19xX10xX16cxX7xX6axd86cxX174xeb94xX1aexX6axX2xf776xX174xX61xX1acxX2xX1aexX1acxX1acxX1aexX2xXexX1acxX1aexX5xX2xX174xd179xX2xX1b2xX174xX61xX173xX1acxX2xX1acxb2aexX182xX1acxXexX1b2xdcf7xX173xX1d0xX5xX2xX174xX133xe9ccxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX18xX19xX1axX3xX14xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX4xX1xX27xX19xX1xX3xX2bxX23xX2dxX3xX4xX1xX31xX3xX20xX34xX23xX3xX1axXdxX1dxX3xX3bxX3cxX3xXexX1xX40xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xXexX49xX3xX4xX1xX4dxX4xX3xX20xX34xX23xX3xX1axXdxX1dxX3xX2bxX23xX2dxX22xX19xX3xX7xX5fxX3xX61xX62xX19xX1axX3xX20xX34xXexXaxX3xX16cxXdxX61xXexX1xX9xXaxX173xX174xX174xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX182xX173xX173xXaxX3xX6axX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX1exX61xX2dxXaxX12xee10xXeax978exX4xX3xX7xXe4xX3xX20x118d6xX19xX1axX3xa8cexX3xX4x1089axX6xX3xX15dxX1xX276xX3xXexe9fcxX4xX1xX3xeb47xX143xdecex10c50xX3xXexX1xX3cxX19xX1xX3xXbxX1xX118xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX7dxX121xX6xX10exX3xdd0bxXdxX1dxX14bxX3xX20xX118xX4xX3xXcxXe9xX23xX19xX1axX3xXexXe0xX14bxX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexXe9xXdxXf1xX19xX3xX2bxX23x112bexX3xX20xX34xXexX3xXexX1xX3cxX19xX1xX3xXbxX1xX118xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX7dxX121xX6xX171xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX1exX61xX2dxXaxX12xX0xX7xXexXe9xX1exX19xX1axX12xX15dxX18xX19xX1axX3xXexX2dxX3xX266xX34xX23xX3xX1axXdxX1dxX3xX1xX268xXbxX3xX61xX6xX19xX1xX3xX7dxX26fxX19xX1axX3xX266xX4dxX4xX0xX6axX7xXexXe9xX1exX19xX1axX12xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX14xX1dxX1exX3xX20xXdxX22xX23xX3xX4xX1xX27xX19xX1xX3xX14bx114f2xXexX3xX7xX118xX3xX19xX334xXdxX3xX61xX23xX19xX1axX3xXexXf9xXdxX3xX103xX23xX2dxX3xX4xX1xX31xX3xX20xX34xX23xX3xX1axXdxX1dxX3xX7xX118xX3xX182xX1aexX1cbxX6axX103xX15dxX1c2xX7dxX266xX3xX19xX1axX3cxX2dxX3xX174xX1d0xX6axX2xX174xX6axX1acxX174xX1acxX174xX3xX3bxX3cxX3xXcxX1xX18xX19xX1axX3xX14xX1dxX1exX3xX20xX34xX23xX3xX1axXdxX1dxX3xX7xX118xX3xX182xX1aexX173xX6axXcxX143xX1c2xX7dxX266xX3xX19xX1axX3cxX2dxX3xX174xX1d0xX6axX2xX174xX6axX1acxX174xX1acxX174xX3xX4xX276xX6xX3xX15dxX18xX19xX1axX3xXexX2dxX3xX266xX34xX23xX3xX1axXdxX1dxX3xX1xX268xXbxX3xX61xX6xX19xX1xX3xX7dxX26fxX19xX1axX3xX266xX4dxX4xX3xX14xX6xX19xX3xX1xX3cxX19xX1xX3xX3bxX22xX3xXexX49xX3xX4xX1xX4dxX4xX3xXexX1xX40xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xXexX49xX3xX4xX1xX4dxX4xX3xX20xX34xX23xX3xX1axXdxX1dxX3xX2bxX23xX2dxX22xX19xX3xX7xX5fxX3xX61xX62xX19xX1axX3xX20xX34xXexX3xXexXf9xXdxX3xXd7xX1xX23xX3xX20xX34xXexX3xXdfxXe0xX2dxX3xX61xXe4xX19xX1axX3xXexXe9xXeaxX40xX19xX1axX3xXcxXdxXf1xX23xX3xX1xXf5xX4xX3xXexXf9xXdxX3xXbxX1xXeaxX40xX19xX1axX3xX103xX23xX105xX19xX1axX3xXcxX1xX10bxX19xX1axX10exX3xXexX1xX3cxX19xX1xX3xXbxX1xX118xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX7dxX121xX6xX10exX3xXexX27xX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX7dxX1exX1dxX133xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX1exX61xX2dxXaxX12xX0xX14xX12xX2xX133xX0xX6axX14xX12xX0xX14xX12xX266xXdxX22xX23xX3xX4xX1xX27xX19xX1xX3xX2bxX23xX2dxX3xX20xX27exX19xX1xX3xXexXf9xXdxX3xX266xXdxXf1xX14bxX3xX14xX10exX3xXd7xX1xX1exX105xX19xX3xX1aexX10exX3xX266xXdxX22xX23xX3xX182xX3xX103xX23xX2dxX3xX4xX1xX31xX3xX20xX34xX23xX3xX1axXdxX1dxX3xX7xX118xX3xX0xX6axX14xX12xX0xX14xX12xX182xX1aexX1cbxX6axX103xX15dxX1c2xX7dxX266xX3xX19xX1axX3cxX2dxX3xX174xX1d0xX6axX2xX174xX6axX1acxX174xX1acxX174xX3xX2bxX23xX2dxX3xX20xX27exX19xX1xX3xX3bxX22xX3xX266xXdxX22xX23xX3xdb17xXdxX88xX19xX3xX3bxX22xX3xX3bxX118xX19xX10exX3xX503xX2bcxX3xXexX1xX23xfd60xXexX3xX3bxX3cxX3xX19xf3d0xX19xX1axX3xX5xXe4xX4xX3xXexX3cxXdxX3xX4xX1xa3d3xX19xX1xX171xX0xX6axX14xX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX1exX61xX2dxXaxX12xX15dxX121xX3xX3bxX118xX19xX3xXexX1xX23xX334xX4xX3xX7xXd5xX3xX1xa137xX23xX3xX4xX276xX6xX3xX14bxcbd4xX19xX1xX3xX20xXf1xX3xXexX1xXe4xX4xX3xX1xXdxX88xX19xX3xX61xXe4xX3xX1dxX19xX3xX20x119dexX23xX3xXexXeaxX3xX503xX1xX18xX19xX1axX3xXexX1xX34xXbxX3xX1xb9eaxX19xX3xX1acxX174xdcdaxX3xXexX49xX19xX1axX3xX14bxX4dxX4xX3xX20xX579xX23xX3xXexXeaxX3xX20xX118xXdxX3xX3bxb7cexXdxX3xX61xXe4xX3xX1dxX19xX10exX3xX20xX26fxX19xX1axX3xXexX1xX40xXdxX3xX3bxX118xX19xX3xX4xX1xX276xX3xX7xXd5xX3xX1xX559xX23xX3xXbxX1xX105xXdxX3xX20xX1dxXbxX3xX4dxX19xX1axX3xX4xX1xX1exX3xXexX34xXexX3xX4xX105xX3xX4xX1dxX4xX3xX61xXe4xX3xX1dxX19xX3xX14bxX3cxX3xX14bxX561xX19xX1xX3xX20xX6xX19xX1axX3xXexX1xXe4xX4xX3xX1xXdxX88xX19xX10exX3x95fexXexX1xXf1xX3xX1xXdxX88xX19xX3xXexXe9xX1exX19xX1axX3xX14xX1dxX1exX3xX4xX1dxX1exX3xXexX3cxXdxX3xX4xX1xX52bxX19xX1xX3xX20xa0efxX3xX20xXeaxX268xX4xX3xXd7xXdxXf1xX14bxX3xXexX1exX1dxX19xX3xX20xX334xX4xX3xX5xX516xXbxX3xXdfxX1dxX4xX3xX19xX1xX516xX19xac35xX133xX3xX15dxX62xX3xXexX1xXf1xX3xX5xX3cxX171xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX1exX61xX2dxXaxX12xX1c2xX3xXd7xX1xX1dxXdxX3xXexX1exX1dxX19xX3xXexX49xX19xX1axX3xX14bxX4dxX4xX3xX20xX579xX23xX3xXexXeaxX3xXdfxXe0xX2dxX3xX61xXe4xX19xX1axX3xX4xX18xX19xX1axX3xXexXe9xX561xX19xX1xX3xX19xX1xX3cxX3xX174xX1acxX3xXexX579xX19xX1axX171xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX1exX61xX2dxXaxX12xX29cxXdxX1dxX3xX503xX1xXd5xXdxX3xX20xXdxXf1xX14bxX3xXexXdxX22xX19xX3xX20xX34xXexX3xX20xX34xX23xX3xX1axXdxX1dxX3x11964xX3xXd7xX1xX1dxXdxX3xXexX1exX1dxX19xX3xX7xX23xX34xXexX3xX3bxX118xX19xX3xX20xX579xX23xX3xXexXeaxX3xXdfxXe0xX2dxX3xX61xXe4xX19xX1axX3xX9xX3xX182xX2xX133xX1acxX173xX1b2xX133xX1b2xX1aexX174xX133xX174xX174xX174xX3xX20xX26fxX19xX1axX3xX6daxX3xX1acxX1b2xX133xX2xX1acxX1d0xX133xfc91xX1acxX1b2xX133xX174xX174xX174xX3xX20xX26fxX19xX1axX3xX9xX3xX0xX14xX12xX1cbxX1d0xX133xX182xX1d0xX1b2xX133xX1cbxX173xX1b2xX133xX174xX174xX174xX3xX20xX26fxX19xX1axX0xX6axX14xX12xX3xX604xX143xc7f0xX19xX1axX3xX4xX1xX559xX171xX3xX284xX51dxX14bxX3xX14bxXeaxX58bxXdxX3xX4xX1xX52bxX19xX3xXex1054bxX10exX3xX14xX6xX3xXexXe9xX51dxX14bxX3xX4xX1xX52bxX19xX3xX14bxXeaxX58bxXdxX3xXexX1dxX14bxX3xXexXe9xXdxX88xX23xX10exX3xX19xX51dxX14bxX3xXexXe9xX51dxX14bxX3xX7xX1dxX23xX3xX14bxXeaxX58bxXdxX3xXexX1dxX14bxX3xX19xX1axX1xX561xX19xX3xX20xX26fxX19xX1axX648xX133xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX1exX61xX2dxXaxX12xX1c2xX3xXd7xX1xX1dxXdxX3xXexX1exX1dxX19xX3xXexX49xX19xX1axX3xX14bxX4dxX4xX3xX20xX579xX23xX3xXexXeaxX3xXdfxXe0xX2dxX3xX61xXe4xX19xX1axX3xX4xX18xX19xX1axX3xXexXe9xX561xX19xX1xX3xX19xX1xX3cxX3xX174xX182xX3xXexX579xX19xX1axX171xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX1exX61xX2dxXaxX12xX29cxXdxX1dxX3xX503xX1xXd5xXdxX3xX20xXdxXf1xX14bxX3xXexXdxX22xX19xX3xX20xX34xXexX3xX20xX34xX23xX3xX1axXdxX1dxX3xX6daxX3xXd7xX1xX1dxXdxX3xXexX1exX1dxX19xX3xX7xX23xX34xXexX3xX3bxX118xX19xX3xX20xX579xX23xX3xXexXeaxX3xXdfxXe0xX2dxX3xX61xXe4xX19xX1axX3xX9xX3xX182xX2xX133xX1acxX173xX1b2xX133xX1b2xX1aexX174xX133xX174xX174xX174xX3xX20xX26fxX19xX1axX3xX6daxX3xX1aexX1acxX133xX2xX1d0xX1aexX133xX1cbxX1d0xX1acxX133xX174xX174xX174xX3xX20xX26fxX19xX1axX3xX9xX3xX0xX14xX12xX71exX182xX133xX1aexX173xX182xX133xX1aexX182xX1acxX133xX174xX174xX174xX3xX20xX26fxX19xX1axX0xX6axX14xX12xX3xX604xX143xX74axX19xX1axX3xX4xX1xX559xX171xX3xX143xX105xX2dxX3xX14bxXeaxX58bxXdxX3xX14xX6xX3xXexX762xX10exX3xX14xX118xX19xX3xXexXe9xX51dxX14bxX3xX7xX1dxX23xX3xX14bxXeaxX58bxXdxX3xX14xX6xX3xXexXe9xXdxX88xX23xX10exX3xX14xX118xX19xX3xXexXe9xX51dxX14bxX3xX14xX6xX3xX14bxXeaxX58bxXdxX3xX1xX6xXdxX3xX19xX1axX1xX561xX19xX3xX20xX26fxX19xX1axX648xX133xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX1exX61xX2dxXaxX12xX0xX14xX12xX1acxX133xX0xX6axX14xX12xX0xX14xX12xXcxX1xX40xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX10exX3xX20xX27exX6xX3xX20xXdxXf1xX14bxX3xXexX1xX6xX14bxX3xX503xX1xX105xX1exX3xX1xX26fxX3xX7xX58bxX10exX3xX14xX1dxX19xX3xX1xX26fxX3xX7xX58bxX10exX3xXexX1xX23xX3xX1xX26fxX3xX7xX58bxX3xX3bxX3cxX3xXexX1xX23xX3xXexXdxX22xX19xX3xX20x97daxXexX3xXexXe9xXeaxX5a7xX4xX3xX20xX51dxX19xX1axX3xX503xX273xX3xXexX1xX6xX14bxX3xX1axXdxX6xX3xX20xX34xX23xX3xX1axXdxX1dxX0xX6axX14xX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX1exX61xX2dxXaxX12xX0xX14xX12xXcxX1xX40xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX10exX3xX20xX27exX6xX3xX20xXdxXf1xX14bxX3xX14xX1dxX19xX3xX1xX26fxX3xX7xX58bxX10exX3xXexX1xX23xX3xX1xX26fxX3xX7xX58bxX171xX3xX0xX6axX14xX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX1exX61xX2dxXaxX12xX6daxX3xXcxX1xX40xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX171xX3xXcx106b9xX3xX19xX1axX3cxX2dxX3xX2xX1aexX6axX2xX174xX6axX1acxX174xX1acxX174xX3xX20xX31xX19xX3xX1xX31xXexX3xX19xX1axX3cxX2dxX3xX2xX173xX1xX182xX174xX3xX19xX1axX3cxX2dxX3xX2xX174xX6axX2xX2xX6axX1acxX174xX1acxX174xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX1exX61xX2dxXaxX12xX6daxX3xX266xX27exX6xX3xX20xXdxXf1xX14bxX171xX3xb74exX118xX3xX1aexX1acxX1aexX3xX20xXeaxX40xX19xX1axX3x10a21xXf9xX4xX3xXa47xX1exX19xX1axX3xX103xX23xXe0xX19xX10exX3xXbxX1xXeaxX40xX19xX1axX3xX266xX18xX19xX1axX3xX83xX88xX10exX3xXexX1xX3cxX19xX1xX3xXbxX1xX118xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX7dxX121xX6xX10exX3xXexX27xX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX7dxX121xX6xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX1exX61xX2dxXaxX12xX6daxX3xX284xX1axX6xX2dxX3xX503xX1xXdxX3xX1xX31xXexX3xXexX1xX40xXdxX3xX1xXf9xX19xX3xX14bxX23xX6xX3xX1xX26fxX3xX7xX58bxX3xX3bxX3cxX3xX19xX334xXbxX3xX1xX26fxX3xX7xX58bxX3xX15dxX18xX19xX1axX3xXexX2dxX3xX20xX34xX23xX3xX1axXdxX1dxX3xX1xX268xXbxX3xX61xX6xX19xX1xX3xX7dxX26fxX19xX1axX3xX266xX4dxX4xX3xX7xea29xX3xXexXdxX31xX19xX3xX1xX3cxX19xX1xX3xXdfxfa54xXexX3xX1xX26fxX3xX7xX58bxX3xX503xX1xX1dxX4xX1xX3xX1xX3cxX19xX1axX3xXexX1xX6xX14bxX3xX1axXdxX6xX3xX20xX34xX23xX3xX1axXdxX1dxX3xX3bxX3cxX3xX15dxX18xX19xX1axX3xXexX2dxX3xX7xXaf0xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX14xX1dxX1exX3xX14xX74axX19xX1axX3xX3bxX51dxX19xX3xX14xX105xX19xX3xX20xX31xX19xX3xX503xX1xX1dxX4xX1xX3xX1xX3cxX19xX1axX3xX20xX276xX3xX20xXdxX22xX23xX3xX503xXdxX88xX19xX3xX3bxX3cxX3xX503xX1xX18xX19xX1axX3xX20xX276xX3xX20xXdxX22xX23xX3xX503xXdxX88xX19xX3xX3bxX22xX3xXexX1xX3cxX19xX1xX3xXbxX1xX579xX19xX3xX1xX26fxX3xX7xX58bxX3xXexX1xX6xX14bxX3xX1axXdxX6xX3xX20xX34xX23xX3xX1axXdxX1dxX3xX604xXexX1xX3cxX19xX1xX3xXbxX1xX579xX19xX3xX1xX26fxX3xX7xX58bxX3xX19xX334xXbxX3xX4xX121xX3xXexXe9xX1exX19xX1axX3xX103xX23xX2dxX3xX4xX1xX31xX3xX4xX23xX334xX4xX3xX20xX34xX23xX3xX1axXdxX1dxX3xX3bxX3cxX3xf415xX1xXdxX31xX23xX3xX1xXeaxX5a7xX19xX1axX3xX61xc93axX19xX3xX503xX1xX1dxX4xX1xX3xX1xX3cxX19xX1axX3xX19xX334xXbxX3xX1xX26fxX3xX7xX58bxX3xX61xX1exX3xX15dxX18xX19xX1axX3xXexX2dxX3xX20xX34xX23xX3xX1axXdxX1dxX3xX1xX268xXbxX3xX61xX6xX19xX1xX3xX7dxX26fxX19xX1axX3xX266xX4dxX4xX3xX14xX6xX19xX3xX1xX3cxX19xX1xX648xX133xX3xXa3axX6xX23xX3xX503xX1xXdxX3xX19xX1xX516xX19xX3xX20xXeaxX268xX4xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX14xX1dxX1exX3xXexX9e5xX3xX15dxX18xX19xX1axX3xXexX2dxX3xX503xX1xX1dxX4xX1xX3xX1xX3cxX19xX1axX3xX14bxX5a7xXdxX3xXexXdxX31xX19xX3xX1xX3cxX19xX1xX3xX19xX334xXbxX3xXexXdxX22xX19xX3xX20xX957xXexX3xXexXe9xXeaxX5a7xX4xX3xX3bxX3cxX1exX3xXexX3cxXdxX3xX503xX1xX1exX105xX19xX3xXexX1xX10xX1exX3xX19xX334xXdxX3xX61xX23xX19xX1axX3xXexXf9xXdxX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX14xX1dxX1exX3xX19xX3cxX2dxX133xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX1exX61xX2dxXaxX12xX1c2xX0xX14xX12xX3xXcxX1xX40xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX3bxX3cxX3xX20xX27exX6xX3xX20xXdxXf1xX14bxX3xXdfxX10xX14bxX3xXexX3cxXdxX3xX7xX105xX19xX171xX0xX6axX14xX12xX3xXcxX9e5xX3xX19xX1axX3cxX2dxX3xX2xX1aexX6axX2xX174xX6axX1acxX174xX1acxX174xX3xX20xX31xX19xX3xX1xX31xXexX3xX19xX1axX3cxX2dxX3xX2xX173xX6axX2xX174xX6axX1acxX174xX1acxX174xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX1exX61xX2dxXaxX12xX6daxX3xX266xX27exX6xX3xX20xXdxXf1xX14bxX171xX3xXcxXf9xXdxX3xX14bxX957xXexX3xX14xX74axX19xX1axX3xXd7xX1xX23xX3xX20xX34xXexX3xXdfxXe0xX2dxX3xX61xXe4xX19xX1axX3xXexXe9xXeaxX40xX19xX1axX3xXcxXdxXf1xX23xX3xX1xXf5xX4xX3xXexXf9xXdxX3xXbxX1xXeaxX40xX19xX1axX3xX103xX23xX105xX19xX1axX3xXcxX1xX10bxX19xX1axX10exX3xXexX1xX3cxX19xX1xX3xXbxX1xX118xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX7dxX121xX6xX133xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX1exX61xX2dxXaxX12xX6daxX3xXd7xX1xX1dxX4xX1xX3xX1xX3cxX19xX1axX3xX4xX121xX3xX19xX1xX23xX3xX4xX579xX23xX3xXdfxX10xX14bxX3xXexX3cxXdxX3xX7xX105xX19xX10exX3xX5xXdxa973xX19xX3xX1xX88xX3xX15dxX18xX19xX1axX3xXexX2dxX3xX20xX34xX23xX3xX1axXdxX1dxX3xX1xX268xXbxX3xX61xX6xX19xX1xX3xX7dxX26fxX19xX1axX3xX266xX4dxX4xX3xX20xXf1xX3xX20xXeaxX268xX4xX3xX1xXeaxX5a7xX19xX1axX3xX61xXbe2xX19xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX31xXexX133xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX1exX61xX2dxXaxX12xX1c2xX0xX14xX12xX3xXcxX1xX40xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX3bxX3cxX3xX1xX561xX19xX1xX3xXexX1xX4dxX4xX3xX19xX334xXbxX3xXexXdxX22xX19xX3xX20xX957xXexX3xXexXe9xXeaxX5a7xX4xX171xX3xX0xX6axX14xX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX1exX61xX2dxXaxX12xX6daxX3xXcxX1xX40xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX171xX3xXcxX9e5xX3xX2xX182xX1xX182xX174x10d36xX3xX19xX1axX3cxX2dxX3xX2xX2xX6axX2xX2xX6axX1acxX174xX1acxX174xX3xX20xX31xX19xX3xX1xX31xXexX3xX19xX1axX3cxX2dxX3xX2xX1acxX6axX2xX2xX6axX1acxX174xX1acxX174xX133xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX1exX61xX2dxXaxX12xX6daxX3xX7dxX561xX19xX1xX3xXexX1xX4dxX4xX3xX19xX334xXbxX171xX3xX15dxX1xX23xX2dxXf1xX19xX3xX503xX1xX1exX105xX19xX3xX604xX0xX14xX12xX15dxX18xX19xX1axX3xXexX2dxX3xX266xX34xX23xX3xX1axXdxX1dxX3xX1xX268xXbxX3xX61xX6xX19xX1xX3xX7dxX26fxX19xX1axX3xX266xX4dxX4xX178xX3xXcxX3cxXdxX3xX503xX1xX1exX105xX19xX3xX7xX118xX171xX3xX174xX182xX1b2xX2xX1acxX1b2xX174xX174xX182xX174xX2xX3xX14bxXd5xX3xXexXf9xXdxX3xX284xX1axXe0xX19xX3xX1xX3cxX19xX1axX3xXcx913dxX15dxXbd5xX3xXcxXdxXdcdxX19xX3xXbd5xX1xX1exX19xX1axX3xX604xXcxXbd5xX143xX6xX19xX503xX648xX3xX1c2xX3xX15dxX284xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX7dxX121xX6xX0xX6axX14xX12xX648xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX1exX61xX2dxXaxX12xX0xX23xX12xX284xX334xXdxX3xX61xX23xX19xX1axX3xX19xX334xXbxX3xXexXdxX22xX19xX3xX20xX957xXexX3xXexXe9xXeaxX5a7xX4xX171xX0xX6axX23xX12xX3xbaf5xX7dxXf5xX3xXexXdcdxX19xX3xX20xX58bxX19xX3xX3bxX27exX3xXexX1xX6xX14bxX3xX1axXdxX6xX3xX20xX34xX23xX3xX1axXdxX1dxbd7bx9b5bxX3xX19xX334xXbxX3xXexXdxX22xX19xX3xX20xX957xXexX3xXexXe9xXeaxX5a7xX4xX3xX20xX34xX23xX3xX1axXdxX1dxX3xX103xXa3axX285xX266xX3xX285xXe4xX3xX1dxX19xX171xX3xX266xX579xX23xX3xXexXeaxX3xXdfxXe0xX2dxX3xX61xXe4xX19xX1axX3xXexXe9xXeaxX40xX19xX1axX3xXexXdxXf1xX23xX3xX1xXf5xX4xX3xXbxX1xXeaxX40xX19xX1axX3xX103xX23xX105xX19xX1axX3xXcxX1xX10bxX19xX1axX648xX133xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX1exX61xX2dxXaxX12xX0xX14xX12xX1c2xX3xX15dxX1dxX4xX1xX3xXexX1xX4dxX4xX3xX20xX51dxX19xX1axX3xX503xX273xX3xXexX1xX6xX14bxX3xX1axXdxX6xX3xX20xX34xX23xX3xX1axXdxX1dxX171xX3xX0xX6axX14xX12xXd7xX1xX1dxX4xX1xX3xX1xX3cxX19xX1axX3xXexX1xXe4xX4xX3xX1xXdxX88xX19xX3xX3bxXdxX88xX4xX3xX14bxX23xX6xX3xX1xX26fxX3xX7xX58bxX10exX3xX19xX334xXbxX3xX1xX26fxX3xX7xX58bxX3xX3bxX3cxX3xXexXdxX22xX19xX3xX20xX957xXexX3xXexXe9xXeaxX5a7xX4xX3xXexX1xX6xX14bxX3xX1axXdxX6xX3xX20xX34xX23xX3xX1axXdxX1dxX3xXexXe9xX1exX19xX1axX3xXexX1xX40xXdxX3xX1xXf9xX19xX3xX61xX1exX3xX15dxX18xX19xX1axX3xXexX2dxX3xX20xX34xX23xX3xX1axXdxX1dxX3xX1xX268xXbxX3xX61xX6xX19xX1xX3xX7dxX26fxX19xX1axX3xX266xX4dxX4xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX14xX1dxX1exX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX1exX61xX2dxXaxX12xX1c2xX0xX14xX12xX3xXcxX1xX40xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xXexX49xX3xX4xX1xX4dxX4xX3xX4xX23xX334xX4xX3xX20xX34xX23xX3xX1axXdxX1dxX171xX0xX6axX14xX12xX3xX83xX3cxX1exX3xX1xX26fxXdxX3xX0xX14xX12xX2xX1aexX1xX174xX174xX3x91b7xX3xXcxX1xX4dxX3xX173xX3xX19xX1axX3cxX2dxX3xX2xX182xX3xXexX1xX1dxX19xX1axX3xX2xX2xX3xX19xX51dxX14bxX3xX1acxX174xX1acxX174xX3xX0xX6axX14xX12xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX1exX61xX2dxXaxX12xX266xX27exX6xX3xX20xXdxXf1xX14bxX3xXexX49xX3xX4xX1xX4dxX4xX171xX3xX7dxX334xXdxX3xXexXe9xXeaxX40xX19xX1axX3xX282xX143xX284xX285xX3xXbxX1xXeaxX40xX19xX1axX3xX103xX23xX105xX19xX1axX3xXcxX1xX10bxX19xX1axX10exX3xXexX1xX3cxX19xX1xX3xXbxX1xX118xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX7dxX121xX6xX133xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX1exX61xX2dxXaxX12xX15dxX1dxX4xX3xX19xX334xXdxX3xX61xX23xX19xX1axX3xX503xX1xX1dxX4xX3xXexXe9xX1exX19xX1axX3xX103xX23xX2dxX3xX4xX1xX31xX3xX20xX34xX23xX3xX1axXdxX1dxX3xX7xX118xX3xX182xX1aexX1cbxX6axX103xX15dxX1c2xX7dxX266xX3xX19xX1axX3cxX2dxX3xX174xX1d0xX6axX2xX174xX6axX1acxX174xX1acxX174xX3xX3bxX3cxX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX14xX1dxX1exX3xX20xX34xX23xX3xX1axXdxX1dxX3xX2bxX23xX2dxX22xX19xX3xX7xX5fxX3xX61xX62xX19xX1axX3xX20xX34xXexX3xX7xX118xX3xX182xX1aexX173xX6axXcxX143xX1c2xX7dxX266xX3xX19xX1axX3cxX2dxX3xX174xX1d0xX6axX2xX174xX6axX1acxX174xX1acxX174xX3xX4xX276xX6xX3xX15dxX18xX19xX1axX3xXexX2dxX3xX266xX34xX23xX3xX1axXdxX1dxX3xX7dxX268xXbxX3xX61xX6xX19xX1xX3xX7dxX26fxX19xX1axX3xX266xX4dxX4xX3xX1axXdxX559xX3xX19xX1axX23xX2dxXdcdxX19xX133xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX143xX1exX61xX2dxXaxX12xXf33xXf5xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX31xXexX3xX503xX1xX1dxX4xX1xX3xX1xX3cxX19xX1axX3xX5xXdxXdcdxX19xX3xX1xX88xX3xXexXe9xX1exX19xX1axX3xX1axXdxX40xX3xX1xX3cxX19xX1xX3xX4xX1xX52bxX19xX1xX3xXexXf9xXdxX3xX15dxX18xX19xX1axX3xXexX2dxX3xX266xX34xX23xX3xX1axXdxX1dxX3xX1xX268xXbxX3xX61xX6xX19xX1xX3xX7dxX26fxX19xX1axX3xX266xX4dxX4xX1c2xX3xX266xX27exX6xX3xX4xX1xX27xX171xX3xXa3axX284xX3xX1aexX1acxX1aexX10exX3xX266xXeaxX40xX19xX1axX3xXa47xXf9xX4xX3xXa47xX1exX19xX1axX3xX103xX23xXe0xX19xX10exX3xXbd5xX133xX266xX18xX19xX1axX3xX83xX88xX10exX3xXcxXbd5xX133xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX7dxX121xX6xX10exX3xXexX27xX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX7dxX121xX6xX133xX3xX266xXdxX88xX19xX3xXexX1xX1exXf9xXdxX171xX3xX174xX1acxX182xX71exX182xX133xX1d0xX173xX2xX133xX1b2xX1cbxX1b2xX133xX0xX6axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxff48xX23xXexX1xX1exXe9xXaxX12xX0xX14xX12xX29cxb1d9xd620xXf33xX3xX266xf349xX15dxX171xX3xX284xX1axX23xX2dxd441xX19xX3xXcxX1xX31xX3xXcxXdxX31xX19xX0xX6axX14xX12xX0xX6axXbxX12
GIÁM ĐỐC: Nguyễn Thế Tiến