Công ty Prudential chi trả bảo hiểm cho hai khách hàng gặp rủi ro
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 24-4, Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam (Prudential) đã tổ chức Lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hai trường hợp khách hàng gặp rủi ro với tổng số tiền chi trả là 636.672.600 đồng.
6c3ex8a23xb400xc500xe535xabfcxf1dcxfa9cxdb71xX7x903dx11dafxe384xb93cx11498xca9bxX5xf68exXaxe9eexc117xd845xe703xaf73xX3xXex85e1xX3xb7b4xa012x8bf0x81e3xX10xX15xXexXdxX6xX5xX3xX4xX1xXdxX3xXexX1cx9726xX3xa14fxX2cx6ce2xX3xX1xXdxbba0x90fexX3xX4xX1xX30xX3xX1xX6xXdxX3x10d41xX1x95e5xX4xX1xX3xX1x7ed1xX15xX16xX3xX16xda04xXbxX3xX1cxc0a8xXdxX3xX1cxX30xX0xcdc9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd434xX10xX6xX1exXaxX12xe985xX41xX15xX16xX3x8171xca46x10ff0xX70xb06fxX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXcxf86fxX64xX64xX3x9e49xX64xX7exXcxX3xX1bxX1cxX1dxX1exX10xX15xXexXdxX6xX5xX3x9b83xXdx10cf7xXexX3xX7exX6xX35xX3x11131xX1bxX1cxX1dxX1exX10xX15xXexXdxX6xX5x70fexX3xe1efxdb5exX3xXexb07bxX3xX4xX1xb827xX4xX3x114d4xb1e1xX3xX4xX1xXdxX3xXexX1cxX2cxX3x84f0xX1dxX19xcb1cxX15xX3xX5x81d9xXdxX3xX2exX2cxX30xX3xX1xXdxX34xX35xX3xX4xX1xX30xX3xX1xX6xXdxX3xXexX1cxcb4exdca2xX15xX16xX3xX1xXc5xXbxX3xX3fxX1xX41xX4xX1xX3xX1xX46xX15xX16xX3xX16xX4bxXbxX3xX1cxX4fxXdxX3xX1cxX30xX3x11e21x954bxXdxX3xXexXacxX15xX16xX3xX7x8698xX3xXexXdxXc1xX15xX3xX4xX1xXdxX3xXexX1cxX2cxX3xX5xX46xX3x99c4xe3a7xX116xbe90xX116x725fxX6fxX119xX116xe9e6xX11fxX3xXa8x9c0bxX15xX16xX119xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX30xX1exX19xXaxX12xX0xXdxX35xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXax9f78xXdxX1exXexX1xd7ebxX3x7f5cxX11fxX11fxXbxd042xa99cxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX15dxX3xa707xX117xX117xXbxX163xX164xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX55xX55xXdxX119xX2exX6xX30xXexX1xX6xX15xX1xX1xX30xX6xX119xXfaxX15xX55xX15xX10xX158xX7xX55xX6fxX6fxX2xX116xX55xX6fxX11fxX2xX1exX11fxX2xX117xX117xX2xX2xX6fxXexX16exX117xX11fxX116xX6fxX5xX11fxX119xdb85xXbxX16xf846xX1cxX9xX15fxX16exX16exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX10xX15xXexXdxX6xX5xX3xX4xX1xXdxX3xXexX1cxX2cxX3xX2exX2cxX30xX3xX1xXdxX34xX35xX3xX4xX1xX30xX3xX1xX6xXdxX3xX3fxX1xX41xX4xX1xX3xX1xX46xX15xX16xX3xX16xX4bxXbxX3xX1cxX4fxXdxX3xX1cxX30xXaxX3xX158xXdxX1exXexX1xX9xXaxX15fxX11fxX11fxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX16exX117xX117xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX30xX15xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xXcxX7exX64xX64xX3xX82xX64xX7exXcxX3xX1bxX1cxX1dxX1exX10xX15xXexXdxX6xX5xX3xX92xXdxX94xXexX3xX7exX6xX35xX3xX4xX1xXdxX3xXexX1cxX2cxX3xXbexX1dxX19xXc1xX15xX3xX5xXc5xXdxX3xX2exX2cxX30xX3xX1xXdxX34xX35xX3xX4xX1xX30xX3xX1xX6xXdxX3xXexX1cxXdbxXdcxX15xX16xX3xX1xXc5xXbxX3xX3fxX1xX41xX4xX1xX3xX1xX46xX15xX16xX3xX16xX4bxXbxX3xX1cxX4fxXdxX3xX1cxX30xX3xXfaxXfbxXdxX3xXexXacxX15xX16xX3xX7xX104xX3xXexXdxXc1xX15xX3xX4xX1xXdxX3xXexX1cxX2cxX3xX5xX46xX3xX116xX117xX116xX119xX116xX11bxX6fxX119xX116xX11fxX11fxX3xXa8xX123xX15xX16xX119xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX30xX1exX19xXaxX12xX64xX6xXdxX3xX3fxX1xX41xX4xX1xX3xX1xX46xX15xX16xX3xXa8xXdbxXc5xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexX1cxX2cxX3xXbexX1dxX19xXc1xX15xX3xX5xXc5xXdxX3xX2exX2cxX30xX3xX1xXdxX34xX35xX3xX5x7c69xX15xX3xX15xX46xX19xX3xX5xX46xX3xX7exX16xX1dxX19xXb4xX15xX3xX92xaea9xX15xX3xX82x10939xX15xX1xX3x88d9xX3xXexX1xX14xX15xX3xa4e8xXdxX6xX15xX16xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX73xX3xXbxX1xXdbxXdcxX15xX16xX3xXcxX1xXdxX94xX1dxX3x8cb7xX1xX41xX15xX1xX73xX3xXcxX1bxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX64x81e7xX6xX3xXa8xXdbxXc5xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexX1cxX2cxX3xX70xX6fxX16exX119xX11fxX11fxX11fxX119xX11fxX11fxX11fxX3xXa8xX123xX15xX16xX3xXfaxX46xX3xX64xX30xX46xX15xX16xX3xXcxX1x8365xX3xXb3xX30xX15xX16xX3xX328xX3xXexX1xX14xX15xX3x8d9exfc49xX15xX3xXb3x9792xX73xX3xX163xXa9xX3xXcxX1xXdxX94xX1dxX3xX92xf3a9xX73xX3xX1xX1dxX19xX94xX15xX3xXcxX1xXdxX94xX1dxX3xX64xX35axX6xX3xXa8xXdbxXc5xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexX1cxX2cxX3xX2xX15fxX15fxX119xX15fxX11bxX6fxX119xX116xX11fxX11fxX3xXa8xX123xX15xX16xX119xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX30xX1exX19xXaxX12xb5b2xXdbxXc5xX4xX3xX2exXdxcbcexXexX73xX3xXfaxX46xX30xX3xX15xX16xX46xX19xX3xX2xX116xX71xX117xX71xX6fxX11fxX6fxX2xX73xX3xX3fxX1xX41xX4xX1xX3xX1xX46xX15xX16xX3xX7exX16xX1dxX19xXb4xX15xX3xX92xX320xX15xX3xX82xX324xX15xX1xX3xXexX1xX6xX35xX3xX16xXdxX6xX3xX2exX2cxX30xX3xX1xXdxX34xX35xX3xX15xX1x10f10xX15xX3xXexX1x8e93xX3xX4xX4fxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX10xX15xXexXdxX6xX5xX3xXfaxXfbxXdxX3xX7xX2cxX15xX3xXbxX1xb34axX35xX3x9bd7xX1bxX1cxX1dxX3xX71xX3xX13xX1xX4fxX3xXa8xX399xX15xX16xX3xX4xX1dxX399xX4xX3xX7xX104xX15xX16x10e7fxX73xX3xXbxX1xc00exX3xX2exX2cxX30xX3xX1xXdxX34xX35xX3xX1xX46xX15xX16xX3xX15xX320xX35xX3xX5xX46xX3xX2xX6fxX119x10460xX16exX11bxX119xX116xX11fxX11fxX3xXa8xX123xX15xX16xX119xX3xX349xX1xX41xX4xX1xX3xX1xX46xX15xX16xX3xX35xXfbxXdxX3xXa8xX35axX15xX16xX3xXa8xXdbxXc5xX4xX3xX2xX3xX15xX320xX35xX3xXbxX1xX47bxX3xX2exX2cxX30xX3xX1xXdxX34xX35xX3xXfaxXfbxXdxX3xXexXacxX15xX16xX3xX7xX104xX3xXexXdxXc1xX15xX3xX2xX6fxX119xX495xX16exX11bxX119xX116xX11fxX11fxX3xXa8xX123xX15xX16xX3xXexX1xX324xX3xX4xX30xX15xX3xXexX1cxX6xXdxX3xX5xX46xX3xX7exX16xX1dxX19xXb4xX15xX3xX92xX320xX15xX3x84e1xX3a6xX15xX16xX3xX3fxX1xX14xX15xX16xX3xX35xX6xX19xX3xXbexX1dxX6xX3xXa8xXdcxXdxX119xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX30xX1exX19xXaxX12xX349xX1xX41xX4xX1xX3xX1xX46xX15xX16xX3xX64xX30xX46xX15xX16xX3xXcxX1xX386xX3xXb3xX30xX15xX16xX3xXexX1xX6xX35xX3xX16xXdxX6xX3xX2exX2cxX30xX3xX1xXdxX34xX35xX3xX15xX1xX43axX15xX3xXexX1xX43fxX3xX4xX4fxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX10xX15xXexXdxX6xX5xX3xXfaxXfbxXdxX3xX7xX2cxX15xX3xXbxX1xX45axX35xX3xX45dxX1bxX1cxX1dxX3xX71xX3xX3ecxX30exX1dxX3xXexXdbxX3xX5xXdxX15xX1xX3xX1xX30xe661xXexX476xX73xX3xXbxX1xX47bxX3xX2exX2cxX30xX3xX1xXdxX34xX35xX3xX1xX46xX15xX16xX3xX15xX320xX35xX3xX5xX46xX3xX2xX16exX119xX2xX16exX6fxX119xX11fxX11fxX11fxX3xXa8xX123xX15xX16xX55xX15xX320xX35xX119xX3xX6axX6xX1dxX3xX3fxX1xXdxX3xXa8xX35axX15xX16xX3xX2exX2cxX30xX3xX1xXdxX34xX35xX3xXa8xXdbxXc5xX4xX3xX70xX3xX15xX320xX35xX3xXexX1xX324xX3xX4xX1xX123xX15xX16xX3xX5xX46xX3xX6xX15xX1xX3xX7exX16xX14xX3xX7exX16xX43fxX4xX3xX13xX1x6d9exX15xX3xX3fxX1xX14xX15xX16xX3xX35xX6xX19xX3xXbexX1dxX6xX3xXa8xXdcxXdxX119xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX30xX1exX19xXaxX12xX0xXdxX35xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX158xXdxX1exXexX1xX15dxX3xX15fxX11fxX11fxXbxX163xX164xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX15dxX3xX16exX117xX117xXbxX163xX164xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX55xX55xXdxX119xX2exX6xX30xXexX1xX6xX15xX1xX1xX30xX6xX119xXfaxX15xX55xX15xX10xX158xX7xX55xX6fxX6fxX2xX116xX55xX6fxX11fxX2xX1exX11fxX2xX117xX117xX6fxX6fxX11fxXexX117xX116xX15fxX16exX117xX5xX11fxX119xX1acxXbxX16xX1afxX1cxX9xX15fxX15fxX70xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX10xX15xXexXdxX6xX5xX3xX4xX1xXdxX3xXexX1cxX2cxX3xX2exX2cxX30xX3xX1xXdxX34xX35xX3xX4xX1xX30xX3xX1xX6xXdxX3xX3fxX1xX41xX4xX1xX3xX1xX46xX15xX16xX3xX16xX4bxXbxX3xX1cxX4fxXdxX3xX1cxX30xXaxX3xX158xXdxX1exXexX1xX9xXaxX15fxX11fxX11fxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX16exX117xX117xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX30xX15xXaxX12xX64xX324xX15xX1xX3xX2cxX15xX1xX3xXexX59dxXdxX3xXb3xXb4xX3xX4xX1xXdxX3xXexX1cxX2cxX3xXbexX1dxX19xXc1xX15xX3xX5xXc5xXdxX3xX2exX2cxX30xX3xX1xXdxX34xX35xX3xX4xX1xX30xX3xX3fxX1xX41xX4xX1xX3xX1xX46xX15xX16xX3xX3fxX1xX14xX15xX16xX3xX35xX6xX19xX3xX16xX4bxXbxX3xX1cxX4fxXdxX3xX1cxX30xX119xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX30xX1exX19xXaxX12xX7exX1x8cdcxX15xX3xXa8xXdbxXc5xX4xX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xXex1025axX3xXbxX1xX47bxX6xX3xX3fxX1xX41xX4xX1xX3xX1xX46xX15xX16xX73xX3xXa8xX59dxXdxX3xX1exXdxX94xX15xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX10xX15xXexXdxX6xX5xX3xXa8xXa9xX3xX3fxX386xXbxX3xXexX1xXdcxXdxX3xXa8xX3f3xX15xX3xXexX1xX320xX35xX3xX1xc400xXdxX73xX3xXa8xX399xX15xX16xX3xXfaxXdxX395xX15xX73xX3xXa8xX123xX15xX16xX3xXexX1xXdcxXdxX3xXexX1x884fxX4xX3xX1xXdxX94xX15xX3xX4xX41xX4xX3xXexX1xX4fxX3xXex810fxX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexX1cxX2cxX3xX4xX1xX30xX3xX1xX6xXdxX3xX3fxX1xX41xX4xX1xX3xX1xX46xX15xX16xX3xXfaxXfbxXdxX3xXexXacxX15xX16xX3xX7xX104xX3xXexXdxXc1xX15xX3xX116xX117xX116xX119xX116xX11bxX6fxX119xX116xX11fxX11fxX3xXa8xX123xX15xX16xX119xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX30xX1exX19xXaxX12xXcxX59dxXdxX3xX2exX1dxXacxXdxX3xX5xXb4xX3xX4xX1xXdxX3xXexX1cxX2cxX73xX3xX92xX320xX15xX3xXbxX1x1106bxX15xX16xX3xXcxXacxX15xX16xX3xXa8xX59dxXdxX3xX5x10ffbxX3xX1bxX1cxX1dxX1exX10xX15xXexXdxX6xX5xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX64xX35axX6xX3xX4xX3a6xX15xX16xX3xXa8xXa9xX3xXexXacxX3xX4xX1xXb0xX4xX3xX1xX399xXdxX3xX15xX16xX1xX386xX3xXfaxXfbxXdxX3xX4xX1xX4fxX3xXa8xXc1xX3xX45dxXcxX1cxX328xX3xXexX1xX46xX15xX1xX3xXa8xXdxX34xX35xX3xXexX7fexX6xX3xXfax10226xX15xX16xX3xX4xX1x7061xX4xX3xX4xX1xX30xX3xX15xX1xX8ddxX15xX16xX3xX15xX16xXdbxXdcxXdxX3xXexX1xX43axX15xX3xX19xX395xX1dxX476xX119xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX30xX1exX19xXaxX12xXcxX1xX6xX35xX3xX1exX7fexX3xX4xX1xXdbxe9c2xX15xX16xX3xXexX1cxX324xX15xX1xX73xX3xX3fxX1xX41xX4xX1xX3xX1xX46xX15xX16xX3xXa8xXdbxXc5xX4xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX10xX15xXexXdxX6xX5xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xc200xX3xXfaxXc1xX3xX7xX7fexX3xXbxX1xX41xXexX3xXexX1cxXdxX34xX15xX3xX4xX4fxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX10xX15xXexXdxX6xX5xX3xX92xXdxX94xXexX3xX7exX6xX35xX164xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX94cxX3xXfaxXc1xX3xX88dxX3xX15xX16xX1x10f00xX6xX3xX4xX4fxX6xX3xX82xX2cxX30xX3xX1xXdxX34xX35xX3xX15xX1xX43axX15xX3xXexX1xX43fxX3xXfaxX46xX3xX16xXdxX2cxXdxX3xXbxX1xX41xXbxX3xXexX46xXdxX3xX4xX1xX47bxX15xX1xX3xX35xX6xX15xX16xX3xXexX395xX15xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX71xX3xX3ecxX30exX1dxX3xXexXdbxX3xX5xXdxX15xX1xX3xX1xX30xX59dxXexX164xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX10xX15xXexXdxX6xX5xX3xXa8xXa9xX3xXfaxX46xX3xXa8xX6xX15xX16xX3xXa8xX123xX15xX16xX3xX1xX46xX15xX1xX3xXexX59dxXdxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX64xX35axX6xX3xX15xX1xXdbxX3xXexX1xX3f3xX3xX15xX46xX30xX3xb222xX0xXdxX35xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX158xXdxX1exXexX1xX15dxX3xX15fxX11fxX11fxXbxX163xX164xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX15dxX3xX16exX117xX117xXbxX163xX164xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX55xX55xXdxX119xX2exX6xX30xXexX1xX6xX15xX1xX1xX30xX6xX119xXfaxX15xX55xX15xX10xX158xX7xX55xX6fxX6fxX2xX116xX55xX6fxX11fxX2xX1exX11fxX2xX117xX117xX117xX2xX116xXexX116xX116xX117xX2xX2xX5xX11fxX119xX1acxXbxX16xX1afxX1cxX9xX6fxX11bxX11bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX10xX15xXexXdxX6xX5xX3xX4xX1xXdxX3xXexX1cxX2cxX3xX2exX2cxX30xX3xX1xXdxX34xX35xX3xX4xX1xX30xX3xX1xX6xXdxX3xX3fxX1xX41xX4xX1xX3xX1xX46xX15xX16xX3xX16xX4bxXbxX3xX1cxX4fxXdxX3xX1cxX30xXaxX3xX158xXdxX1exXexX1xX9xXaxX15fxX11fxX11fxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX16exX117xX117xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX30xX15xXaxX12xX3ecxX59dxXdxX3xX1exXdxX94xX15xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX10xX15xXexXdxX6xX5xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX94cxX3xXfaxXc1xX3xX16xXdxX2cxXdxX3xXbxX1xX41xXbxX3xXexX46xXdxX3xX4xX1xX47bxX15xX1xX3xX35xX6xX15xX16xX3xXexX395xX15xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX71xX3xX3ecxX30exX1dxX3xXexXdbxX3xX5xXdxX15xX1xX3xX1xX30xX59dxXexX119xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX30xX1exX19xXaxX12xX64xX920xX15xX3xX6fxX6fxX3xX15xX320xX35xX3xXbexX1dxX6xX73xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX10xX15xXexXdxX6xX5xX3xXa8xXa9xX3xX15xX16xX1xXdxX395xX15xX3xX4xXb0xX1dxX3xXfaxX46xX3xX16x8c97xXdxX3xXa8xX3f3xX15xX3xX1xX46xX15xX16xX3xXexX1cxXdxX94xX1dxX3xX3fxX1xX41xX4xX1xX3xX1xX46xX15xX16xX3xX4xX41xX4xX3xX16xXdxX2cxXdxX3xXbxX1xX41xXbxX3xXexX46xXdxX3xX4xX1xX47bxX15xX1xX3xX3fxX1xX41xX4xX3xX15xX1xX6xX1dxX3xXa8xX34xX3xX2exX2cxX30xX3xXfaxX94xX3xX35xX41xXdxX3xX60dxX35xX3xX16xXdxX6xX3xXa8xX324xX15xX1xX3xX92xXdxX94xXexX3xX7exX6xX35xX119xX3xX92xX46xX30xX3xX15xX320xX35xX3xX6fxX11fxX11fxX15fxX73xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX10xX15xXexXdxX6xX5xX3xXa8xXa9xX3xX16xX1xXdxX3xX1exX60dxX1dxX3xX60dxX15xX3xX3fxX1xXdxX3xX15xX16xX1xXdxX395xX15xX3xX4xXb0xX1dxX3xXfaxX46xX3xXa8xXdbxX6xX3xXfaxX46xX30xX3xXexX1xX386xX3xXexX1cxXdbxXdcxX15xX16xX3xX1exX87fxX15xX16xX3xX7xX2cxX15xX3xXbxX1xX45axX35xX3xX2exX2cxX30xX3xX1xXdxX34xX35xX3xX3fxX3f3xXexX3xX1xXc5xXbxX3xX16xXdxX8ddxX6xX3xX2exX2cxX30xX3xXfaxX94xX73xX3xXexXdxX3f3xXexX3xX3fxXdxX94xX35xX3xXfaxX46xX3xXa8xX30exX1dxX3xXexXdbxX119xX3xX6axX6xX1dxX3xX1xX920xX15xX3xX2xX3xXexX1xX793xXbxX3xX3fxb6a2xX73xX3xX7xX2cxX15xX3xXbxX1xX45axX35xX3xXa8xXa9xX3xXa8xXdbxXc5xX4xX3xX4xX2cxXdxX3xXexXdxX3f3xX15xX3xXfaxXfbxXdxX3xX15xX1xXdxXc1xX1dxX3xXbexX1dxX19xXc1xX15xX3xX5xXc5xXdxX3xXdbxX1dxX3xXfaxXdxX94xXexX3xX1xX920xX15xX3xX1exX46xX15xX1xX3xX4xX1xX30xX3xX3fxX1xX41xX4xX1xX3xX1xX46xX15xX16xX3xXfaxX46xX3xXexX1cxX328xX3xXexX1xX46xX15xX1xX3xX35xX399xXexX3xXexX1cxX30xX15xX16xX3xX15xX1xX8ddxX15xX16xX3xX7xX2cxX15xX3xXbxX1xX45axX35xX3xXa8xX30exX1dxX3xXexXdbxX3xXexX104xXexX3xX15xX1xX60dxXexX3xX1xXdxX94xX15xX3xX15xX6xX19xX3xXexX1cxX395xX15xX3xXexX1xX386xX3xXexX1cxXdbxXdcxX15xX16xX3xX2exX2cxX30xX3xX1xXdxX34xX35xX3xXfaxXfbxXdxX3xXexX395xX15xX3xX16xX43fxXdxX15dxX3xX1bxX1cxX1dxX3xX71xX3xX3ecxX30exX1dxX3xXexXdbxX3xX5xXdxX15xX1xX3xX1xX30xX59dxXexX119xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcd12xX1dxXexX1xX30xX1cxXaxX12xXb3xXdxX15xX1xX3xX64xXdbxX920xX15xX16xX3xX71xX3x119acxX1dxX19xX3f3xXexX3xXcxX1xX8e3xX15xX16xX0xX55xXbxX12
Linh Hương - Quyết Thắng