“Tết sum vầy - Xuân bình an” cho đoàn viên, người lao động Ngành Giao thông - Vận tải
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 14-1, công đoàn Ngành Giao thông - Vận tải (GTVT) Thanh Hóa đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” năm 2022 cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).
863dxe66bx87faxefcdx11b36xd3fcx125ffx11768x1152exX7xd61dx125f1x13587x13f87x12096xcf21xX5xd889xXaxec96xX0xX7xXexc812xe43dx9feax9ca2xX12x9e7fxXcx8782xXexX3xX7xb6bdx102bfxX3xc907xbcafxf2f7xX3xafa2xX3xc5f7xX21x139ddxX18xX3xebdaxdc44xX18xX1xX3xX6xX18xd923xX3xX4xX1xX17xX3xb13exX17x13e0fxX18xX3xX24xXdx146d4xX18x1142fxX3xX18xX19x132caxfc3bxXdxX3xX5xX6xX17xX3xX3cx12ccdxX18xX19xX3x137c6xX19xX3exX18xX1xX3xdea5xXdxX6xX17xX3xXexX1x94e8xX18xX19xX3xX28xX3xbde9x124e4xX18xX3xXexd76cxXdxX0xbcd6xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX71xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx137f4xX10xX6x13b87xXaxX12xX56xX19xX3exX26xX3xX2x1375cxX28xX2xX45xX3xX4xX63xX18xX19xX3xX3cxX17xX3exX18xX3xX56xX19xX3exX18xX1xX3xX5cxXdxX6xX17xX3xXexX1xX63xX18xX19xX3xX28xX3xX69xX6axX18xX3xXexX6exXdxX3x131b9xX5cxXcxX69xXcxa8ddxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX89x101a9xX6xX3xX3cxb99dxX3xXexac9axX3xX4xX1x100d4xX4xX3xX4xX1xX49xe314xX18xX19xX3xXexX16xX30xX18xX1xX3xX1bxXcxX1dxXexX3xX7xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX2axX21xX2cxX18xX3xX2fxX30xX18xX1xX3xX6xX18xX36xX3xX18x9282xX22xX3xfd77x1382dxX109xX109xX3xX4xX1xX17xX3xX3cxX17xX3exX18xX3xX24xXdxX43xX18xX45xX3xX18xX19xX49xX4axXdxX3xX5xX6xX17xX3xX3cxX52xX18xX19xX3xXbfxX56xac1fx13ecaxXc4xc7c1xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx115a4xX17xX8cxX26xXaxX12xX0xXdxX22xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxf8f6xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxe914xXdxX8cxXexX1x145f0xX3x12698xb6c1xX10axXbx135e0x107c2xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX168xX3xX95x124dcxX17axXbxX16exX16fxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX71xX71xXdxX131xX2fxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX131xX24xX18xX71xX18xX10xX163xX7xX71xX109xX109xX10axX109xX71xX2xce15x14ad2xX8cxX16bxX2xX95xX16bxX95xX2xX17axXexX95xX16bxX2xX10axX16axX5xX10axX131x101a7xXbxX19x1495axX16xX9xX16axX16axX109xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXcxX1dxXexX3xX7xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX2axX21xX2cxX18xX3xX2fxX30xX18xX1xX3xX6xX18xX36xX3xX4xX1xX17xX3xX3cxX17xX3exX18xX3xX24xXdxX43xX18xX45xX3xX18xX19xX49xX4axXdxX3xX5xX6xX17xX3xX3cxX52xX18xX19xX3xX56xX19xX3exX18xX1xX3xX5cxXdxX6xX17xX3xXexX1xX63xX18xX19xX3xX28xX3xX69xX6axX18xX3xXexX6exXdxXaxX3xX163xXdxX8cxXexX1xX9xXaxX16axX16bxX10axXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX95xX17axX17axXaxX3xX71xX12xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX12fx10921xX18xX19xX3xX4xX1xbefaxX3xX56xX19xX21xX26x8d53xX18xX3xX2axX21xX2cxX18xX3xXcxX21xfb61xX18xX45xX3xXcxX16xX49xa1e9xX18xX19xX3xX141xX6xX18xX3xX154xX1xX258xX18xX1xX3xX7x11c30xX4xX1xX3xXbxX1xX27exXbxX3xX5xX21xX6axXexX3xX24xX3exX3x1460cxX21xX6xX18xX3xX1xaca9xX3xX5xX6xX17xX3xX3cxX52xX18xX19xX45xX3xX12exX12fxX12exX12fxX3xXex109caxX18xX1xX3xXexX16xX6xX17xX3x11cfbxXdxX18xX1xX3xXbxX1xX258xX3xX1xc1d8xX3xXexX16xf578xX3xX16exX2cxX26xX3xX8cxe764xX18xX19xX3xX1bx13390xX27exXdxX3xX268xX22xX3xX4xX63xX18xX19xX3xX3cxX17xX3exX18xX36xX3xX4xX1xX17xX3xX3cxX17xX3exX18xX3xX24xXdxX43xX18xX3xX2b0xX1xXcdxX3xX2b0xX1xX106xX18xX131xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX17xX8cxX26xXaxX12xXcxX1xX2c5xX4xX3xX1xXdxX295xX18xX3x1456cxX1dxX3xX1xX17xbe17xX4xX1xX3xX7xd5cexX3xX2xX16bxX1a5xX71xX312xX89xX28xX12exX12fxX12exX12fxX3xX4xb54fxX6xX3xX12exXdxX43xX18xX3xX3cxX17xX3exX18xX3xX12exX6xX17xX3xX3cxX52xX18xX19xX3xXexX2a7xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX89xXcdxX6xX45xX3xX141xX6xX18xX3xXcxX1xX49xX4axX18xX19xX3xX24x148b4xX3xX154xX63xX18xX19xX3xX3cxX17xX3exX18xX3xX18xX19xX3exX18xX1xX3xX5cxXcxX69xXcxX3xX3cxXd1xX3xX16exX2cxX26xX3xX8cxX2c5xX18xX19xX3xX2b0xX1dxX3xX1xX17xX317xX4xX1xX3xX24xc82axX3xXexXd4xX3xX4xX1xXd8xX4xX3xX4xX27exX4xX3xX1xX17xX317xXexX3xX3cxX52xX18xX19xX3xX4xX1xX106xX22xX3xX5xX17xX3xX4xX1xX17xX3xX3cxX17xX3exX18xX3xX24xXdxX43xX18xX45xX3xX56xX12exX12fxX3xX18xX1xX2cxX18xX3xX8cxf7f3xXbxX3xXcxX1dxXexX3xX18xX19xX21xX26xX43xX18xX3xX3cxX27exX18xX3xX56xX1xX2cxX22xX3x11482xX25xX18xX3xX24xX3exX3xXexXd4xX3xX4xX1xXd8xX4xX3xX4xX1xX49xXdexX18xX19xX3xXexX16xX30xX18xX1xX3xX1bxXcxX1dxXexX3xX7xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX2axX21xX2cxX18xX3xX141xX30xX18xX1xX3xX6xX18xX36xX3xX18xX106xX22xX3xX109xX10axX109xX109xX131xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX17xX8cxX26xXaxX12xX0xXdxX22xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX154xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX163xXdxX8cxXexX1xX168xX3xX1a4xX10axX10axXbxX16exX16fxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX168xX3xX16bxX1a4xX109xXbxX16exX16fxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX71xX71xXdxX131xX2fxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX131xX24xX18xX71xX18xX10xX163xX7xX71xX109xX109xX10axX109xX71xX2xX16bxX95xX8cxX16bxX2xX95xX109xX2xX16bx111caxXexX16axX1a4xX16axX1a4xX10axX5xX10axX131xX1b7xXbxX19xX1baxX16xX9xX16bxX16axX1a4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXcxX1dxXexX3xX7xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX2axX21xX2cxX18xX3xX2fxX30xX18xX1xX3xX6xX18xX36xX3xX4xX1xX17xX3xX3cxX17xX3exX18xX3xX24xXdxX43xX18xX45xX3xX18xX19xX49xX4axXdxX3xX5xX6xX17xX3xX3cxX52xX18xX19xX3xX56xX19xX3exX18xX1xX3xX5cxXdxX6xX17xX3xXexX1xX63xX18xX19xX3xX28xX3xX69xX6axX18xX3xXexX6exXdxXaxX3xX163xXdxX8cxXexX1xX9xXaxX1a4xX10axX10axXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX16bxX1a4xX109xXaxX3xX71xX12xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX12exXd1xX18xX1xX3xX3cxX317xX17xX3xX12exX12fxX12exX12fxX3xXexX2a7xX18xX1xX3xX24xX3exX3xf1c7xX26fxX3xX5cxXcxX69xXcxX3xXexX16xX6xX17xX3xX28fxX21xX3exX3xX4xX1xX17xX3xX3cxX17xX3exX18xX3xX24xXdxX43xX18xX3xX2b0xX1xXcdxX3xX2b0xX1xX106xX18xX131xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX17xX8cxX26xXaxX12xX154xX1xX2a7xX3xX3cxX317xX17xX3xX4xX27exX4xX3xX4xX63xX18xX19xX3xX3cxX17xX3exX18xX3xX4xXdexX3xX7xX26fxX3xX4xX1xX32bxX3xX3cxX52xX18xX19xX3xXexX1xX6xX22xX3xX19xXdxX6xX3xX24xa327xXdxX3xX4xX27exX4xX3xX4xXdexX3xX28fxX21xX6xX18xX3xX4xX1xXd8xX4xX3xX18xX106xX18xX19xX3xX18x8971xX22xX3xXexX30xX18xX1xX3xX1xX30xX18xX1xX45xX3xX2b0xXdx108f8xX22xX3xXexX16xX6xX45xX3xX19xXdxX27exX22xX3xX7xX27exXexX3xX18xX19xX49xX4axXdxX3xX7x132a0xX3xX8cxX35dxX18xX19xX3xX5xX6xX17xX3xX3cxX52xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX24xXdxX295xX4xX3xXexX1xX2c5xX4xX3xX1xXdxX295xX18xX3xX4xX27exX4xX3xX28fxX21xX26xX3xX3cxX3c3xX18xX1xX3xX4xX32bxX6xX3xXbxX1xX27exXbxX3xX5xX21xX6axXexX3xX24xX38axX3xX4xX1xX1dxX3xX3cxX52xX3xXexXdxX38axX18xX3xX5xX49xXdexX18xX19xX45xX3xXexXdxX38axX18xX3xXexX1xX49xX26fxX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX8cxX3c3xXbxX3xXexX1dxXexX16fxX3xX2b0xX3c3xXbxX3xXexX1xX4axXdxX3xXbxX1xX27exXexX3xX1xXdxX295xX18xX3xX24xX3exX3xX4xXcdxX3xX4xX27exX4xX3xX19xXdxX6exXdxX3xXbxX1xX27exXbxX3xX3cxX6exX22xX3xX2fxX6exX17xX3xX28fxX21xX26xX38axX18xX3xX5xX2bexXdxX3xX4xX32bxX6xX3xX56xX12exX12fxX3xX26fxX3xX4xX27exX4xX3xX8cxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX295xXbxX3xX19x9974xXbxX3xX2b0xX1xXcdxX3xX2b0xX1xX106xX18xX45xX3xX2fxX3c3xX3xX6exX18xX1xX3xX1xX49xX26fxX18xX19xX3xX2fxX26fxXdxX3xX8cxX3c3xX4xX1xX3xX154xe1faxX69xa98fxX3daxX28xX2xX1a4xX131xX3xXcxX106xX18xX19xX3xX4xX49xX4axX18xX19xX3xX4xX27exX4xX3xX1xX17xX317xXexX3xX3cxX52xX18xX19xX3xX3cxX31cxXdxX3xXexX1xX17xX317xXdxX45xX3xXexX1xX49xXdexX18xX19xX3xX5xX49xX2bexX18xX19xX3xX4xX27exX4xX3xX18xX52xXdxX3xX8cxX21xX18xX19xX3xX4xX1xX106xX22xX3xX5xX17xX3xX3cxX4axXdxX3xX7xX31cxX18xX19xX3xX24xX6axXexX3xX4xX1xX268xXexX45xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX25xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX3cxX17xX3exX18xX3xX24xXdxX43xX18xX45xX3xX4xX63xX18xX19xX3xX18xX1xX2cxX18xX45xX3xX24xXdxX43xX18xX3xX4xX1xXd8xX4xX45xX3xX5xX6xX17xX3xX3cxX52xX18xX19xX3xXbfxX154xX56xX69xX154xX12exX12fxXc4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX8cxX3c3xXbxX3xXcxX1dxXexX131xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX17xX8cxX26xXaxX12xXcxX1xX49xX4axX18xX19xX3xX16exX21xX26xX43xX18xX3xX18xX5d7xX22xX3xX2fxX5d7xXexX3xX2b0xX3c3xXbxX3xXexX1xX4axXdxX3xXexX2cxX22xX3xXexX49xX45xX3xX18xX19xX21xX26xX295xX18xX3xX24x98b3xX18xX19xX3xX4xX32bxX6xX3xX3cxX17xX3exX18xX3xX24xXdxX43xX18xX45xX3xX154xX56xX69xX154xX12exX12fxX131xX3xXcxX21xX26xX43xX18xX3xXexX16xX21xX26xX38axX18xX45xX3xX24xX6axX18xX3xX3cxX52xX18xX19xX3xX3cxX17xX3exX18xX3xX24xXdxX43xX18xX45xX3xX154xX56xX69xX154xX12exX12fxX3xX3cxXcdxX18xX3xXexX1dxXexX45xX3xX24xX21xXdxX3xX16exX21xX2cxX18xX3xXexXdxX1dxXexX3xX2b0xXdxX295xX22xX45xX3xX6xX18xX3xXexX17xX3exX18xX45xX3xX4xX1xX268xXbxX3xX1xX3exX18xX1xX3xX4xX27exX4xX3xX28fxX21xX26xX3xX3cxX3c3xX18xX1xX3xX4xX32bxX6xX3xXbxX1xX27exXbxX3xX5xX21xX6axXexX3xX24xX3exX3xXexX16xX26fxX3xX5xX317xXdxX3xX5xX3exX22xX3xX24xXdxX295xX4xX3xX3cx147b0xX18xX19xX3xXexX1xX4axXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX28fxX21xX26xX3xX3cxX3c3xX18xX1xX16fxX3xXexX1xX2c5xX4xX3xX1xXdxX295xX18xX3xX18xX19xX1xXdxX43xX22xX3xX4xX27exX4xX3xX1xX49xX5bdxX18xX19xX3xX8cxa417xX18xX45xX3xX28fxX21xX26xX3xX3cxX3c3xX18xX1xX3xX4xX32bxX6xX3xX141xX52xX3xe090xX3xXexX1dxX3xX24xX38axX3xXbxX1x1386bxX18xX19xX45xX3xX4xX1xX31cxX18xX19xX3xX8cxX3c3xX4xX1xX3xX154xX6e9xX69xX6ebxX3daxX28xX2xX1a4xX131xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX17xX8cxX26xXaxX12xX0xXdxX22xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX154xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX163xXdxX8cxXexX1xX168xX3xX1a4xX10axX10axXbxX16exX16fxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX168xX3xX16bxX16axX10axXbxX16exX16fxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX71xX71xXdxX131xX2fxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX131xX24xX18xX71xX18xX10xX163xX7xX71xX109xX109xX10axX109xX71xX2xX16bxX95xX8cxX16bxX2xX95xX109xX109xX2xX17axXexX16bxX95xX1a5xX95xX17axX5xX10axX131xX1b7xXbxX19xX1baxX16xX9xX16axX10axX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXcxX1dxXexX3xX7xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX2axX21xX2cxX18xX3xX2fxX30xX18xX1xX3xX6xX18xX36xX3xX4xX1xX17xX3xX3cxX17xX3exX18xX3xX24xXdxX43xX18xX45xX3xX18xX19xX49xX4axXdxX3xX5xX6xX17xX3xX3cxX52xX18xX19xX3xX56xX19xX3exX18xX1xX3xX5cxXdxX6xX17xX3xXexX1xX63xX18xX19xX3xX28xX3xX69xX6axX18xX3xXexX6exXdxXaxX3xX163xXdxX8cxXexX1xX9xXaxX1a4xX10axX10axXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX16bxX16axX10axXaxX3xX71xX12xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX12exXd1xX18xX1xX3xX3cxX317xX17xX3xX154xX63xX18xX19xX3xX3cxX17xX3exX18xX3xX56xX19xX3exX18xX1xX3xX5cxXcxX69xXcxX3xXexX16xX6xX17xX3xX28fxX21xX3exX3xX4xX1xX17xX3xX3cxX17xX3exX18xX3xX24xXdxX43xX18xX3xX2b0xX1xXcdxX3xX2b0xX1xX106xX18xX131xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX17xX8cxX26xXaxX12xXcxXd4xX3xX4xX1xXd8xX4xX3xXexX1xX106xX22xX45xX3xXexX6c5xX18xX19xX3xX28fxX21xX3exX45xX3xX3cxX52xX18xX19xX3xX24xXdxX43xX18xX45xX3xX4xX1xX881xX4xX3xXexX1dxXexX3xX3cxX17xX3exX18xX3xX24xXdxX43xX18xX45xX3xX154xX56xX69xX154xX12exX12fxX16fxX3xX28fxX21xX6xX18xX3xXexX2cxX22xX3xX3cxX6c5xX4xX3xX2fxXdxX295xXexX3xXexX5bdxXdxX3xX3cxX17xX3exX18xX3xX24xXdxX43xX18xX45xX3xX154xX56xX69xX154xX12exX12fxX3xXbxX1xX6exXdxX3xX26fxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX27exX4xX3xX2b0xX1xX21xX3xX4xX27exX4xX1xX3xX5xX26xX45xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXex1379fxX6xX45xX3xX22xX5d7xX4xX3xX154xX6e9xX69xX6ebxX3daxX28xX2xX1a4xX3xX3cxX6xX18xX19xX3xX3cxXdxX38axX21xX3xXexX16xX3c3xX3xXexX317xXdxX3xX18xX1xX3exX3xX1xX17xX6c5xX4xX3xX4xX27exX4xX3xX4xXdexX3xX7xX26fxX3xX26xX3xXexX1dxX3xXbfxX18xX1dxX21xX3xX4xXcdxXc4xX16fxX3xX3cxX17xX3exX18xX3xX24xXdxX43xX18xX45xX3xX154xX56xX69xX154xX12exX12fxX3xX4xXcdxX3xX1xX17xX3exX18xX3xX4xX6exX18xX1xX3xX3cxX6c5xX4xX3xX2fxXdxX295xXexX3xX2b0xX1xXcdxX3xX2b0xX1xX106xX18xX45xX3xX22xX5d7xX4xX3xX2fxX295xX18xX1xX3xX1xXdxX5e7xX22xX3xX18xX19xX1x12503xX17x12205xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX17xX8cxX26xXaxX12xXcxX317xXdxX3xX4xX1xX49xXdexX18xX19xX3xXexX16xX30xX18xX1xX3xX1bxXcxX1dxXexX3xX7xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX2axX21xX2cxX18xX3xX141xX30xX18xX1xX3xX6xX18xX36xX3xX18xX106xX22xX3xX109xX10axX109xX109xX45xX3xX5xXd1xX18xX1xX3xX3cxX317xX17xX3xX12exX12fxX12exX12fxX3xXexX2a7xX18xX1xX3xX24xX3exX3xX551xX26fxX3xX5cxXcxX69xXcxX45xX3xX154xX63xX18xX19xX3xX3cxX17xX3exX18xX3xX56xX19xX3exX18xX1xX3xX5cxXcxX69xXcxX3xX3cxXd1xX3xXexX16xX6xX17xX3xX1a4xX10axX3xX7xX21xX268xXexX3xX28fxX21xX3exX3xX4xX1xX17xX3xX3cxX17xX3exX18xX3xX24xXdxX43xX18xX3xX4xX63xX18xX19xX3xX3cxX17xX3exX18xX3xX4xXcdxX3xX1xX17xX3exX18xX3xX4xX6exX18xX1xX3xX3cxX6c5xX4xX3xX2fxXdxX295xXexX3xX2b0xX1xXcdxX3xX2b0xX1xX106xX18xX45xX3xXexX16xX3c3xX3xX19xXdxX27exX3xX2xX131xX109xX16bxX10axX131xX10axX10axX10axX3xX3cxX252xX18xX19xX71xX7xX21xX268xXexX16fxX3xXexX16xX6xX17xX3xX2b0xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX258xX3xX1xX2baxX3xXexX16xX2bexX3xX16exX2cxX26xX3xX8cxX2c5xX18xX19xX3xX1bxX2caxX27exXdxX3xX268xX22xX3xX4xX63xX18xX19xX3xX3cxX17xX3exX18xX36xX3xX4xX1xX17xX3xX2xX3xX3cxX17xX3exX18xX3xX24xXdxX43xX18xX3xX24xX5bdxXdxX3xX7xX31cxX3xXexXdxX38axX18xX3xX95xX10axX3xXexX16xXdxX295xX21xX3xX3cxX252xX18xX19xX131xX3xX12fxX63xX18xX19xX3xX3cxX6exX17xX3xX3cxX17xX3exX18xX3xX24xXdxX43xX18xX3xX3cxX49xX2bexX4xX3xXexX1xX6xX22xX3xX19xXdxX6xX3xX16xX881xXexX3xXexX1xX106xX22xX3xX22xX6xX26xX3xX22xX5d7xX18xX168xX3xXcxX6c5xX18xX19xX3xX28fxX21xX3exX3xXexX1dxXexX3xX28xX3xX18xXdxX38axX22xX3xX24xX21xXdxX3xX2fxX268xXexX3xX18xX19xX4axX3xX4xX1xX17xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX63xX18xX19xX3xX18xX1xX2cxX18xX3xX5xX6xX17xX3xX3cxX52xX18xX19xX3xX24xX5bdxXdxX3xX18xX1xXdxX38axX21xX3xXbxX1xX25xX18xX3xX28fxX21xX3exX3xX4xXcdxX3xX19xXdxX27exX3xXexX16xX3c3xX131xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX17xX8cxX26xXaxX12xX0xXdxX22xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX154xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX163xXdxX8cxXexX1xX168xX3xX1a4xX10axX10axXbxX16exX16fxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX168xX3xX16axX17axX16axXbxX16exX16fxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX71xX71xXdxX131xX2fxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX131xX24xX18xX71xX18xX10xX163xX7xX71xX109xX109xX10axX109xX71xX2xX16bxX95xX8cxX16bxX2xX95xX109xX109xX109xX16axXexX1a5xX95xX109xX16axX1a5xX5xX10axX131xX1b7xXbxX19xX1baxX16xX9xX109xX16bxX16bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXcxX1dxXexX3xX7xX21xX22xX3xX24xX25xX26xX3xX28xX3xX2axX21xX2cxX18xX3xX2fxX30xX18xX1xX3xX6xX18xX36xX3xX4xX1xX17xX3xX3cxX17xX3exX18xX3xX24xXdxX43xX18xX45xX3xX18xX19xX49xX4axXdxX3xX5xX6xX17xX3xX3cxX52xX18xX19xX3xX56xX19xX3exX18xX1xX3xX5cxXdxX6xX17xX3xXexX1xX63xX18xX19xX3xX28xX3xX69xX6axX18xX3xXexX6exXdxXaxX3xX163xXdxX8cxXexX1xX9xXaxX1a4xX10axX10axXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX16axX17axX16axXaxX3xX71xX12xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX154xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX12exXd1xX18xX1xX3xX3cxX317xX17xX3xX154xX63xX18xX19xX3xX3cxX17xX3exX18xX3xX56xX19xX3exX18xX1xX3xX5cxXcxX69xXcxX3xXexX16xX6xX17xX3xX28fxX21xX3exX3xX4xX1xX17xX3xX3cxX17xX3exX18xX3xX24xXdxX43xX18xX3xXexX1xX6xX22xX3xX19xXdxX6xX3xX16xX881xXexX3xXexX1xX106xX22xX3xX22xX6xX26xX3xX22xX5d7xX18xX131xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX17xX8cxX26xXaxX12xX551xX6xX21xX3xX4xX1xX49xXdexX18xX19xX3xXexX16xX30xX18xX1xX45xX3xX154xX63xX18xX19xX3xX3cxX17xX3exX18xX3xX56xX19xX3exX18xX1xX3xX5cxXcxX69xXcxX3xX7xf67axX3xXexX16xX2c5xX4xX3xXexXdxX1dxXbxX3xX3cxX1dxX18xX3xX4xX27exX4xX3xX3cxXdexX18xX3xX24xX3c3xX3xX4xXcdxX3xX4xX63xX18xX19xX3xX18xX1xX2cxX18xX45xX3xX5xX6xX17xX3xX3cxX52xX18xX19xX3xXbxX1xX6exXdxX3xX5xX3exX22xX3xX24xXdxX295xX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX8cxX3c3xXbxX3xXexX1dxXexX45xX3xXbxX1xX35dxX4xX3xX24xX35dxX3xX18xX1xX21xX3xX4xX25xX21xX3xX3cxXdxX3xX5xX317xXdxX3xX4xX32bxX6xX3xX56xX1xX2cxX18xX3xX8cxX2cxX18xX3xX3cxX5e7xX3xXexX1xX106xX22xX3xX1xXaeaxXdxX45xX3xX3cxX52xX18xX19xX3xX24xXdxX43xX18xX3xX24xX3exX3xXexX6c5xX18xX19xX3xX28fxX21xX3exX3xXexX1dxXexX3xX3cxXdexX18xX3xX24xX3c3xX3xX24xX3exX3xX4xX63xX18xX19xX3xX18xX1xX2cxX18xX45xX3xX5xX6xX17xX3xX3cxX52xX18xX19xX131xX0xX71xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx94e9xX21xXexX1xX17xX16xXaxX12xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX89xX21xX43xX0xX71xXbxX12
Thanh Huê