Cử tri Cuba thông qua Hiến pháp mới với tỷ lệ ủng hộ hơn 73%
Ngày 25/2 dẫn kết quả sơ bộ cuộc trưng cầu ý dân diễn ra 1 ngày trước đó cho biết, cử tri Cuba đã thông qua Hiến pháp mới với tỷ lệ phiếu ủng hộ đạt 73,31% trên tổng số cử tri đăng ký.
55a2x931bx8b3fxd24fx5cc9xd07fxe199xb25fxa968xX7xe56ex9806x9450x7e1ex560bxa464xX5x6e1fxXaxa52fx5fefx89a4xX3xXexe7a5xXdxX3xX13xe4a5xc472xX6xX3xXexX1x75b5x6b25xba6dxX3x9f5cxX1bxX6xX3x7408xXdx816exX22xX3xXbxX1xe612xXbxX3xb36cx969fxXdxX3x894bxX34xXdxX3xXexcaefxX3xX5xa196xX3x566bxX22xX23xX3xX1x747bxX3xX1x9682xX22xX3xa92cx7cfcxad1exX0xc03bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX10xX6x6f1fxXaxX12x62fdxX23x88b4xa66bxX3x70efxd253xX50xX6axX3xX62xd8b1xX22xX3x580fxX2bxXexX3xX25xX1bx9364xX3xX7xX49xX3xX1cxX46xX3xX4xX1bxX46xX4xX3xXexX17xd8d3xX22xX23xX3xX4x592exX1bxX3x8bd4xX3xX62xcdfbxX22xX3xX62xXdx5f52xX22xX3xX17xX6xX3xX2xX3xX22xX23xX67xX68xX3xXexX17xX88xX34xX4xX3x66c3x98d7xX3xX4xX1xe6a1xX3xX1cxXdxX2bxXex55cexX3xX4xX14xX3xXexX17xXdxX3xX13xX1bxX1cxX6xX3xXabx6392xX3xXexX1xX21xX22xX23xX3xX25xX1bxX6xX3xX29xXdxX2bxX22xX3xXbxX1xX30xXbxX3xX33xX34xXdxX3xX37xX34xXdxX3xXexX3cxX3xX5xX3fxX3xXbxX1xXdxX2bxX1bxX3xX41xX22xX23xX3xX1xX46xX3xXabx9665xXexX3xX4cxX4dxXb6xX4dxX2xX4exX3xXexX17x649axX22xX3xXex8f92xX22xX23xX3xX7x5d5cxX3xX4xX14xX3xXexX17xXdxX3xXabx6bbaxX22xX23xX3xX73xX90x8701xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXb0xX22xXaxX12xX0xXdxX33xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX33xX7xb62fxXbxX1xXb0xXexXb0xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xXdxX3xX13xX1bxX1cxX6xX3xXexX1xX21xX22xX23xX3xX25xX1bxX6xX3xX29xXdxX2bxX22xX3xXbxX1xX30xXbxX3xX33xX34xXdxX3xX37xX34xXdxX3xXexX3cxX3xX5xX3fxX3xX41xX22xX23xX3xX1xX46xX3xX1xX49xX22xX3xX4cxX4dxX4exX3xX1x9cd4xX22xX1xX3xX79xX22xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX50xX50xXdxX11cxX1cxX6xXb0xXexX1xX6xX22xX1xX1xXb0xX6xX11cxX37xX22xX50xX22xX10x9558xX7xX50xX2x7f04xd34fxc94dxX50xX2xX4cxX4cxX62xX6axX1bbxX1baxX4dxX4cx8f0fxX4cxXexcc4exX1c7xX6bxX5xX2xX11cxb76dxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xXdxX3xX13xX1bxX1cxX6xX3xXexX1xX21xX22xX23xX3xX25xX1bxX6xX3xX29xXdxX2bxX22xX3xXbxX1xX30xXbxX3xX33xX34xXdxX3xX37xX34xXdxX3xXexX3cxX3xX5xX3fxX3xX41xX22xX23xX3xX1xX46xX3xX1xX49xX22xX3xX4cxX4dxX4exXaxX3xX62xX6xXexX6xX144xXbxX1xXb0xXexXb0xX144xXb0xX17xXdxX23xXdxX22xX6xX5xX144xX7xX17xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x5ae1xX50xX50xX4xX62xX22xXdxX33xX23xX11cxX37xXdxX10xXexX22xX6xX33xXbxX5xX1bxX7xX11cxX37xX22xX50xXexX1caxX6axX1bbxX50xX1bxXbxX5xXb0xX6xX62xX10xX62xX50xX5xX10xcf93xX25fxX50xX6axX1bbxX2xX1bax7520xX1bbxX6axX266xX6axX1caxX50xXexXexX25fxX37xX22xX266xX6axX1caxX1bbxX6axX266xX4xX1bxX1cxX6xX266xX1xXdxX10xX22xXbxX1xX6xXbxX33xXb0xXdxX266xX2xX11cxX1d0xXbxX23xXaxX3xX50xX12xX13xX14xX3xXexX17xXdxX3xX13xX1bxX1cxX6xX3xX1cxd4d1xX3xXbxX1xXdxX2bxX1bxX3xX1cxX67xX68xX3xXexX29fxX3xX90xX3xX73xXdxX2bxX22xX3xXexX30xX22xX3xXexX1xX67xX22xX1xX3xX1xXb0xc7acxX4xX3xX73xX1xX21xX22xX23xX3xXexX30xX22xX3xXexX1xX67xX22xX1xX3xXexX1xX21xX22xX23xX3xX25xX1bxX6xX3xX29xXdxX2bxX22xX3xXbxX1xX30xXbxX3xX33xX34xXdxX11cxX3x8e02xb686xX22xX1xX236xX3xe57dxX103xX3xX29xX67xX50xXcxXcx5c00x57faxX65x5fd5xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7806xXb0xX62xX68xXaxX12xXcxX17xXb0xX22xX23xX3xX33xX46xXexX3xX4xX1bxX46xX4xX3xX1xd0cbxXbxX3xX1cxX30xXb0xX3xX4xX1x5c95xX22xX1xX3xXexX1x6d84xX4xXb6xX3xX13xX1xX41xX3xXex928bxX4xX1xX3x7a8exX68xX3xX1cxX6xX22xX3xX30exX8dxX1bxX3xX4xX14xX3xX25xX1bxX10cxX4xX3xX23xXdxX6xX3xX13xX1bxX1cxX6xX3xc350xX5xXdxX22xX6xX3xX30exX6xX5xX7xX10xXdxX17xXb0xX3xXexX1xX21xX22xX23xX3xX1cxX30xXb0xX3xXexX17xXb0xX22xX23xX3xX7xX10cxX3xX23xX8dxX22xX3xX1baxXb6xX4dxX3xXexX17xXdxX3fxX1bxX3xX4xX14xX3xXexX17xXdxX3xXabxX116xX22xX23xX3xX73xX90xX3xX4xX41xX6xX3xXabxX79xXb0xX3xX25xX1bxX10cxX4xX3xX13xX6xX17xXdxX1cxX10xX3xX22xX67xX68xXb6xX3xXabxXc5xX3xX4xXacxX3xX23xX8dxX22xX3xX4cxXb6xX1bcxX6bxX3xXexX17xXdxX3fxX1bxX3xX22xX23xX88x5964xXdxX3xXexX1xX6xX33xX3xX23xXdxX6xX3xX1cxX29fxX3xXbxX1xXdxX2bxX1bxX3xXexX17xXb0xX22xX23xX3xX4xX1bxX46xX4xX3xXexX17xX88xX22xX23xX3xX4xX8dxX1bxX3xX90xX3xX62xX93xX22xae35xX3xXexX17xXb0xX22xX23xX3xXabxXacxX3xX4xXacxX3xX1caxXb6xX1bcxX2xX1caxX3xXexX17xXdxX3fxX1bxX3xX4xX14xX3xXexX17xXdxX3xX1cxX29fxX3xXbxX1xXdxX2bxX1bxX3xX41xX22xX23xX3xX1xX46xX3xXexX1xX21xX22xX23xX3xX25xX1bxX6xX3xX29xXdxX2bxX22xX3xXbxX1xX30xXbxX3xX33xX34xXdxXb6xX3xXabxXf7xXexX3xX1bcxX1caxXb6xX1bcxX6bxX4exX3xXexX107xX22xX23xX3xX7xX10cxX3xXbxX1xXdxX2bxX1bxX3xX1cxX8dxX1bxXb6xX3xX4cxX1bbxX6bxX11cxX1bbxX1bbxX1bbxX3xX4xX14xX3xXexX17xXdxX3xX1cxX29fxX3xXbxX1xXdxX2bxX1bxX3xX4xX1xX10cxX22xX23xXb6xX3xXexX88xX49xX22xX23xX3xXabxX88xX49xX22xX23xX3xX1baxX4exX3xX7xX10cxX3xXbxX1xXdxX2bxX1bxXb6xX3xX37xX67xX3xX4dxX6axX6bxX11cxX1bbxX1bbxX1bbxX3xXbxX1xXdxX2bxX1bxX3xX73xX1xX21xX22xX23xX3xX1xa9baxXbxX3xX5xX3fxX3xX1xXb0xX2c1xX4xX3xX5xX67xX3xXbxX1xXdxX2bxX1bxX3xXexX17x7653xX22xX23xX3xX2edxX1c7xXb6xX2xX6bxX4exX3xXexX107xX22xX23xX3xX7xX10cxX3xXbxX1xXdxX2bxX1bxX2fexX11cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30exXb0xX62xX68xXaxX12xX30exX67xX3xX30exX6xX5xX7xX10xXdxX17xXb0xX3xX22xX1xd0a3xX22xX3xX33xXf7xX22xX1xX3xXexX1xX10xXb0xX3xX5xX1bx744fxXexX3xX1cxX8dxX1bxX3xX4xX14xX3xX4xX41xX6xX3xX13xX1bxX1cxX6xXb6xX3xX37xXdxX3fxX4xX3xXexX1xX21xX22xX23xX3xX25xX1bxX6xX3xX29xXdxX2bxX22xX3xXbxX1xX30xXbxX3xX1cxd1b0xX22xX23xX3xXexX17xX88xX22xX23xX3xX4xX8dxX1bxX3xX90xX3xX62xX93xX22xX3xXabx78b6xXdxX3xX1xX29fxXdxX3xX7xX10cxX3xXbxX1xXdxX2bxX1bxX3xX41xX22xX23xX3xX1xX46xX3xXbxX1xX79xXdxX3xX37xX88xX4b3xXexX3xX25xX1bxX30xX3xX6bxX1bbxX4exX3xXexX107xX22xX23xX3xX7xX10cxX3xX4xX14xX3xXexX17xXdxX3xXabxX116xX22xX23xX3xX73xX90xX3xXexX17xX103xX22xX3xXexXb0xX67xX22xX3xX25xX1bxX10cxX4xX3xX2edxXexX333xX4xX3xX73xX1xX21xX22xX23xX3xX4xX1x7b72xX3xX7xX10cxX3xX4xX14xX3xXexX17xXdxX3xXabxXdxX3xX1cxX8dxX1bxX3xX1xX6xX68xX3xX7xX10cxX3xXbxX1xXdxX2bxX1bxX3xX1cxX8dxX1bxX3xX1xX4b3xXbxX3xX5xX3fxX2fexXb6xX3xX37xX67xX3xXexX3cxX3xX5xX3fxX3xX22xX67xX68xX3xXexX17xXb0xX22xX23xX3xX4xX1bxX46xX4xX3xXexX17xX88xX22xX23xX3xX4xX8dxX1bxX3xX37xdcf5xX6xX3xX25xX1bxX6xX3xX5xX67xX3xX4cxX4dxXb6xX4dxX2xX4exX11cxX3x881fxX2bxXexX3xX25xX1bxX79xX3xX4xX1xX32dxX22xX1xX3xXexX1xX333xX4xX3xX7xc4afxX3xXabxX88xX4b3xX4xX3xX4xX21xX22xX23xX3xX1cxX10cxX3xXexX17xXb0xX22xX23xX3xX37xX558xX22xX23xX3xX2xX3xXexX1bxX8dxX22xX3xXexX34xXdxX3xX37xX67xX3xX29xXdxX2bxX22xX3xXbxX1xX30xXbxX3xX33xX34xXdxX3xX7xX62axX3xX4xXacxX3xX1xXdxX3fxX1bxX3xX5x96b5xX4xX3xX7xX6xX1bxX3xX73xX1xXdxX3xX73xX2bxXexX3xX25xX1bxX79xX3xX22xX67xX68xX3xXabxX88xX4b3xX4xX3xXabxX116xX22xX23xX3xXexX17xX103xX22xX3xX13xX21xX22xX23xX3xX1cxX30xXb0xX3xX22xX1xX67xX3xX22xX88xX34xX4xX11cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30exXb0xX62xX68xXaxX12xX13xX1bxX46xX4xX3xXexX17xX88xX22xX23xX3xX4xX8dxX1bxX3xX90xX3xX62xX93xX22xX3xX22xX67xX68xX3xXabxXc5xX3xX73xX1x7eb3xXbxX3xX5xXf7xXdxX3xX25xX1bxX30xX3xXexX17xX191xX22xX1xX3xX4xX79xXdxX3xXexX107xX3xX1xXdxX2bxX22xX3xXbxX1xX30xXbxX3xXexXb0xX67xX22xX3xX62xXdxX3fxX22xXb6xX3xXabxX88xX4b3xX4xX3xX4xX1xX1bx8c63xX22xX3xX1cxX33cxX3xX37xX67xX3xX73xX1xbdcaxXdxX3xXabxX46xX22xX23xX3xXexX604xX3x63bfxXf7xXdxX3xX1xX46xXdxX3xX722xX79xX22xX23xX3xXexXb0xX67xX22xX3xX25xX1bxX10cxX4xX3xX5xX8dxX22xX3xXexX1xX333xX3xX2fcx5bf1xX3xX22xX116xX33xX3xX6axX1bbxX2xX2xXb6xX3xX37xX67xX3xX1cxX4c9xXexX3xXabxX8dxX1bxX3xX4xX1xX32dxX22xX1xX3xXexX1xX333xX4xX3xXexX604xX3xX73x6788xX3xX1xX324xXbxX3xd26fxX1bxX10cxX4xX3xX1xX46xXdxX3xX73xX1xXacxX6xX3xX742xX2fbxX3xX1xc0c1xXdxX3xXexX1xX30xX22xX23xX3xX4cxX3xX37xX604xX6xX3xX25xX1bxX6xX3xX37xX34xXdxX3xX37xXdxX3fxX4xX3xXexX1xX79xXb0xX3xX5xX1bxX515xX22xX3xX1cxX79xX22xX3xXexXdxe7d6xX22xX3xX62xX66cxX3xXexX1xX79xXb0xX3xX29xXdxX2bxX22xX3xXbxX1xX30xXbxX3xX33xX34xXdxX11cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30exXb0xX62xX68xXaxX12xX76exX1bxX10cxX4xX3xX1xX46xXdxX3xX13xX1bxX1cxX6xX3xX7xX6xX1bxX3xXabxXacxX3xXabxXc5xX3xXexXdxX2bxX22xX3xX1xX67xX22xX1xX3xX33xX46xXexX3xX4xX1bxX46xX4xX3xXexX1xX6xX33xX3xX37xX506xX22xX3xX22xX1xX93xX22xX3xX62xX93xX22xX3xX17xX46xX22xX23xX3xX17xXc5xXdxX3xXexX17xXb0xX22xX23xX3xX4dxX3xXexX1xX30xX22xX23xXb6xX3xX37xX34xXdxX3xX7xX66cxX3xXexX1xX6xX33xX3xX62xX66cxX3xX4xX41xX6xX3xX1xX49xX22xX3xX1bcxXb6xX1baxX3xXexX17xXdxX3fxX1bxX3xX5xX88xX4b3xXexX3xX22xX23xX88xX3ccxXdxX3xX62xX93xX22xXb6xX3xX17xX780xXdxX3xXexX107xX22xX23xX3xX1xX4b3xXbxX3xX1xX49xX22xX3xX2xXb6xX2xX3xXexX17xXdxX3fxX1bxX3xX90xX3xX73xXdxX2bxX22xX3xXabxXacxX22xX23xX3xX23xXacxXbxX3xXexX1xX1bxX3xXexX1xX515xXbxX3xXabxX88xX4b3xX4xX3xXabx9788xX3xXabxX88xX6xX3xX17xX6xX3xX22xX1xe703xX22xX23xX3xX4xX1xX5b4xX22xX1xX3xX7xX14xX6xX3xX4xX1bxX10cxXdxX3xX4x6fb4xX22xX23xX3xX37xX67xX3xXexX1xX21xX22xX23xX3xX25xX1bxX6xX3xX1cxX79xX22xX3xX62xX66cxX3xXexX1xX79xXb0xX3xX4xX1bxX10cxXdxX3xX4xX8b9xX22xX23xX3xX37xX67xXb0xX3xXexX1xX30xX22xX23xX3xX2xX6axX3xX37xX604xX6xX3xX25xX1bxX6xX11cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30exXb0xX62xX68xXaxX12x6effxX66cxX3xXexX1xX79xXb0xX3xX29xXdxX2bxX22xX3xXbxX1xX30xXbxX3xX33xX34xXdxX3xX4xX41xX6xX3xX13xX1bxX1cxX6xX3xX1cxX6xXb0xX3xX23xX780xX33xX3xX33xX46xXexX3xXbxX1xX8dxX22xX3xX33xX717xX3xXabxX8dxX1bxX3xX37xX67xX3xX6axX6axX1baxX3xXabxXdxX7acxX1bxXb6xX3xXabxX88xX4b3xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX37xX67xXb0xX3xX2xX2xX3xX33xadc0xX4xXb6xX3xX6axX1c7xX3xX4xX1xX88xX49xX22xX23xX3xX37xX67xX3xX2xX1caxX3xXbxX1xX8dxX22xX11cxX3xX722xX93xX68xX3xX7xX62axX3xX5xX67xX3xX1cxX79xX22xX3xX29xXdxX2bxX22xX3xXbxX1xX30xXbxX3xXexX1xX333xX3xX6axX3xX4xX41xX6xX3xX13xX1bxX1cxX6xX3xX73xX89axX3xXexX604xX3xX73xX1xXdxX3xX13xX30xX4xX1xX3xX33xXf7xX22xX23xX3xXexX1xX67xX22xX1xX3xX4xX21xX22xX23xX3xX22xX116xX33xX3xX2xX1baxX6bxX1baxXb6xX3xXexXdxX2bxXbxX3xX7xX6xX1bxX3xX29xXdxX2bxX22xX3xXbxX1xX30xXbxX3xX2xX1baxX4cxX1caxX3xX1xXdxX3fxX22xX3xX1xX67xX22xX1xXb6xX3xX33xX34xXdxX3xXabxX88xX4b3xX4xX3xX1cxX107xX3xX7xX1bxX22xX23xX3xX7xX14xX6xX3xXabxX107xXdxX3xX6axX3xX5xX8dxX22xX3xX37xX67xXb0xX3xX4xX30xX4xX3xX22xX116xX33xX3xX2xX1baxX1baxX6axX3xX37xX67xX3xX6axX1bbxX1bbxX6axX11cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30exXb0xX62xX68xXaxX12xX30exX103xX22xX3xX4xXf7xX22xX1xX3xX37xXdxX3fxX4xX3xXexX30xXdxX3xX73xX1x6f50xX22xX23xX3xXabxX33cxX22xX1xX3xX33xX960xX4xX3xXexXdxX103xX1bxX3xX37xX67xX3xX4xXb0xX22xX3xXabxX88xX3ccxX22xX23xX3xX25fxX93xX68xX3xX62xX66cxX22xX23xX3xX4xX1xX41xX3xX22xX23xX1x56cbxX6xX3xX25fxXc5xX3xX1xX46xXdxXb6xX3xX4xX8b9xX22xX23xX3xX37xXdxX3fxX4xX3xX62xX1bxX68xX3xXexX17xX191xX3xX22xX7acxX22xX3xXexX79xX22xX23xX3xX4xX49xX3xX1cxX79xX22xX3xX4xX41xX6xX3xX33xX21xX3xX1xX191xX22xX1xX3xX73xXdxX22xX1xX3xXexX2bxX3xX144xX3xX25fxXc5xX3xX1xX46xXdxX3xX25fxXc5xX3xX1xX46xXdxX3xX4xX1xX41xX3xX22xX23xX1xXa7dxX6xXb6xX3xX62xX66cxX3xXexX1xX79xXb0xX3xX29xXdxX2bxX22xX3xXbxX1xX30xXbxX3xX33xX34xXdxX3xXabxX88xX6xX3xX17xX6xX3xX22xX1xXdxX7acxX1bxX3xXexX1xX6xX68xX3xXabxX107xXdxX3xX25xX1bxX6xX22xX3xXexX17xX324xX22xX23xX3xX22xX1xX88xX3xX25fxX30xX4xX3xXabxX33cxX22xX1xX3xX17x6fb0xX3xX1xX49xX22xX3xX37xX6xXdxX3xXexX17xX558xX3xX4xX41xX6xX3xX722xX79xX22xX23xX3xX13xX46xX22xX23xX3xX7xX79xX22xXb6xX3xXexX1bxX68xX103xX22xX3xX1cxX10cxX3xXexX32dxX22xX1xX3xX4xX1xX506xXexX3xXbxX1xX30xXbxX3xX25xX1bxX68xX7acxX22xX3xX25fxXc5xX3xX1xX46xXdxX3xX4xX1xX41xX3xX22xX23xX1xXa7dxX6xX3xX4xX41xX6xX3xX13xX1bxX1cxX6xXb6xX3xX506xX22xX3xXabxX33cxX22xX1xX3xXexX32dxX22xX1xX3xXexX10cxXdxX3xXexX1xX88xX4b3xX22xX23xX3xX4xX41xX6xX3xX29xXdxX2bxX22xX3xXbxX1xX30xXbxX3xXexX17xXb0xX22xX23xX3xX1xX3fxX3xXexX1xX10cxX22xX23xX3xXexX88xX3xXbxX1xX30xXbxXb6xX3xXabxX33cxX22xX1xX3xX17xX6xX3xX4xX30xX4xX3xX4xX1xX333xX4xX3xX62xX6xX22xX1xX3xX5xXc5xX22xX1xX3xXabxXf7xXb0xX3xX33xX34xXdxX3xX4xX8b9xX22xX23xX3xX4xX30xX4xX3xX25xX1bxX68xX3xXabxX33cxX22xX1xX3xX37xX7acxX3xX22xX1xXdxX3fxX33xX3xX73xX768xX3xX37xX67xX3xX23xXdxX34xXdxX3xX1xXf7xX22xX3xXexX1bxX107xXdxX3xX1cxX107xX3xX22xX1xXdxX3fxX33xXb6xX3xXexX17xX6xXb0xX3xXexX1xX103xX33xX3xX25xX1bxX68xX7acxX22xX3xXexX66cxX3xX4xX1xX41xX3xX4xX1xXb0xX3xX4xX30xX4xX3xXabxX49xX22xX3xX37xX33cxX3xX1xX67xX22xX1xX3xX4xX1xX32dxX22xX1xX3xXabxX33cxX6xX3xXbxX1xX88xX49xX22xX23xXb6xX3xXabxX2c1xX4xX3xX1cxXdxX3fxXexX3xX5xX67xX3xX4xX506xXbxX3xX25xX1bxX515xX22xX3xX1xX1bxX68xX3fxX22xXb6xX3xX33xX717xX3xX17xX46xX22xX23xX3xX37xX67xX3xX1xXdxX2bxX22xX3xXabxX33cxX22xX1xX3xXexX1xX103xX33xX3xX22xX1xXdxX7acxX1bxX3xX25xX1bxX68xX7acxX22xX3xX4xX41xX6xX3xX4xX21xX22xX23xX3xX62xX93xX22xXb6xX3xX4xX21xX22xX23xX3xX22xX1xX515xX22xX3xX22xX1xX8a5xX22xX23xX3xXexX1xX67xX22xX1xX3xXbxX1xX8dxX22xX3xX73xXdxX22xX1xX3xXexX2bxX3xX33xX34xXdxX3xX37xX67xX3xXabxX7acxX3xX17xX6xX3xX4xX49xX3xX4xX1xX2bxX3xXexX66cxX3xX4xX1xX41xX3xX4xX1xXb0xX3xX4xX30xX4xX3xX62xXb0xX6xX22xX1xX3xX22xX23xX1xXdxX3fxXbxX3xX22xX1xX67xX3xX22xX88xX34xX4xXb6xX3xX1xX6xX68xX3xX22xX93xX22xX23xX3xX5xX103xX22xX3xXexX8dxX33xX3xX1xXdxX2bxX22xX3xXabxX33cxX22xX1xX3xX22xX1xXdxX7acxX1bxX3xX22xX23xX1bxX68xX103xX22xX3xXexX4c9xX4xX3xX4xX41xX6xX3xX13xX30xX4xX1xX3xX33xXf7xX22xX23xX3xX13xX1bxX1cxX6xX11cxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35cxX1bxXexX1xXb0xX17xXaxX12xXcxX1xX10xXb0xX3xXcxXcxX2fbxX2fcxX65xX0xX50xXbxX12
Theo TTXVN