Canada yêu cầu chương trình đào tạo mới với phi công Boeing 737 MAX
Bộ trưởng Giao thông Canada Marc Garneau ngày 17/4 kêu gọi các phi công phải tham gia các chương trình đào tạo trên mô hình mô phỏng chuyến bay thực tế để học cách sử dụng phần mềm mới trên máy bay Boeing 737 MAX, đồng thời cho rằng những hướng dẫn trên máy tính như đề xuất từ phía Mỹ là chưa đủ.
ccd9x1226ax144b8x15d9ax12e5axfb6ax17bf3x144b1xe463xX7xfd46x14d7bx147c3x10b6bx12ca1x161e1xX5x15acbxXax17bc5x163b2xX6xec66xX6x17bebxX6xX3x12db2x11409x10586xX3xX4x168fdxX1cxX3xX4xX1x133eex13eeaxX15x11c8fxX3xXexec6ax13e35xX15xX1xX3xfe1ax15b46x11d98xX3xXex17402xX31xX3x15ed7x18048xXdxX3x11597xX38xXdxX3xXbxX1xXdxX3xX4x13b3axX15xX27xX3x16bb9xX31xX10xXdxX15xX27xX3x13d80x16cabxX4fxX3x10b64xee3bxf155xX0x13c77xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf145xX10xX6xX17xXaxX12xX48x10ad1xX3xXexX2axX24x1713dxX15xX27xX3x163b6xXdxX6xX31xX3xXexX1xX44xX15xX27xX3xX13xX6xX15xX6xX17xX6xX3xX53xX6xX2axX4xX3xX76xX6xX2axX15xX10xX6xX1cxX3xX15xX27xX30xX1axX3xX2xX4fxX57x165a5xX3xf66dxX1bxX1cxX3xX27x12ae5xXdxX3xX4xf0ddxX4xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX44xX15xX27xX3xXbxX1x140d1xXdxX3xXexX1xX6xX37xX3xX27xXdxX6xX3xX4xXa8xX4xX3xX4xX1xX24xX25xX15xX27xX3xXexX2axX2bxX15xX1xX3xX2fxX30xX31xX3xXexX34xX31xX3xXexX2axX1bxX15xX3xX37xX44xX3xX1xX2bxX15xX1xX3xX37xX44xX3xXbxX1x1631fxX15xX27xX3xX4xX1xX1cxX1ax10fbcxX15xX3xd543xX6xX1axX3xXexX1x113f2xX4xX3xXexXf5xX3xX2fx11bccxX3xX1xXa4xX4xX3xX4xXa8xX4xX1xX3xX7x1320cxX3xX17x13103xX15xX27xX3xXbxX1xX1fxX15xX3xX37x11bcaxX37xX3xX37xX38xXdxX3xXexX2axX1bxX15xX3xX37xXa8xX1axX3xXf8xX6xX1axX3xX48xX31xX10xXdxX15xX27xX3xX4fxX50xX4fxX3xX53xX54xX55xf028xX3xX2fxe4a5xX15xX27xX3xXexX1x133fexXdxX3xX4xX1xX31xX3xX2ax17816xX15xX27xX3xX15xX1x108e5xX15xX27xX3xX1xX24xX38xX15xX27xX3xX17xf089xX15xX3xXexX2axX1bxX15xX3xX37xXa8xX1axX3xXex15850xX15xX1xX3xX15xX1xX24xX3xX2fxX11exX3x152d6xX1cxe477xXexX3xXex110e9xX3xXbxX1xX16fxX6xX3xX53x1361cxX3xX5xX30xX3xX4xX1xX24xX6xX3xX2fx15b2fx1053fxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX31xX17xX1axXaxX12xX0xXdxX37xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX37xX7x1659exXbxX1xX31xXexX31xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xX6xX17xX6xX3xX1axX1bxX1cxX3xX4xX1fxX1cxX3xX4xX1xX24xX25xX15xX27xX3xXexX2axX2bxX15xX1xX3xX2fxX30xX31xX3xXexX34xX31xX3xX37xX38xXdxX3xX3bxX38xXdxX3xXbxX1xXdxX3xX4xX44xX15xX27xX3xX48xX31xX10xXdxX15xX27xX3xX4fxX50xX4fxX3xX53xX54xX55xX3xX1xX2bxX15xX1xX3xXb6xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX57xX57xXdxX194xXf8xX6xX31xXexX1xX6xX15xX1xX1xX31xX6xX194xX3bxX15xX57xX15xX10xd457xX7xX57xX2x13277xX2x11354xX57xX2xX4fxX4fxX17xX9dxX2xX9dxX9dx15d99xX238xX242xXex1579bxX246x174b6xd513xX5xX2xX194x11c92xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX6xX17xX6xX3xX1axX1bxX1cxX3xX4xX1fxX1cxX3xX4xX1xX24xX25xX15xX27xX3xXexX2axX2bxX15xX1xX3xX2fxX30xX31xX3xXexX34xX31xX3xX37xX38xXdxX3xX3bxX38xXdxX3xXbxX1xXdxX3xX4xX44xX15xX27xX3xX48xX31xX10xXdxX15xX27xX3xX4fxX50xX4fxX3xX53xX54xX55xXaxX3xX17xX6xXexX6xX1b9xXbxX1xX31xXexX31xX1b9xX31xX2axXdxX27xXdxX15xX6xX5xX1b9xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x1559bxX57xX57xX4xX17xX15xXdxX37xX27xX194xX3bxXdxX10xXexX15xX6xX37xXbxX5xX1cxX7xX194xX3bxX15xX57xXexX248xX249xX242xX57xX1cxXbxX5xX31xX6xX17xX10xX17xX57xXbxX4x10c7exX31xX57xX249xX242xX2xX236x12d98xX242xX9dxX2eaxX2xX246xX57xXexXexX17axX3bxX15xX2eaxX2xX246xX242xX9dxX2eaxXf8xX31xX10xXdxX15xX27xX2eaxX4fxX50xX4fxX249xX194xX24dxXbxX27xXaxX3xX57xX12xX53xXa8xX1axX3xXf8xX6xX1axX3xX48xX31xX10xXdxX15xX27xX3xX4fxX50xX4fxX3xX53xX54xX55xX3xX4fxX3xXexX34xXdxX3x17ad9xX10xX6xXexXexX5xX10xX140xX3x13093xX6xX7xX1xXdxX15xX27xXexX31xX15xX140xX3xX53xX188xX194xX3x14d81x1338dxX27xX1cxX143xX15xX2baxX3xX54x13284xf551xX57xX3xXcxXcxX55x12284xX346xf92exX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX31xX17xX1axXaxX12xX13xXa8xX4xX3xX37xXa8xX1axX3xXf8xX6xX1axX3xX4fxX50xX4fxX3xX53xX54xX55xX3xX2fx105f4xX3xXbxX1xXb6xXdxX3xX15xX151xX37xX3x1535bxX2fx10facxXbxX3xX4xX1xXdxXf5xX1cx1434cxX3xXexX2axX1bxX15xX3xXexX31xX30xX15xX3xXexX1xXf5xX3xX27xXdxX38xXdxX3xX9fxX105xX3xXexX180xX3xX27xXdxX157xX6xX3xXexX1xXa8xX15xX27xX3xX48xX6xX140xX3xX7xX6xX1cxX3xX3bxX114xX3xX2axX25xXdxX3xX37xXa8xX1axX3xXf8xX6xX1axX3xXexX1xX1cxX6dxX4xX3xX17xfdfbxX15xX27xX3xX15xX30xX1axX3xX72xX3x10859xXexX1xXdxX31xXbxXdxX6xX194xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX31xX17xX1axXaxX12xX48xX31xX10xXdxX15xX27xX3xX2fxX382xX3xX2fxX11exX3xX17axX1cxX17cxXexX3xX7xX111xX6xX3xX4xX1xX157xX6xX3xX1xcf84xX3xXexX1x13af9xX15xX27xX3xX4xX1xX423xX15xX27xX3xXexX1xX17cxXexX3xXexX423xX4xX3xX53xX13xX54xX32cxX3xX4xX193xX6xX3xX17xX3dbxX15xX27xX3xX37xXa8xX1axX3xXf8xX6xX1axX3xX15x17c7axXdxX3xXexX2axX1bxX15xX140xX3xX3bxX423xX15xX3xX2axX25xXdxX3xX3bxX30xX31xX3xX3bxX3dbxX15xX27xX3xX15xX27xX1xXdxX3xX3bxX17cxX15xX3xXexX2axX31xX15xX27xX3xX4xXb6xX3xX3bxX114xX3xX2axX25xXdxX3xX37xXa8xX1axX3xXf8xX6xX1axX3xX72xX3xX3e5xXexX1xXdxX31xXbxXdxX6xX3xX3bxX30xX3xX3bxX114xX3xXexX6xXdxX3xX15xX34xX15xX3xX17axXb6xX1axX3xX2axX6xX3xX72xX3xd429xX15xX17xX31xX15xX10xX7xXdxX6xX3xX1xX143xXdxX3xXexX1xXa8xX15xX27xX3xX2xX242xX3xX15x13442xX37xX3xX15xX27xX31xXa8xXdxX194xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX31xX17xX1axXaxX12xXcxX2axX31xX15xX27xX3xX37xX6dxXexX3xXf8xX1cx10acdxXdxX3xX1xXa4xXbxX3xXf8xXa8xX31xX3xXexX34xXdxX3xX53xX31xX15xXexX2axX10xX6xX5xX140xX3xX48xX6dxX3xXexX2axX24xX72xX15xX27xX3xX76xXdxX6xX31xX3xXexX1xX44xX15xX27xX3xX13xX6xX15xX6xX17xX6xX3xX4xX1xX31xX3xXf8xXdxXf5xXexX3xXexX16fxX15xX1xX3xX6xX15xX3xXexX31xX30xX15xX3xX7x140ebxX3xX5xX30xX3xX1axXf5xX1cxX3xXexX423xX3xX1xX30xX15xX27xX3xX2fxX1fxX1cxX3xXexX2axX31xX15xX27xX3xX3bxXdxX41fxX4xX3xX15xX423xXdxX3xX5xX34xXdxX3xX1xX31xX34xXexX3xX2fxX6dxX15xX27xX3xX4xX193xX6xX3xX37xXa8xX1axX3xXf8xX6xX1axX3xX4fxX50xX4fxX3xX53xX54xX55xX140xX3xX3bxX30xX3xXexX180xX3xX9fxX1xX16fxX6xX3xX4xX34xX15xX1xX3xX2fxX30xX31xX3xXexX34xX31xX3xXexX1xX2bxX3xX3bxXdxX41fxX4xX3xX7xX111xX3xX17xX114xX15xX27xX3xX4xXa8xX4xX3xX37xX44xX3xX1xX2bxX15xX1xX3xX5xX30xX3xX4xXa8xX4xX1xX3xXexX423xXexX3xX15xX1xX17cxXexX3xX2fxX105xX3xX37xX44xX3xXbxX1xXedxX15xX27xX3xX4xX1xX16fxX15xX1xX3xX17axXa8xX4xX3xX15xX1xX157xX15xX27xX3xX27xX2bxX3xX4xX44dxX3xXexX1xX105xX3xX17axXb6xX1axX3xX2axX6xX3xXexX2axX31xX15xX27xX3xXexX1xXfexX4xX3xXexXf5xX3xX3bxX30xX3xX4xXa8xX4xX1xX3xXbxX1xXb6xX15xX3x101d8xX15xX27xX3xXbxX1xd2d7xX3xX1x13c0cxXbxX194xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX31xX17xX1axXaxX12xXcxX2axX31xX15xX27xX3xX9fxX1xXdxX3xX2fxX44dxX140xX3xX37xX6dxXexX3xX15xX1xX44dxX37xX3xX4xX1xX1cxX1axX1bxX15xX3xX27xXdxX6xX3xX17xX31xX3xX13xX25xX3x17dfaxX1cxX6xX15xX3xd431xX1cxXb6xX15xX3xX5xf1faxX3xX66xX30xX15xX27xX3xX9fxX1xX44xX15xX27xX3x1237bxXdxX1bxX15xX3xXf8xX6xX15xX27xX3xX53xX188xX3xX345xX34exX54xX54xX357xX3xX4xX1xf3aaxX3xX2fxe49dxX15xX1xX3xX5xX34xXdxX3xX4xX1xX31xX3xX2axX151xX15xX27xX3xX3bxXdxX41fxX4xX3xX1xX24xX38xX15xX27xX3xX17xX162xX15xX3xXexX1xX44xX15xX27xX3xX656xX1cxX6xX3xX37xXa8xX1axX3xXexX16fxX15xX1xX3xX3bxX30xX3xX4xXa8xX4xX3xX5xX38xXbxX3xX1xXa4xX4xX3xX5xX30xX3xX2fxX193xX194xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX31xX17xX1axXaxX12xXcxX2axX31xX15xX27xX3xX37xX6dxXexX3xXf8xXa8xX31xX3xX4xXa8xX31xX3xXexX2axX24xX38xX4xX3xX2fxX44dxX140xX3xX34exX54xX54xX3xX4xX1xX31xX3xXf8xXdxXf5xXexX3xX9fxXf5xX3xX1xX31xX34xX4xX1xX3xX7xX111xX6xX3xX4xX1xX157xX6xX3xX15xX1xX24xX3xX2fxX11exX3xX17axX1cxX17cxXexX3xX4xX193xX6xX3xX48xX31xX10xXdxX15xX27xX3xX2fxX423xXdxX3xX3bxX38xXdxX3xX17xX3dbxX15xX27xX3xX4fxX50xX4fxX3xX53xX54xX55xX3xX5xX30xX3xX38dxXexX1xX16fxX4xX1xX3xX1xX616xXbxX3xX3bxX11exX3xX37x113b8xXexX3xX3bx150ebxX15xX3xX1xX30xX15xX1xX194xX397xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX31xX17xX1axXaxX12xX355xX2bxX3xX17xX3dbxX15xX27xX3xX37xXa8xX1axX3xXf8xX6xX1axX3xX4fxX50xX4fxX3xX53xX54xX55xX3xX9fxX1xXa8xX3xX27xXdxX423xX15xX27xX3xX3bxX38xXdxX3xX4xXa8xX4xX3xXbxX1xXdxX1bxX15xX3xXf8xXb6xX15xX3xXexX2axX24xX38xX4xX3xX2fxX44dxX140xX3xX15xX1bxX15xX3xX4xXa8xX4xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX44xX15xX27xX3xX1xXdxX41fxX15xX3xX4xX1xX24xX6xX3xXbxX1xXb6xXdxX3xXexX1xX6xX37xX3xX27xXdxX6xX3xX4xXa8xX4xX3xX4xX1xX24xX25xX15xX27xX3xXexX2axX2bxX15xX1xX3xX2fxX30xX31xX3xXexX34xX31xX3xX37xX72xX3xX2axX6dxX15xX27xX194xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX31xX17xX1axXaxX12xX346xX1xX24xX15xX27xX3xXf8xXa8xX31xX3xX4xXa8xX31xX3xX4xX193xX6xX3xX34exX54xX54xX3xX3bxX162xX15xX3xX2fxX24xX6xX3xX1xX41fxX3xXexX1xX423xX15xX27xX3xX53xX13xX54xX32cxX3xX3bxX30xX31xX3xX17xX6xX15xX1xX3xX7xXa8xX4xX1xX3xX15xX1xX24xX15xX27xX3xXexX1xXdxXf5xXexX3xXf8xX686xX3xX4xX1fxX15xX3xXbxX1xXb6xXdxX3xX4xX44dxX3xX38dxX1xX24xX38xX15xX27xX3xX17xX162xX15xX3xXf8xX4ecxX3xXexX2axX616xX140xX397xX3xX15xX1xX24xX3xX3bxXdxX17xX10xX31xX3xX1xX6xX1axX3xX4xXa8xX4xX3xX4xX1xX683xX3xX17xX162xX15xX3xXexX2axX1bxX15xX3xX37xXa8xX1axX3xXexX16fxX15xX1xX194xX57xX194xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX1cxXexX1xX31xX2axXaxX12xXcxX1xX10xX31xX3xXcxXcxX55xX355xX346xX0xX57xXbxX12
Theo TTXVN