Canada bãi bỏ quy chế tối huệ quốc đối với Nga và Belarus
Ngày 3/3, các quan chức Canada cho biết nước này sẽ bãi bỏ quy chế tối huệ quốc đối với Nga và Belarus, đồng thời sẽ viện trợ thêm vũ khí sát thương cho Ukraine , bao gồm dàn phóng rocket và lựu đạn. Quyết định trên đồng nghĩa với việc hàng hóa từ Nga và Belarus sẽ phải chịu thuế nhập khẩu vào Canada là 35%.
dee7x18d81x1a1e5x1a7b1x13375x1a426x19511x13630x16b0bxX7x1acd0x14697x10b7dx18763x1226dx16a14xX5xdf0bxXax19c13xf622xX6x12bedxX6x18630xX6xX3x1670fx179e8xXdxX3xX1ax12b75xX3x1219cxedcbx103bexX3xX4xX1x17b26xX3xXex13c79xXdxX3xX1xX22xfa1fxX3xX21xX22xX2axX4xX3x10da4xX2axXdxX3x16d50x1a110xXdxX3xe4a8x13d2fxX6xX3xX3ax16271xX3xf5dfxX10xX5xX6x1965exX22xX7xX0xe049xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xfa9exX17xX23xXaxX12xX0xXdx1a25dxX3fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX64xX7x11fa3xXbxX1xX5dxXexX5dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xX6xX17xX6xX3xX1axX1bxXdxX3xX1axX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX4xX1xX27xX3xXexX2axXdxX3xX1xX22xX2fxX3xX21xX22xX2axX4xX3xX36xX2axXdxX3xX3axX3bxXdxX3xX3exX3fxX6xX3xX3axX43xX3xX45xX10xX5xX6xX49xX22xX7xX3xX1x19e6dxX15xX1xX3x1574cxX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdx17293xX1axX6xX5dxXexX1xX6xX15xX1xX1xX5dxX6xXcexX3axX15xX4dxX15xX10xef96xX7xX4dx15354xXe3x15517x12303xX4dxX2x14353xXe9xX17x13c3bxXe5x12dc5xXecxXe9xXe3xXe5xXexXecxX2xee8dxXe6xX5xX2xXcex18454xXbxX3fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX6xX17xX6xX3xX1axX1bxXdxX3xX1axX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX4xX1xX27xX3xXexX2axXdxX3xX1xX22xX2fxX3xX21xX22xX2axX4xX3xX36xX2axXdxX3xX3axX3bxXdxX3xX3exX3fxX6xX3xX3axX43xX3xX45xX10xX5xX6xX49xX22xX7xXaxX3xX17xX6xXexX6xX71xXbxX1xX5dxXexX5dxX71xX5dxX49xXdxX3fxXdxX15xX6xX5xX71xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x171caxX4dxX4dxX4xX17xX15xXdxX64xX3fxXcexX3axXdxX10xXexX15xX6xX64xXbxX5xX22xX7xXcexX3axX15xX4dxXexXf6xXe3xXe5xX4dxX22xXbxX5xX5dxX6xX17xX10xX17xX4dxXdx1ac57xX17xX7xX7xX4dxXe3xXe5xXe3xXe3x120ffxXe5xfad2xX18fxXe5x16e6axX4dxX15xX3fxX6xX18fxX4xX6xX15xX6xX17xX6xX18fxXexX5dxXdxX18fxX1xX22xX10xX18fxX21xX22xX5dxX4xXcexXfbxXbxX3fxXaxX3xX4dxX12x166e4xX15xX1xX3xX64xXdxX15xX1xX3xX1x132b7xX6xXcexX3x121d3xX1b5xX15xX1xX15exX3x15d9bx18a29x1590bxX4dxXcxXcx19d99x10a70xX3ex17cc3xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx153efxX10xX6xX17xXaxX12xX3exX3fxX43xX23xX3xX191xX4dxX191x14009xX3xX4x11fe5xX4xX3xX21xX22xX6xX15xX3xX4xX1xe976xX4xX3xX13xX6xX15xX6xX17xX6xX3xX4xX1xX5dxX3xX1axXdxX27xXexX3xX15x15bd7xX3bxX4xX3xX15xX43xX23xX3xX7x17a16xX3xX1axX1bxXdxX3xX1axX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX4xX1xX27xX3xXexX2axXdxX3xX1xX22xX2fxX3xX21xX22xX2axX4xX3xX36xX2axXdxX3xX3axX3bxXdxX3xX3exX3fxX6xX3xX3axX43xX3xX45xX10xX5xX6xX49xX22xX7xX1f0xX3xX36x16b21xX15xX3fxX3xXexX1x14328xXdxX3xX7xX21axX3xX3axXdxX2fxX15xX3xXexX49x1826axX3xXexX1x1a8d4xX64xX3xX3axe75axX3x10fe2xX1x13762xX3xX7xX1f3xXexX3xXexX1xX211x15404xX15xX3fxX3xX4xX1xX5dxX3x19c31xX26exX49xX6xXdxX15xX10xX3xX1f0xX3xX1axX6xX5dxX3xX3fxX251xX64xX3xX17xX43xX15xX3xXbxX1x15c31xX15xX3fxX3xX49xX5dxX4xX26exX10xXexX3xX3axX43xX3xX5x19147xX22xX3xX36x133b2xX15xXcexX3x175edxX22xX23xX27xXexX3xX36x1447axX15xX1xX3xXexX49xX268xX15xX3xX36xX251xX15xX3fxX3xX15xX3fxX1x138d7xX6xX3xX3axX3bxXdxX3xX3axXdxX2fxX4xX3xX1xX43xX15xX3fxX3xX1xX299xX6xX3xXexf42dxX3xX3exX3fxX6xX3xX3axX43xX3xX45xX10xX5xX6xX49xX22xX7xX3xX7xX21axX3xXbxX1xXbfxXdxX3xX4xX1xX2b7xX22xX3xXexX1xX22xX27xX3xX15xX1x1369axXbxX3xX26exX1x1594cxX22xX3xX3axX43xX5dxX3xX13xX6xX15xX6xX17xX6xX3xX5xX43xX3xX191xXecx15736xXcexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX5dxX17xX23xXaxX12xXcxX1xX10xX5dxX3xX45x18755xX3xXexX49xX211x169acxX15xX3fxX3xXcxX43xXdxX3xX4xX1xX270xX15xX1xX3xX13xX6xX15xX6xX17xX6xX3xX13xX1xX49xX23xX7xXexXdxX6xX3xX1caxX49xX10xX10xX5xX6xX15xX17xX1f0xX3xX15xX3fxX5dxX43xXdxX3xX3exX3fxX6xX3xX3axX43xX3xX45xX10xX5xX6xX49xX22xX7xX1f0xX3xX21xX22xX2axX4xX3xX3fxXdxX6xX3xX17xX22xX23xX3xX15xX1x13e92xXexX3xX26exX1x1a66cxX15xX3fxX3xX36xX211xX264xX4xX3xX1xX211xX33dxX15xX3fxX3xX21xX22xX23xX3xX4xX1xX27xX3xXexX2axXdxX3xX1xX22xX2fxX3xX21xX22xX2axX4xX3xX4x13351xX6xX3xX13xX6xX15xX6xX17xX6xX3xX5xX43xX3xXcxX49xXdx14f82xX22xX3xXcxXdxX268xX15xXcexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX5dxX17xX23xXaxX12xX1c9xX15xX1xX3xX4xX299xX3xXexX1x1a985xX3xX7x18f06xX6xX3xX36x137aexXdxX3xX5xX22xX303xXexX3xX36xX3eaxX3xXexX49xX2dexX15xX3fxX3xXbxX1xX2acxXexX3xX4xX1f3xX4xX3xX15xX1xX43xX3xXexX43xXdxX3xXbxX1xXdxX2fxXexX3xX3exX3fxX6xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX5dxX17xX23xXaxX12xXcxX49xX5dxX15xX3fxX3xX64xX338xXexX3xX17xXdxe8caxX15xX3xX1axXdxX27xX15xX3xX26exX1xX1f3xX4xX1f0xX3xX64xX338xXexX3xX15xX3fxX22xX251xX15xX3xXexXdxX15xX3xX4xX1xX270xX15xX1xX3xXbxX1xX3b4xX3xX1c9xX15xX1xX3xX4xX1xX5dxX3xX1axXdxX27xXexX3x16225xX5dxX15xX17xX5dxX15xX3xX4xX299xX3xXexX1xX3eaxX3xX1axX6xX15xX3xX1xX43xX15xX1xX3xX17xX2a8xX3xX5xX22xX303xXexX3xX64xX3bxXdxX3xX36xX3eaxX3xX17xX43dxX3xX17xX43xX15xX3fxX3xX1xX279xX15xX3xX4xX1xX5dxX3xX3axXdxX2fxX4xX3xXexX49xX2dexX15xX3fxX3xXbxX1xX2acxXexX3xX4xX1f3xX4xX3xX15xX1xX43xX3xXexX43xXdxX3xXbxX1xXdxX2fxXexX3xX3exX3fxX6xXcexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX5dxX17xX23xXaxX12xX13xX1xX5dxX3xX36xX27xX15xX3xX15xX6xX23xX1f0xX3xX1c9xX15xX1xX3xX36xX1bxX3xX1f3xXbxX3xX36xdf72xXexX3xXexX49xX2dexX15xX3fxX3xXbxX1xX2acxXexX3xXe6xX3xX15xX1x13080xX15xX3xX3axX303xXexX3xX3fxXdxX43xX22xX3xX4xX299xX3xX4xX3b4xX6xX3xX3exX3fxX6xX3xX26exX3eaxX3xXexX2dexX3xX26exX1xXdxX3xXcxX3f1xX15xX3fxX3xXexX1xX2axX15xX3fxX3xX3exX3fxX6xX3xX1d0xX5xX6xX17xXdxX64xXdxX49xX3xX1cbxX22xXexXdxX15xX3xXbxX1xX1f3xXexX3xX36xX338xX15xX3fxX3xX4xX1xXdxX27xX15xX3xX17xX2b7xX4xX1xX3xX21xX22xX50bxX15xX3xX7xX2a8xX3xX36xX4f9xX4xX3xX1axXdxX2fxXexX3xX33dxX3x1a085xX5dxX15xX1axX6xX7xX3xX1c3xX64xXdxX3c4xX15xX3x192c9xX38fxX15xX3fxX3xX281xX26exX49xX6xXdxX15xX10xX1d2xXcexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX5dxX17xX23xXaxX12xX3exX3fxX43xX23xX3xXe3xXeexX4dxXe3xX1f0xX3xX470xXdxX268xX15xX3xX64xXdxX15xX1xX3xX4xX1xX50bxX22xX3x11d23xX22xX3xX1c3x15894xX281xX1d2xX3xX36xX1bxX3xX1f3xXbxX3xX36xX4f9xXexX3xXexX49xX2dexX15xX3fxX3xXbxX1xX2acxXexX3xXe3xXf6xX3xX15xX1xX50bxX15xX3xX3axX303xXexX3xX15xX3f1xXdxX3xXexXdxX27xX15xX3fxX3xX33dxX3xX3exX3fxX6xX1f0xX3xXexX49xX5dxX15xX3fxX3xX36xX299xX3xX4xX299xX3xX4xX1f3xX4xX3xX15xX1xX43xX3xXexX43xXdxX3xXbxX1xXdxX2fxXexX3xX3axX43xX3xX15xX1xec81xX15xX3fxX3xX17xX5dxX6xX15xX1xX3xX15xX1xX50bxX15xX3xX1xX5dxX2acxXexX3xX36xX338xX15xX3fxX3xXexX49xX5dxX15xX3fxX3xX4xX1f3xX4xX3xX5xX2c8xX15xX1xX3xX3axX2a8xX4xX3xX17x15e2bxX22xX3xX64xX1fxX1f0xX3xX15xX3fxX50bxX15xX3xX1xX43xX15xX3fxX3xX3axX43xX3xXexX43xXdxX3xX4xX1xX270xX15xX1xXcexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX5dxX17xX23xXaxX12xX13xX1f3xX4xX3xX36xX338xX15xX3fxX3xXexX1xX1f3xXdxX3xXexX49xX268xX15xX3xX17xXdxX43dxX15xX3xX49xX6xX3xXexX49xX5dxX15xX3fxX3xX1axX2axXdxX3xX4xXbfxX15xX1xX3xX4xX1xXdxX27xX15xX3xX17xX2b7xX4xX1xX3xX21xX22xX50bxX15xX3xX7xX2a8xX3xX36xX4f9xX4xX3xX1axXdxX2fxXexX3xXexX2acxXdxX3xX281xX26exX49xX6xXdxX15xX10xX3xX36xX1bxX3xX1axX211xX3bxX4xX3xX7xX6xX15xX3fxX3xXexX22xX646xX15xX3xXexX1xX1fdxX3xX1xX6xXdxXcexX3xXcxX2axXdxX3xX191xX4dxX191xX3xX1c3xX3fxXdxX257xX3xX1d0xXdxX2fxXexX3xX3exX6xX64xX1d2xX1f0xX3xX4xX1f3xX4xX3xX21xX22xX6xX15xX3xX4xX1xX1fdxX4xX3xX3exX3fxX6xX3xX3axX43xX3xX281xX26exX49xX6xXdxX15xX10xX3xX36xX1bxX3xX1ax170f2xXexX3xX36xX646xX22xX3xXexXdxX27xX15xX3xX1xX43xX15xX1xX3xX3ax1032dxX15xX3fxX3xX36xX43xX64xX3xXbxX1xX1f3xX15xX3xXexX1xX1fdxX3xX1xX6xXdxXcexX4dxXcexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c9xX22xXexX1xX5dxX49xXaxX12xX1c3xXcxXcxX1cfxX1d0xX3exX4dxX1d0xXdxX10xXexX15xX6xX64x12667xX1d2xX0xX4dxXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)