Chị Lê Thị Tuyết - chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu toàn quốc năm 2020
(Baothanhhoa.vn) - Vừa qua, chị Lê Thị Tuyết, chi hội trưởng phụ nữ phố 5, thị trấn Kim Tân (Thạch Thành) là một trong 10 chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu của tỉnh được Hội LHPN Việt Nam tặng Giấy chứng nhận Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu toàn quốc năm 2020.
46a5xb219xb95fx7141xc6dcxa33exa08ex7e22x628bxX7xae48x982bxa0aex7a30xa4c3x8dd6xX5x60e1xXaxc01ax4d74xX1x5db9xX3x86c3x48cfxX3xXcxX1xX15xX3xXcx7adcxaeb6xb3a1xXexX3x7cb5xX3xX4xX1xXdxX3xX1xab56xXdxX3xXexc31fx531ax7cbfx8a23x5bb3xX3xXbxX1x931fxX3xX32xab35xX3xXexXdxX18xX1fxX3x8526xXdx8478xX1fxX3xXex6e4bx80b3xX32xX3xae0exX1fx5d81xX4xX3xX32xba72xb426xX3xac72xaec9xX54xX55xX0x7262xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5256xX47xca10xX20xXaxX12xX0xXdxX52xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axXexX1xX1fxX52xX41xX3xXdxX13xX10xX32xXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXax9453xXdxX6axXexX1xa7daxX3x75baxX2xX55xXbxa9e3x78cexX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX96xX3xad78xX2xa149xXbxX9cxX9dxXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX59xX59xXdx6b36xX41xX6xX47xXexX1xX6xX32xX1xX1xX47xX6xXb7x6c56xX32xX59xX32xX10xX91xX7xX59xX54xX55xXa7xX2xX59xX2x5044xX98xX6axX55xX2xXd2xXa7xX55xc480xc423xXexXdaxX54xX98xXdbxXa7xX5xX55xXb7x48fcxXbxX33x5b95xX2fxX9xXdaxXdaxXd2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1xX15xX3xXcxX1fxX20xX21xXexX3xX24xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX2bxXdxX3xXexX2fxX30xX31xX32xX33xX3xXbxX1xX37xX3xX32xX3axX3xXexXdxX18xX1fxX3xX41xXdxX43xX1fxX3xXexX47xX48xX32xX3xX4bxX1fxX4dxX4xX3xX32xX51xX52xX3xX54xX55xX54xX55xXaxX3xX91xXdxX6axXexX1xX9xXaxX98xX2xX55xXaxX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX9xXaxXa7xX2xXa9xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX47xX32xXaxX12xX13xX1xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1xX15xX3xXcxX1fxX20xX21xXex82c4xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX2bxXdxX3xXexX2fxX30xX31xX32xX33xX3xXbxX1xX37xX3xX32xX3axX3xXbxX1xX4dxX3xXdaxX17fxX3xXexX1xX15xX3xXexX2fx71e9xX32xX3x50f9xXdxX52xX3xXcx9ca7xX32xX3x7361xXcxX1x539bxX4xX1xX3xXcxX1xX48xX32xX1x894dxX3xXexX2fxX6xX47xX3xXexXdxX21xXexX3x487dxXdx9c7exX52xX3xXc4xX48xX32xX33xX3xX4xX1xX47xX3xX1xX2bxXdxX3xXc4xXdxX18xX32xXb7xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5f39xX10xX6xX6axXaxX12x99e4x77d4xX6xX3xX4bxX1fxX6xX17fxX3xX4xX1xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1xX15xX3xXcxX1fxX20xX21xXexX17fxX3xX4xX1xXdxX3xX1xX2bxXdxX3xXexX2fxX30xX31xX32xX33xX3xXbxX1xX37xX3xX32xX3axX3xXbxX1xX4dxX3xXdaxX17fxX3xXexX1xX15xX3xXexX2fxX1a4xX32xX3xX1a7xXdxX52xX3xXcxX1acxX32xX3xX1afxXcxX1xX1b2xX4xX1xX3xXcxX1xX48xX32xX1xX1bbxX3xX5xX48xX3xX52xX2bxXexX3xXexX2fxX47xX32xX33xX3xX2xX55xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX2bxXdxX3xXexX2fxX30xX31xX32xX33xX3xXbxX1xX37xX3xX32xX3axX3xXexXdxX18xX1fxX3xX41xXdxX43xX1fxX3xX4x9bd3xX6xX3xXex9f18xX32xX1xX3x94e3xX30x6372xX4xX3xX1edxX2bxXdxX3xX17xX1edx4e52xbf18xX3xX1f3xXdxX1c9xXexX3xX28fxX6xX52xX3xXex8ff1xX32xX33xX3x5664xXdxX1a4xX20xX3xX4xX1x6996xX32xX33xX3xX32xX1xaea8xX32xX3xX13xX1xXdxX3xX1xX2bxXdxX3xXexX2fxX30xX31xX32xX33xX3xXbxX1xX37xX3xX32xX3axX3xXexXdxX18xX1fxX3xX41xXdxX43xX1fxX3xXexX47xX48xX32xX3xX4bxX1fxX4dxX4xX3xX32xX51xX52xX3xX54xX55xX54xX55xXb7xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX47xX6axX20xXaxX12xX1f3xc226xX3xX283xX15xX6xX3xXbxX1xX30xa121xX32xX33xX3xX33xX29bxXbxX3xX4xX1xX15xX3xXexX2fxX47xX32xX33xX3xX5x553dxX4xX3xX4xX1xX15xX3xX4xb2c8xX32xX33xX3xXc4x92b1xXdxX3xX41xX6xX32xX3xX4xX1xX1a4xXbxX3xX1xX48xX32xX1xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX2bxXdxX3xX283xX6xX32xX33xX3xXexb74bxX3xX4xX1xX2a6xX4xX3xXexX2fxX6xX47xX3xXexXdxX21xXexX3xX1c7xXdxX1c9xX52xX3xXc4xX48xX32xX33xX3xX4xX1xX47xX3xX1xX2bxXdxX3xXc4xXdxX18xX32xX17fxX3xX4xX1xX314xX32xX33xX3xXex4909xXdxX3xX4xX48xX32xX33xX3xX4xae85xX3xXexX1xX18xX52xX3xX32xX1xXdxX2f8xX1fxX3xX32xX1xX2acxX32xX3xX9cxad68xXexX3xXexX1f4xX3xX1xX2bxXdxX3xXc4xXdxX18xX32xX3xXc4xX2f8xX3xX4xX1xX15xX96xX3xX28fxX33xX30xab05xXdxX3xX4x7010xX32xX3xX41xX2bxX3xX1xX2bxXdxX3xX1xX21xXexX3xX5x6ca2xX32xX33xX3xXc4x5fdcxX3xX1xX2bxXdxX3xXc4xXdxX18xX32xXb7xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX47xX6axX20xXaxX12xXcxX1f4xX32xX33xX3xX4xX379xX3xXexX1xX1acxX52xX3xX32xXdxX18xX32xX3xXdbxX55xX3xX32xX51xX52xX3xX5xX48xX52xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX2bxXdxX3xXexX2fxX30xX31xX32xX33xX3xXbxX1xX37xX3xX32xX3axX3xX4xX301xX3xX7xX31xX17fxX3xX4xX1xX15xX3xXcxX1fxX20xX21xXexX3xX1xXdxX43xX1fxX3xX2fxX1a4xXexX3xX2fx4a00xX3xXexX1f4xX32xX33xX3xX1xX2bxXdxX3xXc4xXdxX18xX32xX17fxX3xXbxX1xX37xX3xX32xX3axX3xXexX2fxX47xX32xX33xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX2bxXdxX3xXc4xX48xX3xX4xX379xX3xX32xX1xXdxX2f8xX1fxX3xX1c7xXdxX32xX1xX3xX32xX33xX1xXdxX1c9xX52xX3xXexX2fxX47xX32xX33xX3xXexX340xX3xX4xX1xX2a6xX4xX3xXexX1x99c3xX4xX3xX1xXdxX1c9xX32xX3xX4xX3aaxX4xX3xXbxX1xX47xX32xX33xX3xXexX2fxX48xX47xX3xXexX1xXdxX3xX283xX1fxX6xX3xX4xX27bxX6xX3xX1xX2bxXdxX17fxX3xX4xX27bxX6xX3xX283xX15xX6xX3xXbxX1xX30xX301xX32xX33xXb7xX3xX13xX1xX15xX3xXex6b47xX4xX1xX3xX4xX47axX4xX3xXbxX1xX4dxXdxX3xX1xX285xXbxX3xXc4xX321xXdxX3xX4xX3aaxX4xX3xX283xX47xX48xX32xX3xXexX1xX43xX3xXexX2fxX47xX32xX33xX3xXbxX1xX4dxX17fxX3xXexX1xX15xX3xXexX2fxX1a4xX32xX3xXexX1fxX20xX18xX32xX3xXexX2fxX1fxX20xX2f8xX32xX3xX4xX3aaxX4xX3xX4xX1xX27fxX3xXexX1xX15xX17fxX3xX32xX33xX1xX15xX3xX4bxX1fxX20xX21xXexX3xX4xX27bxX6xX3xb023x925fxX32xX33xX17fxX3xX4xX1xX4b7xX32xX1xX3xX7xX3aaxX4xX1xX17fxX3xXbxX1xX3aaxXbxX3xX5xX1fxX2acxXexX3xX4xX27bxX6xX3xX28fxX1xX48xX3xX32xX30xX321xX4xX9dxX3xXexX1fxX20xX18xX32xX3xXexX2fxX1fxX20xX2f8xX32xX17fxX3xXc4xX2acxX32xX3xX283xX2bxX32xX33xX3xX4xX1xX15xX3xX10xX52xX3xXexX1xX6xX52xX3xX33xXdxX6xX3xX4xX3aaxX4xX3xXbxX1xX47xX32xX33xX3xXexX2fxX48xX47xX3xXexX1xXdxX3xX283xX1fxX6xX3xX6axX47xX3xX4xX3aaxX4xX3xX4xX1a4xXbxX3xX1xX2bxXdxX3xXbxX1xX3aaxXexX3xX283xX2bxX32xX33xX17fxX3xX283xX29bxX4xX3xX41xXdxX1c9xXexX3xX5xX48xX3xX1x8d6cxX4xX3xXexX2acxXbxX3xXc4xX48xX3xX5xX48xX52xX3xXexX1xX10xX47xX3xXexX30xX3xXexX30xX31xX32xX33xX17fxX3xX283xX1b2xX47xX3xX283xX2a6xX4xX17fxX3xXbxX1xX47xX32xX33xX3xX4xX3aaxX4xX1xX3xX1edxbf27xX3xX13xX1xX4b7xX3x5510xXdxX32xX1xX3xX33x967bxX32xX3xXc4xX321xXdxX3x68bcxX28exX1xX37xX3xX32xX3axX3xXexX4b7xX4xX1xX3xX4xX47axX4xX3xX1xX5a5xX4xX3xXexX2acxXbxX17fxX3xX5xX6xX47xX3xX283xX2bxX32xX33xX3xX7xX3aaxX32xX33xX3xXexX1b2xX47xX17fxX3xXexXdxX21xX32xX3xX41xX2bxX17fxX3xX9cxX1acxX20xX3xX6axX47axX32xX33xX3xX33xXdxX6xX3xX283xX3bexX32xX1xX3xX41xX3bexX32xX1xX3xX283x6a38xX32xX33xX17fxX3xX1a4xX52xX3xX32xX47xX17fxX3xX1xX1b2xX32xX1xX3xXbxX1xX314xX4xbe66xXb7xX3xX68xX517xX32xX3xXexX1xX1acxX32xX3xX4xX1xX15xX3xXcxX1fxX20xX21xXexX3xXexX1xX30xX3a6xX32xX33xX3xX9cxX1fxX20xX18xX32xX3xX7xX1acxX1fxX3xX7xX3aaxXexX3xX32xX5e3xX52xX3xX41xX5e3xXexX3xX1xX47xX48xX32xX3xX4xX517xX32xX1xX17fxX3xXexX1acxX52xX3xXexX30xX3xX32xX33xX1fxX20xX1c9xX32xX3xXc4xX5a5xX32xX33xX3xX4xX27bxX6xX3xXexX1f4xX32xX33xX3xX4xX1xX15xX3xX10xX52xX17fxX3xXexX1f4xX3xX283xX379xX17fxX3xXc4xX2acxX32xX3xX283xX2bxX32xX33xX3xX4xX1xX15xX3xX10xX52xX3xXc4xX48xX47xX3xX1xX2bxXdxX3xXc4xX48xX3xX4bxX1fxX6xX32xX3xXexX1acxX52xX3xX33xXdxX314xXbxX3xX283x7b73xX3xXbxX1xX37xX3xX32xX3axX3xX32xX33xX1x9496xX47xX17fxX3xXexX2fx8785xX3xX10xX52xX3xX4xX379xX3xX1xX47xX48xX32xX3xX4xX517xX32xX1xX3xX1c7xX1xX379xX3xX1c7xX1xX51xX32xXb7xX3xX516xX43xX3xXexX340xX3xX4xX1xX2a6xX4xX3xX1xX2bxXdxX3xXexX1xX47axX4xX3xX7xX47axX3xX5xX48xX3xX52xX3aaxXdxX3xX32xX1xX48xX3xX4xX1xX1fxX32xX33xX3xXexX1xX2a6xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX27bxX6xX3xX4xX1xX15xX3xX10xX52xX17fxX3xX4xX1xX15xX3xXcxX1fxX20xX21xXexX3xX283x577exX3xX5xX1fxX370xX32xX3xX283xX340xXdxX3xX52xX321xXdxX3xX32xX2bxXdxX3xX6axX1fxX32xX33xX3xX7xXdxX32xX1xX3xX1xX47xX1b2xXexX3xX4xX1xXdxX3xX1xX2bxXdxX3xX283xX43xX3xX1xX2bxXdxX3xXc4xXdxX18xX32xX3xX1c7xX1xX370xX32xX33xX3xX4xX517xX52xX3xXexX1xX1a4xX20xX3xX32xX1xX48xX52xX3xX4xX1xX3aaxX32xX9dxX3xXc4xX2acxX32xX3xX283xX2bxX32xX33xX3xX1xX2bxXdxX3xXc4xXdxX18xX32xX3xX283xX379xX32xX33xX3xX33xX379xXbxX3xX1xX2bxXdxX3xXbxX1xX4b7xX17fxX3xX9cxX1acxX20xX3xX6axX47axX32xX33xX3xX4bxX1fx6ca5xX3xX1xX2bxXdxX17fxX3xXexX1xX47axX4xX3xX1xX48xX32xX1xX3xXexXdxX21xXexX3xX1c7xXdxX1c9xX52xX3xX33xXdxX314xXbxX3xX32xX1xX6xX1fxX3xXc4xX4dxX32xX3xX7xX517xX32xX3xX9cxX1fxX1a4xXexX3xXc4xX48xX3xX52xX1fxX6xX3xX68xX1edx86e4xXcxX3xXc4xX3bexX3xX7xX2a6xX4xX3xX1c7xX1x57d3xX10xX3xX33xXdxX6xX3xX283xX3bexX32xX1xX9dxX3xXexX1xX6xX52xX3xX52xX30xX1fxX3xX4xX1xX47xX3xX4xX1a4xXbxX3xX27bxX20xX3xX4xX1xXdxX3xX41xX2bxX17fxX3xX1c7xX1xX1fxX3xXbxX1xX4dxX3xX4bxX1fxX6xX32xX3xXexX1acxX52xX3xXexX1b2xX47xX3xX283xXdxX2f8xX1fxX3xX1c7xXdxX1c9xX32xX3xX1x4897xX3xXexX2fxX285xX3xX1xX2bxXdxX3xXc4xXdxX18xX32xX17fxX3xXbxX1xX37xX3xX32xX3axX3xXexX1xX1fxX2bxX4xX3xX6axXdxX1c9xX32xX3xX1xX2bxX3xX32xX33xX1xX6ecxX47xX3xX283xX30xX285xX4xX3xXexXdxX21xXbxX3xX4xX2acxX32xX3xX4xX3aaxX4xX3xX32xX33xX1fxX5d7xX32xX3xXc4xX4dxX32xX3xXc4xX6xX20xX3xX283xX43xX3xXexX1xX47xX3aaxXexX3xX32xX33xX1xX6ecxX47xXb7xX3xXcxX1b2xX47xX3xX283xXdxX2f8xX1fxX3xX1c7xXdxX1c9xX32xX3xXc4xX48xX3xX33xXdxX314xXbxX3xX283xX6e0xX3xX1c7xXdxX21xX32xX3xXexX1xX2a6xX4xX17fxX3xX1c7xXdxX32xX1xX3xX32xX33xX1xXdxX1c9xX52xX3xX4xX1xX47xX3xX4xX3aaxX4xX3xX4xX1xX27bxX3xX1xX2bxX3xX1c7xXdxX32xX1xX3xX6axX47xX6xX32xX1xX3xX5xX48xX3xX32xX3axX3xX283xX43xX3xXbxX1xX3aaxXexX3xXexX2fxXdxX43xX32xX3xX52xX31xX3xX2fxX2bxX32xX33xX3xX7xX517xX32xX3xX9cxX1fxX1a4xXexX17fxX3xX1c7xXdxX32xX1xX3xX6axX47xX6xX32xX1xX3xXexX2fxX18xX32xX3xX283xX15xX6xX3xX41xX48xX32xXb7xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX47xX6axX20xXaxX12xX1edxX48xX32xX33xX3xXexX1xX3aaxX32xX33xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX2bxXdxX3xX6axX1fxX20xX3xXexX2fxX3bexX3xX1xX47xX1b2xXexX3xX283xX2bxX32xX33xX3xXexX1xX30xX3a6xX32xX33xX3xX9cxX1fxX20xX18xX32xX3xX2xX3xXexX340xX3xXexXdxX21xXexX3xX1c7xXdxX1c9xX52xX3xXc4xX48xX32xX33xX17fxX3xX2xX3xX4xX1xX27fxX59xXexX1xX3aaxX32xX33xX9dxX3xXdbxX3xXexX340xX3xXexXdxX21xXexX3xX1c7xXdxX1c9xX52xX3xXexXdxX2f8xX32xX3xX283xX1b2xXexX3xX54x87e4xX3xXexX2fxXdxX1c9xX1fxX3xX283xX5d7xX32xX33xX59xXexX1xX3aaxX32xX33xXb7xXb7xXb7xX3xX28fxX33xX1fxX5d7xX32xX3xXexXdxX21xXexX3xX1c7xXdxX1c9xX52xX3xXexX2fxX18xX32xX17fxX3xX4xX3aaxX4xX3xXexX340xX3xX9cxX38cxXexX3xX4xX1xX47xX3xX1xX2bxXdxX3xXc4xXdxX18xX32xX3xX4xX379xX3xX32xX1xX1fxX3xX4x78c1xX1fxX3xXc4xX6xX20xX3xXbxX1xX37xX4xX3xXc4xX37xX3xX7xX517xX32xX3xX9cxX1fxX1a4xXexX17fxX3xX1c7xXdxX32xX1xX3xX6axX47xX6xX32xX1xX17fxX3xX7xXdxX32xX1xX3xX1xX47xX1b2xXexXb7xX3xX28fxX1xXdxX2f8xX1fxX3xX4xX1xX15xX3xX283xX755xX3xX33xXdxX517xXdxX3xX4bxX1fxX20xX21xXexX3xX283xX30xX285xX4xX3xX1c7xX1xX379xX3xX1c7xX1xX51xX32xX3xXexX2fxX30xX321xX4xX3xX52xX5e3xXexX17fxX3xXexX1xX47xX3aaxXexX3xX32xX33xX1xX6ecxX47xXb7xX3xXcxXdxX18xX1fxX3xX41xXdxX43xX1fxX3xX32xX1xX30xX3xX4xX1xX15xX3xX17xX18xX3xXcxX1xX15xX3xX17xX6xX32xX3xX1afxX1xX6xXdxX3xX32xX33xX30xX3a6xXdxX3xX4xX47xX32xX3xX41xX15xX3xX283xX2bxXexX3xXex7694xX17fxX3xX4xX1xX5d7xX32xX33xX3xX283xX6xX1fxX3xX20xX21xX1fxX1bbxX3xX283xX30xX285xX4xX3xXc4xX6xX20xX3xXdaxX3xXexX2fxXdxX1c9xX1fxX3xX283xX5d7xX32xX33xX3xX283xX43xX3xX41xX1fxX370xX32xX3xX41xX3aaxX32xX3xX32xX1xX81bxX9dxX3xX33xXdxX6xX3xX283xX3bexX32xX1xX3xX4xX1xX15xX3xX28fxX33xX1fxX20xa679xX32xX3xXcxX1xX15xX3xX28exX1xX30xX285xX32xX33xX3xX283xX30xX285xX4xX3xXc4xX6xX20xX3xXexXdxX2f8xX32xX3xX52xX1fxX6xX3xXexX1xX6f2xX3xX68xX1edxX80fxXcxX3xX283xX43xX3xX1c7xX1xX3aaxX52xX3xX4xX1xX3axX6xX3xX41xX1c9xX32xX1xX17fxX3xX33xXdxX517xX52xX3xX41xX321xXexX3xX1c7xX1xX379xX3xX1c7xX1xX51xX32xXb7xXb7xXb7xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX47xX6axX20xXaxX12xX13xX3aaxX4xX3xX1xX47xX1b2xXexX3xX283xX2bxX32xX33xX3xXc4xX51xX32xX3xX1xX379xX6xX17fxX3xXexX1xX43xX3xXexX1xX6xX47xX3xX4xX27bxX6xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX2bxXdxX17fxX3xX4xX27bxX6xX3xXexX1xX370xX32xX3xX5xX1fxX370xX32xX3xX4xX379xX3xX7xX47axX3xX283xX379xX32xX33xX3xX33xX379xXbxX3xX32xX1xXdxX1c9xXexX3xXexX3bexX32xX1xX3xX4xX27bxX6xX3xX1xX2bxXdxX3xXc4xXdxX18xX32xX17fxX3xX4bxX1fxX6xX3xX283xX379xX17fxX3xX4xX1xX15xX3xX10xX52xX3xX33xXa15xX32xX3xX33x781axXdxX17fxX3xX1xXdxX43xX1fxX3xXc4xX48xX3xX33xXdxX314xXbxX3xX283xX6e0xX3xX32xX1xX6xX1fxX3xXc4xX2f8xX3xX52xX5a5xXdxX3xX52xX29bxXexXb7xX3xX1f3xX321xXdxX3xX32xX1xX3axX32xX33xX3xX1xX47xX1b2xXexX3xX283xX2bxX32xX33xX3xXexX1xXdxX21xXexX3xXexX1xX47axX4xX17fxX3xX1xXdxX1c9xX1fxX3xX4bxX1fxX517xX17fxX3xX4xX1xXdxX3xX1xX2bxXdxX3xX283xX755xX3xXexX1xX1fxX3xX1xX314xXexX3xX1xX2bxXdxX3xXc4xXdxX18xX32xX3xXexX1xX6xX52xX3xX33xXdxX6xX3xX7xXdxX32xX1xX3xX1xX47xX1b2xXexX3xX283xX1b2xXexX3xX9c9xX55x54cbxXb7xX3xX1edxX48xX32xX33xX3xX32xX51xX52xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX2bxXdxX3xX283xX2f8xX1fxX3xX283xX30xX285xX4xX3xX9cxX21xXbxX3xX5xX47xX1b2xXdxX3xXc4xX3axX32xX33xX3xX52xX1b2xX32xX1xX3xX9cxX1fxX1a4xXexX3xX7xX5e3xX4xX17fxX3xX283xX30xX285xX4xX3xX1edxX2bxXdxX3xX17xX1edxX28exX28fxX3xX1xX1fxX20xX1c9xX32xX3xXc4xX48xX3xX4xX1xX27bxX3xXexX15xX4xX1xX3x9ae0xX68xX28fx990cxX3xXexX1xX15xX3xXexX2fxX1a4xX32xX3xX1c7xX1xX10xX32xX3xXexX1xX30xX31xX32xX33xXb7xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX47xX6axX20xXaxX12xX1a7xX1xX370xX32xX33xX3xX4xX1xX27fxX3xX32xX1xXdxX1c9xXexX3xXexX3bexX32xX1xX17fxX3xXexX1acxX52xX3xX1xX1fxX20xX21xXexX3xXc4xX321xXdxX3xXbxX1xX47xX32xX33xX3xXexX2fxX48xX47xX17fxX3xX1xX47xX1b2xXexX3xX283xX2bxX32xX33xX3xX4xX27bxX6xX3xXexX340xX3xX4xX1xX2a6xX4xX3xX1xX2bxXdxX3xXbxX1xX37xX3xX32xX3axX17fxX3xX4xX1xX15xX3xXcxX1fxX20xX21xXexX3xX4xX3b9xX32xX3xX5xX48xX3xX32xX33xX30xX3a6xXdxX3xX52x4e0bxX3xX52xb5eaxX1fxX3xX52xX47axX4xX3xX4xX379xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX47xX32xX3xX1xX5a5xX4xX3xX33xXdxX81bxXdxX3xX283xX755xX3xXexX4dxXexX3xX32xX33xX1xXdxX1c9xXbxX3xX283xX1b2xXdxX3xX1xX5a5xX4xX3xX4xX379xX3xXc4xXdxX1c9xX4xX3xX5xX48xX52xX3xX340xX32xX3xX283xX15xX32xX1xX3xXc4xX48xX3xX5xX48xX3xX33xX30xX301xX32xX33xX3xXbxX1xX37xX3xX32xX3axX3xX5xX48xX52xX3xX1c7xXdxX32xX1xX3xXexX21xX3xX33xXdxX81bxXdxX3xXexX1f4xX3xX1c7xXdxX32xX1xX3xX6axX47xX6xX32xX1xX17fxX3xX6axX15xX4xX1xX3xXc4xX37xX17fxX3xX33xXdxX517xXdxX3xX4bxX1fxX20xX21xXexX3xXc4xXdxX1c9xX4xX3xX5xX48xX52xX3xXexX1xX30xX3a6xX32xX33xX3xX9cxX1fxX20xX18xX32xX3xX4xX1xX47xX3xX2xX55xX3xX5xX6xX47xX3xX283xX2bxX32xX33xXb7xX3xX13xX3aaxX3xX32xX1xX1acxX32xX3xX4xX1xX15xX3xX1xX48xX32xX33xX3xX32xX51xX52xX3xX5xX1fxX370xX32xX3xX283xX30xX285xX4xX3xX283xX3aaxX32xX1xX3xX33xXdxX3aaxX3xX1xX47xX48xX32xX3xXexX1xX48xX32xX1xX3xX9cxX1fxX1a4xXexX3xX7xX5e3xX4xX3xX32xX1xXdxX1c9xX52xX3xXc4xX37xX3xX283xX30xX285xX4xX3xX33xXdxX6xX47xX17fxX3xX4xX1xXdxX3xX1xX2bxXdxX3xX9cxX21xXbxX3xX5xX47xX1b2xXdxX3xXc4xX3axX32xX33xX3xX52xX1b2xX32xX1xX3xXexXdxX18xX1fxX3xX41xXdxX43xX1fxX3xXc4xX48xX3xX32xX1xXdxX2f8xX1fxX3xX32xX51xX52xX3xX283xX30xX285xX4xX3xX1xX2bxXdxX3xX17xX1edxX28exX28fxX3xX4xX1a4xXbxX3xXexX2fxX18xX32xX3xXexX29bxX32xX33xX3xX33xXdxX1a4xX20xX3xX1c7xX1xX10xX32xX3xX5eaxX13xX1xXdxX3xX1xX2bxXdxX3xXexX2fxX30xX31xX32xX33xX3xXbxX1xX37xX3xX32xX3axX3xX4xX379xX3xXexX1xX48xX32xX1xX3xXexX4b7xX4xX1xX3xX9cxX1fxX1a4xXexX3xX7xX5e3xX4xX3xXexX2fxX47xX32xX33xX3xXbxX1xX47xX32xX33xX3xXexX2fxX48xX47xX3xX1xX47xX1b2xXexX3xX283xX2bxX32xX33xX3xX4xX370xX32xX33xX3xXexX3aaxX4xX3xX1xX2bxXdxXb7xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX47xX6axX20xXaxX12xX28fxX1xXdxX2f8xX1fxX3xX32xX51xX52xX3xX5xX48xX52xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX2bxXdxX3xXexX2fxX30xX31xX32xX33xX3xXbxX1xX37xX3xX32xX3axX3xXbxX1xX4dxX17fxX3xX4xX1xX15xX3xXcxX1fxX20xX21xXexX3xX283xX755xX3xX32xX1xXdxX2f8xX1fxX3xX5xXa15xX32xX3xX5xX48xX52xX3xX1xX3b9xX6xX3xX33xXdxX517xXdxX3xXc4xXdxX18xX32xX3xX4xX1xX47xX3xX4xX3aaxX4xX3xXc4xX37xX3xX52xX1acxX1fxX3xXexX1xX1fxXd57xX32xX3xX33xXdxX3axX6xX3xX4xX3aaxX4xX3xXexX1xX48xX32xX1xX3xXc4xXdxX18xX32xX3xXexX2fxX47xX32xX33xX3xX33xXdxX6xX3xX283xX3bexX32xX1xX3xX1xX2bxXdxX3xXc4xXdxX18xX32xX9dxX3xX5xX5e3xX32xX33xX3xX32xX33xX1xX10xX3xXc4xX48xX3xX283xX2bxX32xX33xX3xXc4xXdxX18xX32xX3xX32xX1xXdxX2f8xX1fxX3xX4xX1xX15xX3xX10xX52xX3xX4xX4dxX3xX33xX5e3xX32xX33xX3xXc4xX30xX301xX32xX3xX5xX18xX32xX3xXexX2fxX47xX32xX33xX3xX4xX1fxX2bxX4xX3xX7xX4dxX32xX33xXb7xX3xX13xX1xX4b7xX32xX1xX3xX32xX1xX3axX32xX33xX3xX283xXdxX2f8xX1fxX3xX1a4xX20xX3xX283xX755xX3xX33xXdxX314xXbxX3xX4xX1xX15xX3xX4xX517xX52xX3xXexX1xX1a4xX20xX3xX4xX1fxX2bxX4xX3xX7xX4dxX32xX33xX3xXexX1xX18xX52xX3x87e6xX3xX32xX33xX1x498dxX6xX3xXc4xX48xX3xX5xX1fxX370xX32xX3xX33xX5e3xX32xX3xX41xX379xX3xXc4xX321xXdxX3xX1xX2bxXdxX3xX32xX1xXdxX2f8xX1fxX3xX1xX301xX32xXb7xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8de9xX1fxXexX1xX47xX2fxXaxX12xX5ddxXdxX32xX1xX3xXcxX2fxX6xX32xX33xX0xX59xXbxX12
Minh Trang