Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa kỷ niệm 35 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 1-11, tại Trung tâm Hội nghị 25B (TP Thanh Hóa), Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập (1-11-1984 - 1-11-2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
c154x12a1fxcef8xe4d8x14351x115f2x13411xee2dxe452xX7x13ab3x103c7xd9bfx14590xf4e2xf972xX5xf0d8xXaxf130xX0xX7xXex10fb2x128d2xddcex1000fxX12x111cexXdxf8efxX17xX3xX1xff01xXdxX3x100dexX1xddf8xXexX3xX19xXdxX1dxX17xX3x12c84xXdxd203xXexX3xef4bxX6xf289xX3xXex1080bxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3x112a8xc88dxX6xX3xd15cx13b00xX3xX18xXdxX30xX35xX3xf290x13651xX3xX18xc72dxX35xX3xXexX1x13de3xX18xX1xX3xX5xX26xXbxX3xc719xX57xX3xdfb0xX43xX18xX3xX18xX1xX26xX18xX3xX42x1471fxe05cxX18xX3xX4xX1xc408x1076bxX18xX19xX3xc526xX6xX17xX3xX62xX21xX18xX19xX3xX1xd9d1xX18xX19xX3xX33xX1x13ddbxX0x14314xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX89xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX10xX6x145a2xXaxX12x110c9xX1dxX18xX19xX3xX2xc5bcxX2xX2xe1f6xX3xXexX81xXdxX3xXcxX16xX6cxX18xX19xX3xXexX6dxX35xX3xX42xX21xXdxX3xX18xX19xX1x1203bxX3x118f1xX4fxd6c6xX3x1396fxXcxX24xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX42xX43xX6x1177exXb0xX3xX1bxXdxX1dxX17xX3xX1xX21xXdxX3xX24xX1xX26xXexX3xX19xXdxX1dxX17xX3xXcdxX1bxX42xX24xX1bxXdaxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX3xXexX38xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX42xX43xX6xX3xXexdf83xX3xX4xX1xf358xX4xX3x10125xX81xXdxX3xX5xe06dxX3xX46xX47xX3xX18xXdxX30xX35xX3xX4exX4fxX3xX18xX52xX35xX3xXexX1xX57xX18xX1xX3xX5xX26xXbxX3xXcdxX2xXadxX2xX2xXadxX2xfc5ex14136x102e9xX3xXadxX3xX2xXadxX2xX2xXadxXc9xc7eexX2xX13exXdaxX3xX5fxX57xX3xX62xX43xX18xX3xX18xX1xX26xX18xX3xX42xX6cxX6dxX18xX3xX4xX1xX72xX73xX18xX19xX3xX77xX6xX17xX3xX62xX21xX18xX19xX3xX1xX81xX18xX19xX3xX33xX1xX87xcb4bxX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc823xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX35xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXa4xXexX1xX6cxX35x11b52xX3xXdxX188xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXex11a52xX5xX10xX9xXaxee33xXdxXa4xXexX1xc817xX3x1121bxX4fxX14axXbx121e9x10456xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b8xX3xX140xX4exX13exXbxX1bexX1bfxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b8xX89xX89xXdxX178xX1a1xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX178xX5fxX18xX89xX18xX10xX1b3xX7xX89xX2xX13exX140xX4exX89xX2xX4fxX4exXa4xX4fxX2xX140xX14axX4exX2xX4fxXexX13fxX13fxX13fxX1baxX4fxX5xX14axX178xcd6cxXbxX19x108cfxX16xX9xX13fx1101dxX14axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXdxX1dxX17xX3xX1xX21xXdxX3xX24xX1xX26xXexX3xX19xXdxX1dxX17xX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX3xXexX38xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX42xX43xX6xX3xX46xX47xX3xX18xXdxX30xX35xX3xX4exX4fxX3xX18xX52xX35xX3xXexX1xX57xX18xX1xX3xX5xX26xXbxX3xX5fxX57xX3xX62xX43xX18xX3xX18xX1xX26xX18xX3xX42xX6cxX6dxX18xX3xX4xX1xX72xX73xX18xX19xX3xX77xX6xX17xX3xX62xX21xX18xX19xX3xX1xX81xX18xX19xX3xX33xX1xX87xXaxX3xX89xX12xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX1x108aexX6xX3x11e7dxX1aexX3xc3a7xX6cxX1aexd0a7xX18xX3xX4xX2aaxX6xX3xX188xX1xX2aaxX3xXexXc7xX4xX1xX3xX18xX72xd583xX4xXb0xX3xX62x139d6xX18xX19xX3xX4xX1x1215fxX3xX117xcb41xX3x11323xXdxX18xX1xX3xXcxX6cx1263bxX18xXb0xX3xX24xX1xX43xX3xXcbxX2cdxX3xXexX1xX72xX3xXcxX38xX18xX1xX3xX2aaxX1aexX3xXexX16xX6xX17xX3xX42xX6cxX6dxX18xX3xX4xX1xX72xX73xX18xX19xX3xX77xX6xX17xX3xX62xX21xX18xX19xX3xX1xX81xX18xX19xX3xX33xX1xX87xX3xX4xX1xX17xX3xXcbxX6xX18xX3xXcxX16xXc7xX3xX7xe021xX3xX1bxX42xX24xX1bxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX3xXexX38xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX42xX43xX6xX178xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX17xXa4xX1aexXaxX12x1480cxX320xX3xX5xX11cxX3xX46xX47xX3xX18xXdxX30xX35xX3xX4xX43xX3xX4xX1dxX4xX3xX62xX2c7xX18xX19xX3xX4xX1xX2cdxX1b8xX3xX117xX2d0xX3xX2d2xXdxX18xX1xX3xXcxX6cxX2d9xX18xXb0xX3xX24xX1xX43xX3xXcbxX2cdxX3xXexX1xX72xX3xXcxX38xX18xX1xX3xX2aaxX1aexX1bfxX3xX24xX1xX81xX35xX3xX117xX52xX18xX19xX3x133dfxX6cxX1aexX2b0xX18xXb0xX3xXcxX38xX18xX1xX3xX2aaxX1aexX3xX5fxXdx14085xX18xXb0xX3xX24xX1xX43xX3xX188xX1xX2aaxX3xXexXc7xX4xX1xX3xebe2xXcbxX33xX354xX3xXexX38xX18xX1xX1bfxX3xX42xe834xX6xX3xXexX1xX72x11272xX18xX19xX3xXcxX1xX2cdxX4xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX33xX1xXdxX11cxX6cxXb0xX3xX24xX1xX43xX3xX188xX1xX2aaxX3xXexXc7xX4xX1xX3xXcxX1xX72x1031fxX18xX19xX3xXexX16xX320xX4xX3xXcxX16xX6cxX18xX19xX3xX72xX73xX18xX19xX3xX1bxX42xX24xX1bxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX1bfxX3xX62xX81xXdxX3xXa4xXdxX30xX18xX3xX5xd067xX18xX1xX3xX62xX81xX17xX3xXcbxX6xX18xX3xXcxf47dxX18xX3xX19xXdxX1dxX17xX3xX188xX1xX2cdxX18xX1xX3xXbxX1xX2aaxX1bfxX3xX62xX81xXdxX3xXa4xXdxX30xX18xX3xX5xX427xX18xX1xX3xX62xX81xX17xX3xX4xX1dxX4xX3xX1a1xX6xX18xXb0xX3xX7xee90xXb0xX3xX18xX19xX57xX18xX1xX3xX4xX2d9xXbxX3xXexX38xX18xX1xX1bfxX3xX4xX1dxX4xX3xX1xX6cxX1aexX30xX18xXb0xX3xXexX1xXc7xX3xX1bexX427xXb0xX3xXexX1xX57xX18xX1xX3xXbxX1x1147cxX3xX5fxX57xX3xX62xX434xX18xX19xX3xX62x10b48xX17xX3xX62xX81xXdxX3xX62xX114xX4xXb0xX3xXexX52xX18xX19xX3xX18xXdxXb0xX3xXbxX1xX26xXexX3xXex112f5xX3xXexX16xX3b0xX18xX3xX62xXc7xX6xX3xX1a1xX57xX18xX3xXexX38xX18xX1xX178xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX17xXa4xX1aexX3xXbxX188xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX35xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX188xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1aexX5xX10xX9xXaxX1b3xXdxXa4xXexX1xX1b8xX3xX1baxX4fxX14axXbxX1bexX1bfxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b8xX3xX140xX140xX4exXbxX1bexX1bfxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b8xX89xX89xXdxX178xX1a1xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX178xX5fxX18xX89xX18xX10xX1b3xX7xX89xX2xX13exX140xX4exX89xX2xX4fxX4exXa4xX4fxX2xX140xX14axX1baxX14axX140xXexX4fxX14axX4exXc9xX4exX5xX14axX178xX20cxXbxX19xX20fxX16xX9xX2xX14axXc9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXdxX1dxX17xX3xX1xX21xXdxX3xX24xX1xX26xXexX3xX19xXdxX1dxX17xX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX3xXexX38xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX42xX43xX6xX3xX46xX47xX3xX18xXdxX30xX35xX3xX4exX4fxX3xX18xX52xX35xX3xXexX1xX57xX18xX1xX3xX5xX26xXbxX3xX5fxX57xX3xX62xX43xX18xX3xX18xX1xX26xX18xX3xX42xX6cxX6dxX18xX3xX4xX1xX72xX73xX18xX19xX3xX77xX6xX17xX3xX62xX21xX18xX19xX3xX1xX81xX18xX19xX3xX33xX1xX87xXaxX3xX89xX12xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX117xX2c7xX18xX19xX3xX4xX1xX2cdxX3xX117xX2d0xX3xX2d2xXdxX18xX1xX3xXcxX6cxX2d9xX18xXb0xX3xX24xX1xX43xX3xXcbxX2cdxX3xXexX1xX72xX3xXcxX38xX18xX1xX3xX2aaxX1aexX3xX5fxX57xX3xX4xX1dxX4xX3xX62xX81xXdxX3xX1a1xXdxe570xX6cxX3xXa4xX320xX3xX5xX11cxX3xX46xX47xX3xX18xXdxX30xX35xX178xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX17xXa4xX1aexXaxX12xX188xX1dxX4xX1xX3xX62xX6dxX1aexX3xX4exX4fxX3xX18xX52xX35xXb0xX3xX5fxX57xX17xX3xX18xX19xX57xX1aexX3xX2xXadxX2xX2xXadxX2xX13exX13fxX140xX3xXcbxX6xX18xX3xX117xX81xXdxX3xXa4xXdxX30xX18xX3xX24xX1xX26xXexX3xX19xXdxX1dxX17xX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX3xXexX38xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX42xX43xX6xX3xX62xX72xX3d3xX4xX3xXexX1xX57xX18xX1xX3xX5xX26xXbxX3xXexX81xXdxX3xX4xX1xe687xX6xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX42xX57xXb0xX3xXbxX1xX72xX3faxX18xX19xX3xX33xX6xX35xX3xX33xX19xX81xX18xXb0xX3xXexX1xXc7xX3xX1bexX427xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX42xX43xX6xX3xXcdxX18xX6xX1aexX3xX5xX57xX3xXbxX1xX72xX3faxX18xX19xX3xXcxX16xX72xX3faxX18xX19xX3xXcxX1xXdxXb0xX3xXcxX24xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX42xX43xX6xXdaxX178xX3xf71bxX62dxX3xXexX2a7xX3xX18xX19xX57xX1aexX3xX62xX72xX3d3xX4xX3xXexX1xX57xX18xX1xX3xX5xX26xXbxXb0xX3xX1bxX42xX24xX1bxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX3xXexX38xX18xX1xX3xX46xX1xX434xX18xX19xX3xX18xX19xX2a7xX18xX19xX3xX18xX6dxX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX4xX1xX2d9xXexX3xX5xX72xX3d3xX18xX19xX3xX1xX17xX81xXexX3xX62xX21xX18xX19xXb0xX3xX1bexX6dxX1aexX3xXa4xX320xX18xX19xX3xX5fxX57xX3xX4xX2aaxX18xX19xX3xX4xX491xX3xXexX110xX3xX4xX1xX114xX4xX3xX4xX73xX3xX7xX463xX3xX5fx10b4axX18xX19xX3xX35xX81xX18xX1xX178xX3xX42xXdxX30xX18xX3xX18xX6xX1aexXb0xX3xX42xX21xXdxX3xXbxX1xX26xXexX3xX19xXdxX1dxX17xX3xXexX38xX18xX1xX3xX4xX43xX3xX2xX213xX13exX3xXexX52xX18xX19xX3xX18xXdxX1bfxX3xXc9xX213xX3xX1xX6cxX1aexX30xX18xXb0xX3xXexX1xXc7xX3xX1bexX427xXb0xX3xXexX1xX57xX18xX1xX3xXbxX1xX491xX3xX62xX427xX3xXexX1xX57xX18xX1xX3xX5xX26xXbxX3xXcbxX6xX18xX3xX117xX81xXdxX3xXa4xXdxX30xX18xX3xX24xX1xX26xXexX3xX19xXdxX1dxX17xX3xX4xX2d9xXbxX3xX1xX6cxX1aexX30xX18xX178xX3xXcxX17xX57xX18xX3xXexX38xX18xX1xX3xX4xX43xX3xX4exX4exX140xX3xX18xX19xX434xXdxX3xX4xX1xX6bbxX6xXb0xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX62xX43xX3xX4xX43xX3xX2xX4exX13fxX3xX18xX19xX434xXdxX3xX4xX1xX6bbxX6xX3xX4xX43xX3xX7xX72xX3xXexX16xcb4dxX3xXexX16xX87xX178xX3xX117xX72xX3d3xX4xX3xX7xX320xX3xX2adxX6cxX6xX18xX3xXexX6dxX35xXb0xX3xX19xXdxf364xXbxX3xX62x108c1xX3xX4xX2aaxX6xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX2d9xXbxXb0xX3xX4xX1dxX4xX3xX18xX19xX57xX18xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX38xX18xX1xXb0xX3xX4xX73xX3xX7xX463xX3xX5fxX26xXexX3xX4xX1xX2d9xXexX3xX4xX2aaxX6xX3xX19xXdxX1dxX17xX3xX1xX21xXdxXb0xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX1xX6bbxX6xXb0xX3xXexX6cxX3xX5fxXdxX30xX18xX3xX62xX427xX3xX62xX72xX3d3xX4xX3xXexX16xX6cxX18xX19xX3xXexX6cxXb0xX3xXexX434xX18xX3xXexX81xX17xXb0xX3xX1bexX6dxX1aexX3xX35xX2c2xXdxX3xX46xX1xX6xX18xX19xX3xXexX16xX6xX18xX19xXb0xX3xX19xX43xXbxX3xXbxX1x10a7exX18xX3xX62xX1dxXbxX3xX114xX18xX19xX3xX18xX1xX6cxX3xX4xX8f9xX6cxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX17xX81xXexX3xXexX2cdxX18xX3xX18xX19xX72xX86fxX18xX19xXb0xX3xXa4xX6cxX3xX5xXc7xX4xX1xX3xXexX6dxX35xX3xX5xXdxX18xX1xX3xX4xX2aaxX6xX3xX18xX1xX6dxX18xX3xXa4xX6dxX18xX3xX5fxX57xX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX4b7xXb0xX3xX4xc2e7xX18xX19xX3xX18xX1xX72xX3xXexX434xX3xXexX1x13d80xX35xX3xXexX1xX3b0xX35xX3xX5fxc891xX3xX62xcc46xXbxXb0xX3xX4xX49cxX18xX1xX3xX7xX95axX4xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX1a1xX87xX18xX1xX3xX4xX2aaxX6xX3xX4xX1dxX4xX3xX5xX57xX18xX19xX3xX2adxX6cxX3b0xX178xX3xXcbxX3b0xX18xX3xX4xX81xX18xX1xX3xX62xX43xXb0xX3xX1bxX42xX24xX1bxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX3xXexX38xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX42xX43xX6xX3xX4xX3cdxX18xX3xXbxX1xX491xXdxX3xX1xX3d3xXbxX3xX5fxX2c2xXdxX3xX18xX19xX57xX18xX1xX3xX5fxX52xX18xX3xX1xX43xX6xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX2d9xXbxX3xX46xX1xX434xXdxX3xXbxX1xX850xX4xX3xX5fxX57xX3xXexX110xX3xX4xX1xX114xX4xX3xX18xX1xXdxX2b0xX6cxX3xX5xX11cxX3xX1xX21xXdxX3xXexX16xX6cxX1aexX2b0xX18xX3xXexX1xX491xX18xX19xXb0xX3xX18xX1xX72xX1b8xX3xX77xX11cxX3xX1xX21xXdxX3xXexX16xX6cxX1aexX2b0xX18xX3xXexX1xX491xX18xX19xX3xX4xX1xX6bbxX6xX3xXcxX1xX434xX18xX19xXb0xX3xX4xX1xX6bbxX6xX3xXcbxX1dxX17xX3xe3fdxX18xXb0xX3xX4xX1xX6bbxX6xX3xX77xXdxX18xX1xX3x114c2xX18xX19xX3xXcdxX2excd1axX18xX1xX3xX77xX21xX4xXdaxX1bfxX3xX4xX1xX6bbxX6xX3xX2exX2c7xX35xX3xXcdxXcxX24xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX42xX43xX6xXdaxX1bfxX3xX4xX1xX6bbxX6xX3xXa7xX6bbxX18xX19xX3xX33xX19xX1xXdxX3b0xX35xX3xXcdxX42xX26xX6cxX3xX77xX21xX4xXdaxX178xX178xX178xX3xX117xX2c7xX18xX19xX3xXexX1xX3faxXdxXb0xX3xXexX1xX72xX3faxX18xX19xX3xX1bexX6cxX1aexX3b0xX18xX3xX2adxX6cxX6xX18xX3xXexX6dxX35xX3xX62xc691xX18xX3xX1xX17xX81xXexX3xX62xX21xX18xX19xX3xXexX2a7xX3xXexX1xXdxX30xX18xX3xX1bexX427xX3xX1xX21xXdxX178xX3xXcxX2a7xX3xX18xX52xX35xX3xXc9xX14axX14axX13fxX3xX62xXab6xX18xX3xXexX1xX1dxX18xX19xX3xX13fxX3xXadxX3xXc9xX14axX2xX13exXb0xX3xX1bxX42xX24xX1bxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX3xXexX38xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX42xX43xX6xX3xX62xX427xX3xX5fxX26xX18xX3xX62xX21xX18xX19xX3xX4xX1dxX4xX3xXa4xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX30xXbxXb0xX3xX18xX1xX57xX3xX1xX49cxX17xX3xXexX6dxX35xX3xX62xX72xX3d3xX4xX3xX1xX73xX18xX3xX2xX14axX4fxX3xXexX47xX3xX62xX2c7xX18xX19xX3xX62xX62dxX3xX2aaxX18xX19xX3xX1xX21xX3xX18xX19xX72xX3faxXdxX3xX18xX19xX1xe4b5xX17xXb0xX3xX18xX1xX6dxX18xX3xXa4xX6dxX18xX3xX5fxX6bbxX18xX19xX3xX1a1xXc7xX3xX5xX94dxX3xX5xX850xXexX3xXexX16xX3b0xX18xX3xX62xXc7xX6xX3xX1a1xX57xX18xX3xXexX38xX18xX1xX178xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX35xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX188xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1aexX5xX10xX9xXaxX1b3xXdxXa4xXexX1xX1b8xX3xX1baxX4fxX14axXbxX1bexX1bfxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b8xX3xX140xX1baxXc9xXbxX1bexX1bfxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b8xX89xX89xXdxX178xX1a1xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX178xX5fxX18xX89xX18xX10xX1b3xX7xX89xX2xX13exX140xX4exX89xX2xX4fxX4exXa4xX4fxX2xX140xX14axX213xX14axX4exXexX213xX140xX13exX4fxXc9xX5xX14axX178xX20cxXbxX19xX20fxX16xX9xX13exX2xXc9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXdxX1dxX17xX3xX1xX21xXdxX3xX24xX1xX26xXexX3xX19xXdxX1dxX17xX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX3xXexX38xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX42xX43xX6xX3xX46xX47xX3xX18xXdxX30xX35xX3xX4exX4fxX3xX18xX52xX35xX3xXexX1xX57xX18xX1xX3xX5xX26xXbxX3xX5fxX57xX3xX62xX43xX18xX3xX18xX1xX26xX18xX3xX42xX6cxX6dxX18xX3xX4xX1xX72xX73xX18xX19xX3xX77xX6xX17xX3xX62xX21xX18xX19xX3xX1xX81xX18xX19xX3xX33xX1xX87xXaxX3xX89xX12xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX188xX1dxX4xX3xXexX52xX18xX19xX3xX18xXdxX3xX5fxX2b0xX3xXa4xX320xX3xX5xX11cxX3xX46xX47xX3xX18xXdxX30xX35xX178xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX17xXa4xX1aexXaxX12xXcbxedbdxX18xX19xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX8f9xX18xX3xX62xX17xX57xX18xX3xX46xXab6xXexXb0xX3xX1xX3cdxX6xX3xX1xX3d3xXbxXb0xX3xXbxX1xX850xX18xX19xX3xX7xX320xX3xX62xX81xX17xX3xXbxX1xX1dxXbxXb0xX3xXbxX1xX850xX4xX3xX5fxX850xX3xXa4xX6dxX18xX3xXexX21xX4xXb0xX3xXexX52xX18xX19xX3xX18xXdxXb0xX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX4b7xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX38xX18xX1xX3xX62xX427xX3xX1xX72xX463xX18xX19xX3xX114xX18xX19xX3xX4xX6cxX21xX4xX3xX5fxX26xX18xX3xX62xX21xX18xX19xX3x146bbxXcxX17xX57xX18xX3xXa4xX6dxX18xX3xX62xX17xX57xX18xX3xX46xXab6xXexX3xX1bexX6dxX1aexX3xXa4xX320xX18xX19xX3xX62xX3faxXdxX3xX7xX491xX18xX19xX3xX5fxX52xX18xX3xX1xX43xX6xX3xX463xX3xX46xX1xX6cxX3xXa4xX6dxX18xX3xX4xX72x13915xX3xXa4xX17xX3x1105dxX1aexX3xX1a1xX6xX18xX3xXcxX16xX6cxX18xX19xX3xX72xX73xX18xX19xX3xX2d2xXcxXcxX39fxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX3xXbxX1xX1dxXexX3xX62xX21xX18xX19xXb0xX3xX4xX94dxX18xX19xX3xX18xX1xX72xX3xX4xX1dxX4xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX57xX17xX1b8xX3xXd65xX117xX2b0xX18xX3xX73xX18xX3xX62xX1dxXbxX3xX18xX19xX1xXa53xX6xXd9exXb0xX3xXd65xXcbxX49cxX17xX3xX5fxX30xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xXcxX110xX3xX2adxX6cxX491xX4xXd9exXb0xX3xX18xX1xX2d9xXexX3xX5xX57xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX57xX17xX3xXexX1xXdxX3xX62xX6cxX6xX3xXd65xX188xX1xX6cxX18xX19xX3xX7xX114xX4xX3xX1bexX6dxX1aexX3xXa4xX320xX18xX19xX3xX18xX434xX18xX19xX3xXexX1xX434xX18xX3xX35xX2c2xXdxXaxX3xX5fxX57xX3xX4xX6cxX21xX4xX3xX5fxX26xX18xX3xX62xX21xX18xX19xX3xXd65xf206xX6dxX1aexX3xXa4xX320xX18xX19xX3xX4xX1xX6bbxX6xX3xX4xX49cxX18xX1xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexXdxXab6xX18xXb0xX3xX19xX72xX73xX18xX19xX3xX35xf613xX6cxXd9exX3xXa4xX17xX3xXda3xX1aexX3xX1a1xX6xX18xX3xX2d2xXcxXcxX39fxX3xXexX38xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX42xX17xX1dxX3xXbxX1xX1dxXexX3xX62xX21xX18xX19xX178xX3xX39fxX6cxX6xX3xX2xX13fxX3xX18xX52xX35xX3xXexX1xX320xX4xX3xX1xXdxX30xX18xXb0xX3xXda3xX1aexX3xX1a1xX6xX18xX3xX2d2xXcxXcxX39fxX3xXexX38xX18xX1xX3xX62xX427xX3xX4xX434xX18xX19xX3xX18xX1xX26xX18xX3xX1baxX14axX3xX18xX19xX434xXdxX3xX4xX1xX6bbxX6xX3xX62xX81xXexX3xXd65xX188xX1xX6bbxX6xX3xX4xX49cxX18xX1xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexXdxXab6xX18xXb0xX3xX19xX72xX73xX18xX19xX3xX35xXe8axX6cxXd9exX178xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX17xXa4xX1aexX3xXbxX188xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX35xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX188xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1aexX5xX10xX9xXaxX1b3xXdxXa4xXexX1xX1b8xX3xX1baxX4fxX14axXbxX1bexX1bfxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b8xX3xX140xX4exX4exXbxX1bexX1bfxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b8xX89xX89xXdxX178xX1a1xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX178xX5fxX18xX89xX18xX10xX1b3xX7xX89xX2xX13exX140xX4exX89xX2xX4fxX4exXa4xX4fxX2xX140xX14axX213xX4fxX13exXexX4fxXc9xXc9xX14axX4fxX5xX14axX178xX20cxXbxX19xX20fxX16xX9xX1baxX213xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXdxX1dxX17xX3xX1xX21xXdxX3xX24xX1xX26xXexX3xX19xXdxX1dxX17xX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX3xXexX38xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX42xX43xX6xX3xX46xX47xX3xX18xXdxX30xX35xX3xX4exX4fxX3xX18xX52xX35xX3xXexX1xX57xX18xX1xX3xX5xX26xXbxX3xX5fxX57xX3xX62xX43xX18xX3xX18xX1xX26xX18xX3xX42xX6cxX6dxX18xX3xX4xX1xX72xX73xX18xX19xX3xX77xX6xX17xX3xX62xX21xX18xX19xX3xX1xX81xX18xX19xX3xX33xX1xX87xXaxX3xX89xX12xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX17xX57xX18xX3xX4xX49cxX18xX1xX3xX5xX11cxX3xX46xX47xX3xX18xXdxX30xX35xX178xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX17xXa4xX1aexXaxX12xXcxX16xX49cxXdxX3xX2adxX6cxX6xX3xX4exX4fxX3xX18xX52xX35xX3xX1bexX6dxX1aexX3xXa4xX320xX18xX19xX3xX5fxX57xX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX16xXdxX62dxX18xXb0xX3xX5fxX2c2xXdxX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX8f9xX18xX3xX62xX17xX57xX18xX3xX46xXab6xXexXb0xX3xX1xX3cdxX6xX3xX1xX3d3xXbxX3xX5fxX87xX3xX62xX81xX17xXb0xX3xX5fxX87xX3xX62xX3faxXdxXb0xX3xX1bxX42xX24xX1bxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX3xXexX38xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX42xX43xX6xX3xX5xX6cxX434xX18xX3xX62xX2c7xX18xX19xX3xX1xX57xX18xX1xXb0xX3xX19xX95axX18xX3xX1a1xX43xX3xX5fxX2c2xXdxX3xX18xX1xX6dxX18xX3xXa4xX6dxX18xX3xX5fxX57xX3xX62xX427xX3xX62xX81xXexX3xX62xX72xX3d3xX4xX3xX18xX1xX790xX18xX19xX3xXexX1xX57xX18xX1xX3xXexX320xX6cxX3xX2adxX6cxX6xX18xX3xXexX16x10c8axX18xX19xXb0xX3xX19xX43xXbxX3xXbxX1xX8f9xX18xX3xX5fxX57xX17xX3xXexX1xX320xX4xX3xX1xXdxX30xX18xX3xXexX1xX95axX18xX19xX3xX5xX3d3xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX35xX850xX4xX3xXexXdxX3b0xX6cxXb0xX3xX18xX1xXdxX30xX35xX3xX5fxX850xX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX16xXdxX62dxX18xX3xX46xXdxX18xX1xX3xXexXab6xX3xXadxX3xX1bexX427xX3xX1xX21xXdxXb0xX3xX19xXdxX790xX3xX5fxX790xX18xX19xX3xX2adxX6cxX491xX4xX3xXbxX1xX3cdxX18xX19xX3xd85exX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX4xX2aaxX6xX3xXexX38xX18xX1xX178xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX17xXa4xX1aexX3xXbxX188xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX35xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX188xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1aexX5xX10xX9xXaxX1b3xXdxXa4xXexX1xX1b8xX3xX1baxX4fxX14axXbxX1bexX1bfxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b8xX3xX140xX4exX4exXbxX1bexX1bfxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b8xX89xX89xXdxX178xX1a1xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX178xX5fxX18xX89xX18xX10xX1b3xX7xX89xX2xX13exX140xX4exX89xX2xX4fxX4exXa4xX4fxX2xX140xX14axX13fxX140xX4exXexX13fxX4exX213xX13exX4fxX5xX14axX178xX20cxXbxX19xX20fxX16xX9xX2xX1baxX1baxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXdxX1dxX17xX3xX1xX21xXdxX3xX24xX1xX26xXexX3xX19xXdxX1dxX17xX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX3xXexX38xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX42xX43xX6xX3xX46xX47xX3xX18xXdxX30xX35xX3xX4exX4fxX3xX18xX52xX35xX3xXexX1xX57xX18xX1xX3xX5xX26xXbxX3xX5fxX57xX3xX62xX43xX18xX3xX18xX1xX26xX18xX3xX42xX6cxX6dxX18xX3xX4xX1xX72xX73xX18xX19xX3xX77xX6xX17xX3xX62xX21xX18xX19xX3xX1xX81xX18xX19xX3xX33xX1xX87xXaxX3xX89xX12xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX117xX2c7xX18xX19xX3xX4xX1xX2cdxX3xX24xX1xX81xX35xX3xX117xX52xX18xX19xX3xX39fxX6cxX1aexX2b0xX18xXb0xX3xXcxX38xX18xX1xX3xX2aaxX1aexX3xX5fxXdxX3b0xX18xXb0xX3xX24xX1xX43xX3xX188xX1xX2aaxX3xXexXc7xX4xX1xX3xX3c1xXcbxX33xX354xX3xXexX38xX18xX1xX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1a1xXdxX62dxX6cxX3xXexX81xXdxX3xX1a1xX6cxX110xXdxX3xX5xX11cxX178xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX17xXa4xX1aexXaxX12xX24xX1xX1dxXexX3xX1a1xXdxX62dxX6cxX3xXexX81xXdxX3xX1a1xX6cxX110xXdxX3xX5xX11cxXb0xX3xX62xX2c7xX18xX19xX3xX4xX1xX2cdxX3xX24xX1xX81xX35xX3xX117xX52xX18xX19xX3xX39fxX6cxX1aexX2b0xX18xXb0xX3xX24xX1xX43xX3xX188xX1xX2aaxX3xXexXc7xX4xX1xX3xX3c1xXcbxX33xX354xX3xXexX38xX18xX1xXb0xX3xX1a1xXdxX62dxX6cxX3xXa4xX72xX73xX18xX19xX3xX5fxX57xX3xX4xX1xX86bxX4xX3xX35xX2a7xX18xX19xX3xX18xX1xX790xX18xX19xX3xXexX1xX57xX18xX1xX3xXexX2cdxX4xX1xX3xX35xX57xX3xX1bxX42xX24xX1bxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX3xXexX38xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX42xX43xX6xX3xX62xX427xX3xX62xX81xXexX3xX62xX72xX3d3xX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4exX4fxX3xX18xX52xX35xX3xX2adxX6cxX6xX178xX3xX117xX62dxX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1xX6cxX1aexX3xXexX16xX6cxX1aexX2b0xX18xX3xXexX1xX491xX18xX19xX3xX4exX4fxX3xX18xX52xX35xX3xX1bexX6dxX1aexX3xXa4xX320xX18xX19xXb0xX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX16xXdxX62dxX18xX3xX5fxX57xX3xXexX16xX72xX463xX18xX19xX3xXexX1xX57xX18xX1xXb0xX3xX62xX2c7xX18xX19xX3xX4xX1xX2cdxX3xX24xX1xX43xX3xX188xX1xX2aaxX3xXexXc7xX4xX1xX3xX3c1xXcbxX33xX354xX3xXexX38xX18xX1xX3xX62xX2b0xX3xX18xX19xX1xXc7xXb0xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX3faxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX2c2xXdxX3xX1bxX42xX24xX1bxX3xXexX38xX18xX1xX3xXexXdxXab6xXbxX3xXexX850xX4xX3xX2adxX6cxX6xX18xX3xXexX6dxX35xX3xX1bexX6dxX1aexX3xXa4xX320xX18xX19xX3xXexX110xX3xX4xX1xX114xX4xX3xX5fxX790xX18xX19xX3xX35xX81xX18xX1xXb0xX3xXa4xX6cxX1aexX3xXexX16xX87xX3xX18xX2b0xX18xX3xX18xXab6xXbxX3xX4xX1dxX4xX3xX1xX17xX81xXexX3xX62xX21xX18xX19xXb0xX3xX1xX72xX2c2xX18xX19xX3xXa4xXe8axX18xX3xX1xX57xX18xX1xX3xX62xX81xX17xX3xX62xX86bxX18xX19xX3xX62xX72xX3faxX18xX19xX3xX1xX72xX2c2xX18xX19xX3xX4xX2aaxX6xX3xX19xXdxX1dxX17xX3xX1xX21xXdxXb0xX3xXbxX1xX850xX18xX19xX3xX62xX81xX17xX3xX1aexX3b0xX6cxX3xX18xX72xX2c2xX4xXb0xX3xXexX1xXdxXab6xXexX3xXexX1xX6dxX18xX3xX4xX6bbxX18xX19xX3xX1bexX427xX3xX1xX21xXdxX178xX3xX117xX2c7xX18xX19xX3xXexX1xX3faxXdxXb0xX3xXexX2cdxX4xX1xX3xX4xX320xX4xX3xXexX1xX6xX35xX3xX19xXdxX6xX3xX4xX1dxX4xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX57xX17xX3xXexX1xXdxX3xX62xX6cxX6xX3xX1aexX3b0xX6cxX3xX18xX72xX2c2xX4xXb0xX3xX4xX1dxX4xX3xX1xX17xX81xXexX3xX62xX21xX18xX19xX3xXexX2a7xX3xXexX1xXdxX30xX18xXb0xX3xX18xX1xX6dxX18xX3xX62xX81xX17xX1bfxX3xXexX1xX72xX3faxX18xX19xX3xX1bexX6cxX1aexX3b0xX18xX3xX62xX21xX18xX19xX3xX5fxXdxX3b0xX18xX3xXexX52xX18xX19xX3xX18xXdxXb0xX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX4b7xX3xXexX1xX320xX4xX3xX1xXdxX30xX18xX3xXexX491xXexX3xX62xX72xX3faxX18xX19xX3xX5xX491xXdxXb0xX3xX4xX1xX2aaxX3xXexX16xX72xX73xX18xX19xX3xX4xX2aaxX6xX3xX117xX49cxX18xX19xXb0xX3xX4xX1xX2cdxX18xX1xX3xX7xX1dxX4xX1xXb0xX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX5xX6cxX26xXexX3xX4xX2aaxX6xX3xX33xX1xX57xX3xX18xX72xX2c2xX4xX1bfxX3xX19xX87xX18xX3xX19xXdxX790xX3xX5fxX57xX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1xX6cxX1aexX3xX18xX1xX790xX18xX19xX3xX19xXdxX1dxX3xXexX16xXc7xX3xXexX16xX6cxX1aexX2b0xX18xX3xXexX1xX491xX18xX19xX3xXexX491xXexX3xX62xX966xXbxX3xX4xX2aaxX6xX3xXbxX1xX26xXexX3xX19xXdxX1dxX17xX3xXexX38xX18xX1xX3xX18xX1xX57xX3xX1a1xXce9xX18xX19xX3xX18xX1xX790xX18xX19xX3xX1xX57xX18xX1xX3xX62xX21xX18xX19xX3xXexX1xXdxXab6xXexX3xXexX1xX320xX4xXb0xX3xX19xX43xXbxX3xXbxX1xX8f9xX18xX3xX5fxX57xX17xX3xX7xX320xX3xX18xX19xX1xXdxX30xXbxX3xX1bexX6dxX1aexX3xXa4xX320xX18xX19xX3xX2adxX6cxX3b0xX3xX1xX72xX73xX18xX19xXb0xX3xX62xX2d9xXexX3xX18xX72xX2c2xX4xX3xX18xX19xX57xX1aexX3xX4xX57xX18xX19xX3xX19xXdxX57xX6cxX3xX62xX966xXbxXb0xX3xX5fxX52xX18xX3xX35xXdxX18xX1xX178xX3xX117xX2c7xX18xX19xX3xX4xX1xX2cdxX3xX24xX1xX43xX3xX188xX1xX2aaxX3xXexXc7xX4xX1xX3xX3c1xXcbxX33xX354xX3xXexX38xX18xX1xX3xX24xX1xX81xX35xX3xX117xX52xX18xX19xX3xX39fxX6cxX1aexX2b0xX18xX3xX4xX94dxX18xX19xX3xX46xX1x10ccexX18xX19xX3xX62xXc7xX18xX1xXb0xX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX2d9xXbxX3xX4xX1xX2cdxX18xX1xX3xX2adxX6cxX1aexX2b0xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX38xX18xX1xX3xX7xc743xX3xX5xX6cxX434xX18xX3xX2adxX6cxX6xX18xX3xXexX6dxX35xXb0xX3xXexX81xX17xX3xX62xXdxX2b0xX6cxX3xX46xXdxX30xX18xX3xX62xX62dxX3xX1bxX42xX24xX1bxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX3xXexX38xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX42xX43xX6xX3xX5fxX57xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX52xX18xX19xX3xX18xXdxXb0xX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX4b7xX3xXexX38xX18xX1xX3xX18xX1xX57xX3xX1xX17xX81xXexX3xX62xX21xX18xX19xX3xXbxX1xX26xXexX3xX7xX320xX3xXexX1xX10xX17xX3xX62xX86bxX18xX19xX3xX42xXdxXab6xX18xX3xX4xX1xX72xX73xX18xX19xXb0xX3xX62xXdxX2b0xX6cxX3xX5xX30xX3xX4xX2aaxX6xX3xX1bxXdxX1dxX17xX3xX1xX21xXdxX3xX24xX1xX26xXexX3xX19xXdxX1dxX17xX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX1bfxX3xX2adxX6cxX1aexX3xX62xXc7xX18xX1xX3xX4xX2aaxX6xX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX5xX6cxX26xXexX3xX5fxX2b0xX3xXexX2cdxX18xX3xX18xX19xX72xX86fxX18xX19xXb0xX3xXexX434xX18xX3xX19xXdxX1dxX17xXb0xX3xX18xX1xXce9xX35xX3xX1a1xX49cxX17xX3xX62xX49cxX35xX3xX18xX1xX6cxX3xX4xX8f9xX6cxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX17xX81xXexX3xXexX434xX18xX3xX19xXdxX1dxX17xX3xX4xX1xX2cdxX18xX1xX3xX62xX1dxX18xX19xX3xX4xX2aaxX6xX3xXexX52xX18xX19xX3xX18xXdxXb0xX3xXbxX1xX26xXexX3xXexX4b7xX3xXexX16xX3b0xX18xX3xX62xXc7xX6xX3xX1a1xX57xX18xX3xXexX38xX18xX1xX178xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX17xXa4xX1aexX3xXbxX188xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX35xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX188xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1aexX5xX10xX9xXaxX1b3xXdxXa4xXexX1xX1b8xX3xX1baxX4fxX14axXbxX1bexX1bfxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b8xX3xX140xX140xX13fxXbxX1bexX1bfxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b8xX89xX89xXdxX178xX1a1xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX178xX5fxX18xX89xX18xX10xX1b3xX7xX89xX2xX13exX140xX4exX89xX2xX4fxX4exXa4xX4fxX2xX140xX2xXc9xX4exX1baxXexX13exXc9xX4exX4exX2xX5xX14axX178xX20cxXbxX19xX20fxX16xX9xXc9xX2xX13exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXdxX1dxX17xX3xX1xX21xXdxX3xX24xX1xX26xXexX3xX19xXdxX1dxX17xX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX3xXexX38xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX42xX43xX6xX3xX46xX47xX3xX18xXdxX30xX35xX3xX4exX4fxX3xX18xX52xX35xX3xXexX1xX57xX18xX1xX3xX5xX26xXbxX3xX5fxX57xX3xX62xX43xX18xX3xX18xX1xX26xX18xX3xX42xX6cxX6dxX18xX3xX4xX1xX72xX73xX18xX19xX3xX77xX6xX17xX3xX62xX21xX18xX19xX3xX1xX81xX18xX19xX3xX33xX1xX87xXaxX3xX89xX12xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX188xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX117xX2c7xX18xX19xX3xX4xX1xX2cdxX3xX24xX1xX81xX35xX3xX117xX52xX18xX19xX3xX39fxX6cxX1aexX2b0xX18xXb0xX3xX24xX1xX43xX3xX188xX1xX2aaxX3xXexXc7xX4xX1xX3xX3c1xXcbxX33xX354xX3xXexX38xX18xX1xX3xXcbxXce9xX18xX19xX3xX46xX1xX10xX18xX3xX4xX2aaxX6xX3xX188xX1xX2aaxX3xXexXc7xX4xX1xX3xX3c1xXcbxX33xX354xX3xXexX38xX18xX1xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX26xXbxX3xXexX1xX62dxX178xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcbxX17xXa4xX1aexXaxX12xXcxX81xXdxX3xX5xX11cxX3xX46xX47xX3xX18xXdxX30xX35xXb0xX3xXexX1xX2a7xX6xX3xX2aaxX1aexX3xX2adxX6cxX1aexX2b0xX18xX3xX4xX2aaxX6xX3xX188xX1xX2aaxX3xXexXc7xX4xX1xX3xX18xX72xX2c2xX4xXb0xX3xXcxX1xX2aaxX3xXexX72xX2c2xX18xX19xX3xX188xX1xX2cdxX18xX1xX3xXbxX1xX2aaxXb0xX3xX62xX2c7xX18xX19xX3xX4xX1xX2cdxX3xX117xX2d0xX3xX2d2xXdxX18xX1xX3xXcxX6cxX2d9xX18xXb0xX3xX24xX1xX43xX3xXcbxX2cdxX3xXexX1xX72xX3xXcxX38xX18xX1xX3xX2aaxX1aexX3xX62xX427xX3xXexX16xX6xX17xX3xX42xX6cxX6dxX18xX3xX4xX1xX72xX73xX18xX19xX3xX77xX6xX17xX3xX62xX21xX18xX19xX3xX1xX81xX18xX19xX3xX33xX1xX87xX3xX4xX1xX17xX3xXcbxX6xX18xX3xXcxX16xXc7xX3xX7xX320xX3xX1bxX42xX24xX1bxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX3xXexX38xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX42xX43xX6xX1bfxX3xXexX16xX6xX17xX3xX42xX6cxX6dxX18xX3xX4xX1xX72xX73xX18xX19xX3xX77xX6xX17xX3xX62xX21xX18xX19xX3xX1xX81xX18xX19xX3xXcbxX6xX3xX4xX1xX17xX3xXcxX1xX72xX3d3xX18xX19xX3xXexX1131xX6xX3xXcxX1xX2cdxX4xX1xX3xXcxX6dxX35xX3xX117xX114xX4xXb0xX3xXcxX16xX72xX463xX18xX19xX3xX1a1xX6xX18xX3xXcxX16xXc7xX3xX7xX320xX3xX1bxX42xX24xX1bxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX3xXexX38xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX42xX43xX6xX1bfxX3xXexX16xX6xX17xX3xXcbxXce9xX18xX19xX3xX46xX1xX10xX18xX3xX4xX2aaxX6xX3xXcxX1xX2aaxX3xXexX72xX2c2xX18xX19xX3xX188xX1xX2cdxX18xX1xX3xXbxX1xX2aaxX3xX4xX1xX17xX3xX4fxX3xX4xX1dxX3xX18xX1xX6dxX18xX178xX3xX117xX2c7xX18xX19xX3xX4xX1xX2cdxX3xX24xX1xX81xX35xX3xX117xX52xX18xX19xX3xX39fxX6cxX1aexX2b0xX18xXb0xX3xXcxX38xX18xX1xX3xX2aaxX1aexX3xX5fxXdxX3b0xX18xXb0xX3xX24xX1xX43xX3xX188xX1xX2aaxX3xXexXc7xX4xX1xX3xX3c1xXcbxX33xX354xX3xXexX38xX18xX1xX3xXexX16xX6xX17xX3xXcbxXce9xX18xX19xX3xX46xX1xX10xX18xX3xX4xX2aaxX6xX3xX188xX1xX2aaxX3xXexXc7xX4xX1xX3xX3c1xXcbxX33xX354xX3xXexX38xX18xX1xX3xX4xX1xX17xX3xX213xX3xXexX26xXbxX3xXexX1xX62dxX3xX5fxX57xX3xX2xX140xX3xX4xX1dxX3xX18xX1xX6dxX18xX1bfxX3xXcxX16xX6cxX18xX19xX3xX72xX73xX18xX19xX3xX1bxX42xX24xX1bxX3xX2exXdxX30xXexX3xX33xX6xX35xX3xXexX16xX6xX17xX3xX1a1xXce9xX18xX19xX3xXexX6cxX1aexX3b0xX18xX3xXa4xX72xX73xX18xX19xX3xX4xX434xX18xX19xX3xX62xX114xX4xX3xX4xX1xX17xX3xX2xX4fxX3xX4xX1dxX3xX18xX1xX6dxX18xX1bfxX3xXda3xX1aexX3xX1a1xX6xX18xX3xX2d2xXcxXcxX39fxX3xXexX38xX18xX1xX3xXexf392xX18xX19xX3xXcbxXce9xX18xX19xX3xX46xX1xX10xX18xX3xX4xX1xX17xX3xXc9xX13fxX3xX4xX1dxX3xX18xX1xX6dxX18xX178xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd52axX6cxXexX1xX17xX16xXaxX12xXcxX16xX8f9xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX0xX89xXbxX12
Trần Thanh