UBND tỉnh Thanh Hóa họp phiên thường kỳ tháng 5 - 2022

Ngày 23 - 5, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phiên họp thường kỳ UBND tỉnh Thanh Hoá tháng 5 - 2022 đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng được thảo luận và thông qua.

Tham dự phiên họp có đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6, năm 2022 do Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang trình bày tại phiên họp nêu rõ: Trong tháng 5, UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 tiếp tục khởi sắc và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Nổi bật là dịch COVID-19 tiếp tục được kiểm soát hiệu quả. Hầu hết các ngành, lĩnh vực đều đạt kết quả khá, nhiều chỉ tiêu tăng mạnh so với cùng kỳ như: Sản xuất nông nghiệp không để xảy ra dịch bệnh lớn trên cây trồng, vật nuôi; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 21,6% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 25,2%, giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 14,2%, doanh thu vận tải tăng 25,2%; tổng thu ngân sách Nhà nước tăng 29%; thành lập mới doanh nghiệp tăng 36,2%; giải ngân vốn đầu tư công đạt 34,2% kế hoạch, đứng thứ 8/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang báo cáo tình hình tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6-2022.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang báo cáo tình hình tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6-2022.

Chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên; các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao đạt kết quả tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Nguyên Hồng phát biểu tại phiên họp.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Nguyên Hồng phát biểu tại phiên họp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tham mưu, chuẩn bị một số nội dung trong Chương trình công tác của UBND tỉnh còn chậm, chất lượng chưa cao; nhiều nhiệm vụ giao cho các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện nhưng chưa có báo cáo hoặc có cũng chậm so với thời gian yêu cầu, nội dung tham mưu giải quyết chưa triệt để.

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: Tiến độ lập, thẩm định và trình phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện chưa đạt yêu cầu; kết quả giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư còn thấp; tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công khởi công mới và tiến độ giải ngân của các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương, vốn ODA chậm…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại phiên họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại phiên họp.

Theo đánh giá tại báo cáo cũng như ý kiến của các đại biểu tham dự phiên họp, những khó khăn, hạn chế trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, nguyên nhân chủ quan vẫn là do tinh thần, trách nhiệm, tính chủ động trong giải quyết công việc; công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa một số đơn vị chưa chặt chẽ. Một số chủ đầu tư còn thiếu quyết liệt trong công tác đôn đốc, chỉ đạo thực hiện và giải ngân vốn các dự án đầu tư công. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn hạn chế…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quảng Hải phát biểu tại phiên họp.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quảng Hải phát biểu tại phiên họp.

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao những kết quả đạt được trong tháng 5-2022 trên các lĩnh vực mà báo cáo đã nêu; đồng thời nhấn mạnh: Những kết quả đạt được trong tháng 5 thể hiện sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời, sáng tạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh. Điều đó cũng cho thấy và minh chứng cho sự phục hồi tích cực của nền kinh tế.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra trong báo cáo cũng như ý kiến phát biểu của các đại biểu tại phiên họp; đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém, nhất là công tác tham mưu còn chậm, chất lượng chưa cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Dứt khoát từ tháng 6-2022 không còn tình trạng các sở, ngành, địa phương xin hoãn, xin chậm nhiệm vụ chuyên môn được giao vì lý do chủ quan. Đồng thời lưu ý việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện phải hoàn thành trước ngày 30-6-2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành chức năng, các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các bước quy trình bảo đảm các điều kiện phê duyệt 22 dự án đầu tư công mới hiện chưa được phê duyệt dự án đầu tư. Đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phòng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư, tiến độ giải ngân của các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương và vốn ODA.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn giao ngành chức năng tham mưu khẩn trương xử lý các dự án vi phạm pháp luật đầu tư. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh phân tích, đánh giá việc xếp thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh; phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan, tìm giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao tập trung chuẩn bị sớm, chất lượng các báo cáo, cơ chế chính sách, các nội dung trình HĐND tỉnh khóa XVIII tại kỳ họp thứ 7. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là việc chuẩn bị khởi công các dự án đầu tư lớn trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các ngành, địa phương tập trung triển khai hiệu quả, chất lượng công tác di dân khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lỡ, lũ ống, lũ quét theo kế hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đề nghị các ngành, các địa phương chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước; thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm toán; thực hiện công khai, minh bạch, công bằng, bảo đảm đúng quy định pháp luật trong hoạt động đấu thầu.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa trình bày Dự thảo Tờ trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn và huyện Thọ Xuân.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa trình bày Dự thảo Tờ trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn và huyện Thọ Xuân.

Phiên họp cũng đã thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Tờ trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Thanh Hóa theo Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 25-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển TP Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Dự thảo Tờ trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Sầm Sơn theo Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 26-11-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển TP Sầm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Dự thảo Tờ trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển huyện Thọ Xuân theo Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 10-1-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Giám đốc Sở Tài Chính Nguyễn Văn Tứ phát biểu tại phiên họp.

Giám đốc Sở Tài Chính Nguyễn Văn Tứ phát biểu tại phiên họp.

Theo nội dung các Tờ trình, đối với TP Sầm Sơn và huyện Thọ Xuân sẽ quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù về quản lý tài chính và ngân sách Nhà nước. Riêng TP Thanh Hóa, ngoài cơ chế, chính sách đặc thù về quản lý tài chính và ngân sách Nhà nước, có thêm cơ chế, chích sách đặc thù về biên chế công chức hành chính.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại phiên họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại phiên họp.

Cho ý kiến về nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cơ bản thống nhất nội dung dự thảo các Tờ trình; đồng thời khẳng định vai trò, tầm quan trọng của việc ban hành nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm góp phần tạo điều kiện cho TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn và huyện Thọ Xuân phát triển, qua đó góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.


Trên cơ sở nội dung dự thảo các Tờ trình cũng như ý kiến góp ý của các đại biểu tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp hoàn thiện nội dung các Tờ trình, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.

Phong Sắc