(Baothanhhoa.vn) - Đồng chí Nguyễn Hữu Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Đức (Quảng Xương) cho biết: Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cán bộ, đảng viên (CBĐV) luôn gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, nhất là thường xuyên đổi mới tác phong làm việc, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng kịp thời tiến bộ khoa học - kỹ thuật, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Quảng Xương phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Đồng chí Nguyễn Hữu Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Đức (Quảng Xương) cho biết: Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cán bộ, đảng viên (CBĐV) luôn gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, nhất là thường xuyên đổi mới tác phong làm việc, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng kịp thời tiến bộ khoa học - kỹ thuật, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Cùng với đó, đảng ủy xã cũng tích cực đổi mới nội dung sinh hoạt của từng chi bộ để bám sát với thực tiễn của địa phương, gắn với những nhiệm vụ, đặc điểm của từng đơn vị... Xã luôn chú trọng phân công CBĐV phụ trách chi bộ tại các thôn, nêu cao vai trò gương mẫu, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, hiến đất làm các công trình công cộng...

Điển hình như đảng viên Trần Thị Vân, thôn 15, không chỉ là một giáo viên gương mẫu, trách nhiệm trong công việc mà còn là điển hình trong phát triển kinh tế gia đình. Chị cho biết: “Trước đây, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, tôi luôn trăn trở làm gì để phát triển kinh tế. Tiếp thu những kiến thức từ các lớp chuyển giao kỹ thuật do xã, huyện tổ chức, cùng với tìm tòi của bản thân, gia đình tôi quyết tâm đầu tư xây dựng trang trại tổng hợp chăn nuôi lợn, gà, vịt, cá, trồng thuốc lào, bưởi Diễn”. Đến nay, bình quân mỗi năm gia đình chị xuất ra thị trường 15 tạ cá; 2,5 tạ thuốc lào; 2 tạ lợn giống... Trừ chi phí gia đình chị thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, cuộc sống gia đình không ngừng được cải thiện và nâng cao. Không chỉ sản xuất giỏi, chị luôn gương mẫu thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chia sẻ kinh nghiệm sản xuất đối với các hộ gia đình khó khăn trong thôn phát triển kinh tế, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Quảng Xương coi việc phát huy vai trò nêu gương của CBĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, huyện Quảng Xương đã cụ thể hóa nội dung chỉ thị, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, tập trung vào việc chăm lo phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc ở từng địa phương, đơn vị. Qua đó, tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc của CBĐV được nâng lên. Người đứng đầu các cấp đã trực tiếp tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, lời nói đi đôi với việc làm, nói ít làm nhiều, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác, trách nhiệm đối với công việc được giao, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của CBĐV đã có những thay đổi tích cực. CBĐV đã gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nhất là những thiếu sót, khuyết điểm được chỉ ra sau mỗi lần kiểm điểm, nhiều đồng chí đã khắc phục, sửa chữa những tồn tại, hạn chế mà nhân dân và các tổ chức góp ý, góp phần vào việc chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận CBĐV. Đặc biệt, trong chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều đồng chí cán bộ chủ chốt cơ sở đã tự nguyện hiến đất, góp công, góp của để mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ xã hội... Nhờ đó, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực, đến thời điểm này, 29/29 xã đã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới. Đạt được kết quả trên là do CBĐV luôn thể hiện rõ được tinh thần trách nhiệm nêu gương, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở đã dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, đổi mới trong tổ chức, thực hiện, từ đó, tạo sự tin tưởng, đồng thuận và hưởng ứng tích cực của nhân dân. Từ sự nêu gương, nói đi đôi với làm và bằng những việc làm cụ thể của CBĐV, được nhân dân trong huyện phấn khởi, tin tưởng và tích cực hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới.

Do phát huy vai trò gương mẫu của CBĐV trong nhiều hoạt động, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên của Đảng bộ huyện Quảng Xương không ngừng được nâng lên, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Thanh Huê


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]