(Baothanhhoa.vn) - Chiều 2-7, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Giao ban trực tuyến về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Chiều 2-7, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị giao ban trực tuyến.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ban, sở, ngành; trưởng ban tổ chức các huyện, thị, thành ủy.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành tổ chức Đảng đã bám sát các nội dung theo chương trình công tác năm, tích cực tham mưu việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thông qua đó nhiều địa phương đã có những cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện. Đến nay, hầu hết các địa phương, đơn vị đã tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Việc đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm theo Nghị quyết 18, 19 của Trung ương có nhiều chuyển biến. Đến nay đã có 54/63 ban tổ chức cấp ủy trực thuộc Trung ương tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ ở các địa phương; tham mưu tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan và đoàn thể theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Việc thực hiện Nghị quyết 39 và Kết luận 17 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được toàn ngành chỉ đạo thực hiện quyết liệt theo đúng kế hoạch, lộ trình nghị quyết đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết về xây dựng Đảng được quan tâm, tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên được quan tâm, chú trọng. Các địa phương, đơn vị đã xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền chi tiết, cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế công tác tác xây dựng Đảng ở địa phương, đơn vị. Đồng thời tích cực hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng lần thứ III – năm 2018.

6 tháng cuối năm 2018, ngành tổ chức đảng đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Thực hiện hiệu quả các đề án về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng theo chương trình toàn khóa của cấp ủy các cấp. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tập trung hoàn thành các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trong năm 2018. Xây dựng tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng và tự kiểm tra về công tác cán bộ. Coi trọng công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để bổ sung lý luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động về tổ chức xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại địa phương, đề nghị Ban Tổ chức Trung ương cho ý kiến; đồng thời chia sẻ những cách làm hay đã và đang triển khai trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng tại địa phương.

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thống nhất với báo cáo Ban Tổ chức Trung ương trình bày tại hội nghị. Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã khái quát một số kết quả nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của đảng bộ, trọng tâm là công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên và việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương. Từ năm 2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Quy định số 488 và 489, định lượng các công việc để việc đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên đi vào thực chất, đảm bảo khách quan và tác động tích cực đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ công tác. Tỉnh Thanh Hóa cũng tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương với tinh thần nghiêm túc, quyết liệt. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 73 về thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19 của Trung ương khóa XII. Một số kết quả nổi bật là: Đã cơ bản thực hiện xong việc bố trí trưởng ban tuyên giáo huyện, thị, thành ủy kiêm giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị; bố trí trưởng ban dân vận kiêm chủ tịch ủy ban MTTQ ở các huyện có đủ điều kiện; tiến hành sắp xếp hệ thống trường học; tăng cường tự chủ cho các bệnh viện công lập; sáp nhập 1.486 thôn, tổ dân phố, nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, đồng thời tăng kiêm nhiệm các chức danh bán chuyên trách. Trong thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa và thực hiện quyết liệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, chỉ đạo thực hiện cải cách mạnh mẽ bộ máy và đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao nỗ lực và quyết tâm của các ngành, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới: Đội ngũ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng cần nêu cao ý thức trách nhiệm lớn, quyết tâm chính trị cao, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tích cực hơn nữa trong việc thể chế, cụ thể hóa các nhiệm vụ chính trị để thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống. Cùng với đó, tích cực thực hiện tốt Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế. Tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sáng, gương mẫu, có năng lực, phẩm chất và uy tín. Thực hiện tốt Nghị quyết số 26 của Trung ương về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Ngành tổ chức các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo xây dựng cơ sở đảng vững mạnh, tăng cường sự gắn bó mật thiết với nhân dân; tích cực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Tiếp tục tăng cường hơn nữa đối với công tác bảo vệ nội bộ. Sắp xếp bộ máy, nâng cao năng lực hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hợp lý. Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát Đảng; đồng thời chỉ đạo các cơ quan báo chí tích cực tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III (gọi tắt là giải Búa Liềm Vàng), với tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, nhằm tạo sức lan tỏa, đồng thuận sâu rộng trong toàn xã hội và trong nhân dân về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Trước đó, sáng cùng ngày, dưới sự chủ trì của đồng chí Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đề nghị: Ban tổ chức các huyện, thị, thành ủy phải tham mưu cho cấp ủy ban hành ngay quy định về luân chuyển cán bộ để làm cơ sở thực hiện. Việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn, đúng quy trình. Từ nay đến cuối năm, các huyện, thị, thành ủy cũng phải hoàn thành việc bố trí trưởng ban tuyên giáo kiêm giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị; bố trí Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ khi có đủ điều kiện; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch sáp nhập thôn, phố, nhất thể hóa chức danh bí thư kiêm trưởng thôn, phố và tăng kiêm nhiệm các chức danh bán chuyên trách. Bên cạnh đó, phải quan tâm chuẩn bị tốt phương án nhân sự cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Minh Hiếu


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]