A- A+
Xã Yên Thọ (Như Thanh) làm đường giao thông nông thôn theo chương trình xây dựng nông thôn mới.

(THO) - Cùng với lập quy hoạch xã nông thôn mới (NTM), công tác lập đề án xây dựng xã NTM là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu trong thực hiện chương trình xây dựng NTM.
Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-T.U của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 44/KH-UBND của UBND tỉnh, trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, các xã triển khai công tác lập đề án xã NTM để trình chủ tịch UBND huyện phê duyệt xong trong tháng 12-2012.
 
Đến hết tháng 10-2012, toàn tỉnh có 122/573 xã đã phê duyệt đề án xây dựng xã NTM; trong đó, một số huyện như: Đông Sơn, Yên Định, Hà Trung có 100% số xã đã được phê duyệt đề án xã NTM. Tuy nhiên, tại các huyện Cẩm Thủy, Hậu Lộc, Lang Chánh, Như Xuân, Thường Xuân, thị xã Bỉm Sơn, chưa có xã nào được phê duyệt đề án xã NTM.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán