A- A+
Cán bộ Hội Nông dân xã Yên Lâm (Yên Định) vận động hội viên hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Tuấn Anh (Hội Nông dân tỉnh)

(THO) - Xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình tổ chức, thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các cấp hội trong tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác tư vấn, trợ giúp pháp lý cho nông dân; tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động tại cộng đồng nhằm giải quyết kịp thời những mâu thuẫn trong dân cư, giúp nông dân nâng cao kiến thức, hiểu biết về pháp luật.
Ngoài ra, các cấp hội còn áp dụng nhiều hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, nông dân như thông qua hội nghị, tập huấn, hội thảo, các buổi nói chuyện chuyên đề, qua sinh hoạt chi, tổ hội, sinh hoạt câu lạc bộ (CLB) “Nông dân với pháp luật”, phát hành tờ rơi, tờ gấp, tuyên truyền pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh địa phương, qua công tác hòa giải, qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, bản tin Nông dân Thanh Hóa,v.v... Nội dung tuyên truyền, phổ biến tập trung vào những vấn đề có liên quan trực tiếp đến khiếu kiện và pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Các quy định pháp luật dùng trong tuyên truyền được biên soạn dưới dạng hỏi – đáp, tình huống, qua đó giúp cán bộ, hội viên, nông dân dễ đọc, dễ hiểu và dễ vận dụng. Hội nông dân các cấp còn phối hợp với lực lượng công an tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kiện toàn ban chỉ đạo an ninh trật tự cơ sở; tuyên truyền, giáo dục hội viên nông dân gương mẫu chấp hành pháp luật; nêu cao cảnh giác, xây dựng thôn, bản không có người phạm tội, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi; đồng thời giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Từ năm 2008 đến nay đã có hàng trăm cán bộ, hội viên nông dân tham gia công an viên; gần 6.500 cán bộ hội tham gia ban hòa giải xã, phường, thị trấn và tổ hòa giải ở các thôn, xóm; 12.719 hội viên nông dân tham gia vào 5.990 tổ an ninh trật tự thôn, bản; hội viên nông dân đã cung cấp cho công an, chính quyền địa phương hàng trăm tin có giá trị. Nhiều mô hình “Chi hội nông dân tự quản về an ninh trật tự”, “Chi hội không có người vi phạm pháp luật”, “Xóm đạo bình yên”, CLB pháp luật được xây dựng... góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.
 
Bằng những việc làm cụ thể, các cấp hội đã lấy công tác hòa giải tại cơ sở làm nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên rà soát bổ sung hội viên nông dân có năng lực, am hiểu kiến thức pháp luật có khả năng tuyên truyền, vận động tham gia các CLB “Nông dân với pháp luật” tại các thôn, bản, làng để chủ động giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay tại cơ sở. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ các cấp hội còn chủ động, thường xuyên gần gũi sâu sát với hội viên nông dân, kịp thời phát hiện mâu thuẫn mới phát sinh để có hình thức hòa giải phù hợp. Từ năm 2002 đến nay, bình quân hàng năm các cấp hội nông dân trong tỉnh đã phối hợp tổ chức hòa giải thành công hơn 800 vụ việc góp phần ổn định an ninh trật tự, chính trị xã hội ở nông thôn.
 
Sự nỗ lực tham gia của các cấp hội nông dân trong giải quyết khiếu nại, tố cáo không chỉ góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội ở nông thôn; giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, tình đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng thôn, bản, làng văn hóa mà quan trọng hơn là đã chuyển tải kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống.
      
            Vũ Tiến Dũng
            (Hội Nông dân tỉnh)

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán