A- A+
(THO) - Thực hiện Kế hoạch số 85/KH–UBND ngày 9-10-2012 của UBND tỉnh, ngày 24-10, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27-7-2011 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 08/2012 về giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong (TNXP) đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến cho cán bộ, lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Sở Nội vụ thông báo nội dung Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg và thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Quy định, hướng dẫn giải quyết chế độ trợ cấp một lần, chế độ trợ cấp hàng tháng, vay vốn sản xuất, kinh phí bảo đảm thực hiện trợ cấp một lần cho TNXP tập trung tham gia kháng chiến hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương. Xử lý hành vi làm sai lệch hoặc giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ, thời gian tính hưởng chế độ trợ cấp; chế độ trợ cấp một lần; chế độ trợ cấp hàng tháng; hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp; trình tự, thời hạn giải quyết chế độ trợ cấp...; đồng thời,  hướng dẫn cách lập bản khai cá nhân, giấy đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với TNXP, trợ cấp hàng tháng đối với TNXP, biên bản xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ với TNXP...

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán