A- A+
Công an thị xã Sầm Sơn tăng cường công tác kiểm tra đăng ký, quản lý lưu trú tại các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn.

(THO) - Thời gian qua, do chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực nên tình hình công tác đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả cơ bản. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng công an được nâng lên.
Các hình thức, biện pháp đăng ký, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu được đổi mới theo hướng cải cách thủ tục hành chính giảm phiền hà cho nhân dân. Công tác đăng ký, quản lý cư trú đã được triển khai sâu rộng, đồng bộ, có hiệu quả từ tỉnh đến các đơn vị cơ sở, thông qua đó đã phục vụ tích cực cho các ngành, cơ quan chức năng trong việc xây dựng các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giáo dục, quốc phòng; đồng thời chủ động trong công tác phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững sự ổn định về an ninh trật tự (ANTT).
 
Tuy nhiên, trên thực tế, công tác đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn toàn tỉnh cũng còn bộc lộ những tồn tại yếu kém trên các mặt: Nhận thức của một bộ phận lãnh đạo chính quyền các cấp, các ngành, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang về vị trí, ý nghĩa, tác dụng của công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu chưa đầy đủ, chưa thấy hết trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình. Công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu đối với từng khu dân cư, từng xã, phường, thị trấn chưa chặt chẽ, nhất là về biến động đi đến, về số nhân khẩu di dịch cư, số nhân khẩu là các loại đối tượng cần quản lý.
 
Để phát huy những kết quả đạt được, đồng thời đánh giá đúng thực trạng, tình hình công tác đăng ký, quản lý cư trú, trên cơ sở đó tiếp tục tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đăng ký quản lý cư trú; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, lực lượng công an và từng người dân trong việc thực hiện nghiêm các quy định của Luật Cư trú, ngày 20-8-2012, Giám đốc Công an tỉnh đã có Kế hoạch số 818/KH- CAT về tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh công tác đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Kể từ ngày 20-8 đến ngày 10-12-2012 Giám đốc Công an tỉnh giao cho phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân, cán bộ, công nhân viên, lực lượng vũ trang về ý nghĩa, tác dụng của công tác đăng ký quản lý hộ khẩu, nhằm làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp, thủ trưởng các ngành và toàn dân trong việc thực hiện công tác đăng ký quản lý cư trú trên từng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị vũ trang; đồng thời, thành lập các đoàn công tác, tiến hành kiểm tra, rà soát nắm chắc thực trạng từng loại nhân khẩu hiện cư trú trên từng địa bàn cơ sở để chủ động có kế hoạch chấn chỉnh công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng, công tác quản lý các loại nhân khẩu. Trong đó tập trung vào các đối tượng như người Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại các địa bàn trọng điểm; các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, nhà tập thể, cơ sở cho thuê lưu trú, các hộ gia đình, các khu vực nhà ở của công nhân, ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị mới; các huyện, thị xã, thành phố...
 
Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú của công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và kiểm tra việc chấp hành các quy định về đăng ký, quản lý cư trú của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, nhà ở tập thể; trong đó, tập trung vào các địa bàn phức tạp, tập trung đông người, các cơ sở có người nước ngoài lưu trú. Đồng thời tổng kiểm tra hộ khẩu thường trú, tạm trú, việc thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng, kết hợp với kiểm tra việc quản lý và sử dụng chứng minh nhân dân của công dân. Trong quá trình kiểm tra, các lực lượng chức năng sẽ kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác đăng ký, quản lý cư trú. Qua đó chấn chỉnh toàn diện công tác đăng ký, quản lý cư trú, nhất là công tác đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng, thông báo lưu trú đồng thời chấn chỉnh chế độ thông tin báo cáo, công tác xây dựng tàng thư hồ sơ hộ khẩu cũng như lề lối, tác phong làm việc của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ làm công tác đăng ký, quản lý cư trú... góp phần từng bước đưa công tác này đi vào nền nếp, phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT ngay từ cơ sở.
    Bài và ảnh: Đức Long
 (Công an tỉnh)

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán