A- A+
Phụ nữ bản Hao, xã Sơn Lư (Quan Sơn) giúp nhau phát triển mô hình trồng luồng. Ảnh: Minh Hiếu

(THO) - Theo báo cáo của UBND huyện Quan Sơn, từ năm 2006 đến năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 58,99% xuống còn 40,08%. Tuy nhiên, sau khi khảo sát lại theo tiêu chí mới giai đoạn 2011-2015, năm 2011 số hộ nghèo ở huyện Quan Sơn lại lên 51,91%. Thực tế, số hộ được ra khỏi danh sách hộ nghèo năm trước thì năm sau, điều tra theo chuẩn mới lại nằm trong diện nghèo. Điều này cũng có nghĩa Quan Sơn vẫn còn hộ tái nghèo và số hộ nghèo mới phát sinh.
Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận các giải pháp giảm nghèo mà Quan Sơn đã thực hiện trong thời gian qua. Đó là, trong 10 năm, từ 2000 - 2010, huyện đã triển khai tốt các nguồn vốn từ các Chương trình 134, 135, 30a... và của tỉnh Thanh Hóa hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình dân sinh, hỗ trợ phát triển sản xuất... Đồng thời, các địa phương trong huyện đã khai thác những tiềm năng, thế mạnh để tập trung đầu tư phát triển chăn nuôi đại gia súc, lâm nghiệp... đẩy nhanh quá trình giảm nghèo.
 
Sơn Lư là đơn vị đi đầu trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của huyện, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã đã lãnh đạo nhân dân tập trung đầu tư phát triển kinh tế trang trại, chú trọng các con nuôi đặc sản như lợn rừng, nhím...; nhân rộng những mô hình cây, con mới có hiệu quả kinh tế cao, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho bà con. Bên cạnh đó, xã đã mở nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho nhân dân; tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất. Hiện nay, trên địa bàn xã có 65 hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi, có thu nhập từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng/năm.
 
Trung Hạ là xã vùng sâu, vùng xa và thuộc diện nghèo của huyện. Theo báo cáo của xã, năm 2008 tỷ lệ hộ nghèo là 55,8%, đến năm 2009 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 50,7%, năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo là 50,2%, như vậy trong một năm (từ 2009 đến 2010) xã chỉ giảm được 0,5%. Đến năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo của xã là 55,11% (theo tiêu chí mới), nhìn những con số trên cho thấy công tác xóa đói, giảm nghèo của xã Trung Hạ đang còn nhiều vấn đề bất cập. Theo lý giải của xã, vì đường giao thông đi lại khó khăn, xuất phát điểm còn thấp, tập quán sinh hoạt, sản xuất của đồng bào còn lạc hậu, do địa hình đồi núi cao, diện tích đất nông nghiệp ít, người dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi hoặc đưa các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Nhưng theo chúng tôi, lý do quan trọng hơn chính là vai trò lãnh đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền còn yếu; chưa phát huy được tính sáng tạo, chưa khai thác được tiềm năng lợi thế của địa phương, vẫn thụ động trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước.
 
Có thể thấy, công tác giảm nghèo ở huyện Quan Sơn trong những năm qua đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng đem so sánh với mặt bằng chung của cả tỉnh, của khu vực miền núi, thì vẫn chưa đạt yêu cầu. Mục tiêu từ nay đến 2015 của huyện Quan Sơn là giảm nghèo xuống còn 26% (bình quân mỗi năm giảm từ 6-7%) và đến năm 2020 phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 10%. Đây là mục tiêu vô cùng khó khăn. Vì vậy, trong các nhóm giải pháp giảm nghèo, Quan Sơn đang chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức trong nhân dân; coi công tác giảm nghèo là công việc trọng tâm của mỗi cấp ủy Đảng, chính quyền và của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của mỗi đảng viên. Ngoài các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, Quan Sơn tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa về các hoạt động dạy nghề, truyền nghề gắn với tạo việc làm sau đào tạo nghề cho lao động nông thôn mà trọng tâm là đào tạo nghề cho lao động tự tạo việc làm tại chỗ và lao động xuất khẩu. Ưu tiên tạo điều kiện để hộ nghèo được vay vốn ưu đãi theo định mức tối đa để tự tạo việc làm và phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao và ngành nghề dịch vụ thương mại. Tranh thủ các nguồn vốn lồng ghép các chương trình dự án, tập trung đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và sinh hoạt như: hệ thống đập, kênh mương, điện, đường, trường, trạm, chú trọng đầu tư cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao...
 
Tuy nhiên, để người dân thoát nghèo bền vững, điều quan trọng là các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Quan Sơn phải coi việc giảm nghèo bền vững là một cuộc “cách mạng”, phải làm thay đổi cách nghĩ từ chính người dân, để tự thân thoát nghèo và làm giàu. Khi người dân đã đủ ăn, đủ mặc, đủ ý chí để thoát nghèo thì họ sẽ dành sức lao động để đầu tư sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm hơn và mang lại thu nhập cao hơn cho gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán