A- A+
(THO) - Sáng 27-8, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI và Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVI và thường vụ hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị hội trực thuộc.
Trong thời gian 3 ngày (từ 27 đến 29-8) các học viên là cán bộ hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị hội trực thuộc được nghe 9 chuyên đề về: Tổng quan nghị quyết, một số vấn đề nâng cao chất lượng hội; điều lệ hội; nội dung cơ bản về xây dựng nông thôn mới; công tác hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình; công tác vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; công tác tham mưu xây dựng và phản biện luật pháp chính sách; công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội; phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng; công tác tuyên truyền giáo dục và công tác đối ngoại. Nội dung các chuyên đề trên đều thể hiện rõ tinh thần những vấn đề mới của nghị quyết, mối liên hệ biện chứng giữa mục tiêu, chỉ tiêu, các khâu đánh giá, nhiệm vụ trọng tâm, phong trào thi đua và các giải pháp thực hiện, bảo đảm sự nhất quán trong nhận thức và triển khai nghị quyết ở các cấp hội phụ nữ.

 Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh, ban thường vụ các huyện, thị xã, thành hội, đơn vị hội trực thuộc, cán bộ chỉ đạo phong trào tỉnh hội hiểu đầy đủ, sâu sắc nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2011-2016. Từ đó, tạo sự thống nhất trong các cấp hội với quyết tâm cao trong chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán