A- A+
Ông Trịnh Tác, Trưởng dòng tộc họ Trịnh, ở làng Kỳ Ngải, xã Vĩnh Ninh (Vĩnh Lộc) vận động con cháu tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

(THO) - Những năm gần đây, xã Vĩnh Ninh (Vĩnh Lộc) được đánh giá là một trong những đơn vị điển hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)”, nhiều năm liền được Bộ Công an tặng Bằng khen.
Trao đổi với ông Đặng Bá Hồng, Trưởng Công an xã Vĩnh Ninh, được biết, hiện nay, toàn xã đã thành lập được 8 tổ an ninh trật tự (ANTT), 41 tổ an ninh xã hội, mô hình dòng họ tự quản. Các tổ ANTT và tổ an toàn xã hội, dòng họ tự quản đều hoạt động có hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, tổ ANTT đã giải quyết được 10 vụ việc ở thôn, tổ an ninh xã hội đã giải quyết được 14 vụ việc ở địa bàn dân cư, cung cấp cho lực lượng công an xã 38 nguồn tin có liên quan đến ANTT, trong đó có 12 nguồn tin có giá trị, giúp ban công an xã có mặt kịp thời để giải quyết... Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn xã được bảo đảm, không có tình trạng khiếu kiện vượt cấp, tạo nên một môi trường lành mạnh để nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.
 
Dòng tộc họ Trịnh, ở làng Kỳ Ngải, xã Vĩnh Ninh gồm 60 hộ, với 170 nhân khẩu. Ngay sau khi xây dựng mô hình dòng họ tự quản, dòng họ vận động con cháu tích cực chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ông Trịnh Tác, Trưởng dòng tộc họ Trịnh, cho biết: Thông qua các cuộc họp, ngày lễ, tết, con cháu tập trung đông đủ, hội đồng gia tộc đã nêu cao truyền thống dòng họ, động viên con cháu tham gia tích cực phong trào bảo vệ an ninh thôn, xóm; thực hiện quy ước của dòng họ đề ra. Qua đó, phát huy được tinh thần, trách nhiệm của mỗi gia đình, dòng họ trong việc xây dựng gia đình văn hóa, thôn, xóm văn hóa, góp phần tích cực bảo đảm ANTT tại cơ sở.
 
Xác định nội dung xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bảo đảm ANTT, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hàng năm Huyện ủy Vĩnh Lộc đều có nghị quyết chuyên đề về công tác bảo đảm ANTT, chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch để tạo sức mạnh đồng bộ trong công tác vận động nhân dân tham gia bảo vệ ANTT với phương châm “chủ động phòng ngừa, giải quyết kịp thời các nguyên nhân phát sinh tội phạm”.
 
Xác định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích, ngay từ đầu năm, công an huyện đã tham mưu cho ban thường vụ huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản, nghị quyết chuyên đề về công tác bảo đảm ANTT; chỉ đạo công an các xã, thị trấn tham mưu cho đảng ủy, chính quyền triển khai chương trình, nhiệm vụ công tác ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đến các tầng lớp nhân dân; tổ chức thực hiện các kế hoạch của công an huyện và vận động quần chúng phòng ngừa, tấn công truy quét các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, kiềm chế gia tăng tội phạm, góp phần giữ vững ổn định về chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đặc biệt là Chỉ thị số 10 và Đề án 375 của UBND tỉnh về xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, huyện Vĩnh Lộc đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức tọa đàm, hội thi, mở các lớp phổ biến kiến thức phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua tuyên truyền, vận động, nhận thức của quần chúng nhân dân được nâng lên, tích cực tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; cảnh giác với âm mưu thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng lôi kéo, xúi giục, kích động ảnh hưởng đến tình hình ANTT.
 
Công an huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong phòng ngừa tội phạm; tổ chức ký cam kết không vi phạm về pháp luật ANTT. Nhiều mô hình nhân dân tự quản, tự bảo vệ mang tính xã hội hóa được phát triển đa dạng, phong phú, có hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm. MTTQ đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, mô hình “Khu dân cư tự quản không có tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội”, mô hình dòng họ tự quản, mô hình “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không tội phạm, tệ nạn xã hội” của hội phụ nữ... Hiện nay, trên địa bàn huyện đã kiện toàn, củng cố 16/16 ban chỉ đạo ANTT với 275 thành viên, 131 tổ bảo vệ ANTT gồm 393 thành viên, 856 tổ an ninh xã hội với 22.560 thành viên. Tại các điểm công cộng, công an huyện còn xây dựng các hòm thư tố giác tội phạm để nhân dân cung cấp nguồn tin thuận lợi. 6 tháng đầu năm, quần chúng nhân dân đã phát hiện, cung cấp 100 nguồn tin liên quan đến ANTT, trong đó có 60 nguồn tin có giá trị trong phòng ngừa đấu tranh phòng, chống tội phạm.
 
Thượng tá Phạm Văn Dõng, Trưởng Công an huyện Vĩnh Lộc, cho biết: Thời gian tới, Công an huyện Vĩnh Lộc sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về trách nhiệm và quyền lợi trong việc chủ động phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT khu dân cư; đồng thời, củng cố và xây dựng lực lượng công an từ cấp cơ sở vững mạnh, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nâng hiệu quả hoạt động của tổ liên gia tự quản, phát huy vai trò sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng vào sự ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; tổ chức tốt “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” để nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm, xem nhiệm vụ đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm là trách nhiệm chung.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán