A- A+
(THO) - Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân trong huyện Quảng Xương đã quan tâm đến phong trào xây dựng “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”.


Trong 5 năm qua (2007 – 2012) phong trào thi đua đạt danh hiệu “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” được tổ chức rộng khắp và thường xuyên ở 415 khu dân cư và các gia đình trên địa bàn toàn huyện, trở thành nét đẹp truyền thống trong mỗi gia đình, mỗi khu dân cư.  Toàn huyện có 415 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” tiêu biểu cấp tỉnh, 2.075 hộ tiêu biểu cấp huyện và hơn 4.000 hộ tiêu biểu đạt danh hiệu cấp xã, thị trấn được ủy ban MTTQ các cấp công nhận, 41 khu dân cư tiêu biểu trong phong trào và được Ủy ban MTTQ huyện tặng giấy khen.

                             Ngô Thị Hằng
 (MTTQ huyện Quảng Xương) 

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán