A- A+
Một góc dân cư mới ở phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa.

(THO) -Từ đầu năm 2012 đến nay, ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị; các xã, phường, thị trấn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; phát tờ khai, hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kê khai theo đúng quy định.
 Quá trình triển khai trên địa bàn đã cơ bản bảo đảm tiến độ theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh; tuy nhiên cũng phát sinh một số khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ kịp thời.

Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định người nộp thuế là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất (QSDĐ) thuộc đối tượng chịu thuế, trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất là người nộp thuế. Những trường hợp được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì người thuê đất là người nộp thuế, người có QSDĐ cho thuê đất theo hợp đồng thì người nộp thuế được xác định theo thỏa thuận trong hợp đồng. Đối với đất đã được cấp giấy chứng nhận nhưng đang có tranh chấp thì trước khi tranh chấp được giải quyết, người đang sử dụng đất là người nộp thuế.

Để bảo đảm đúng đối tượng nộp thuế theo quy định của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, ngành tài nguyên và môi trường đã, đang rà soát, cung cấp cơ sở dữ liệu về hồ sơ đất đai, hạn mức đất ở tương ứng với các loại giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp trong từng thời kỳ của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cho cơ quan thuế để làm căn cứ tính thuế. Các xã, phường, thị trấn đang tiến hành thẩm định và xác nhận các thông tin về đất đai của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kê khai trên tờ khai xong trước ngày 30-4-2012. Tuy nhiên, đến cuối tháng 3-2012, số tờ khai thu về UBND các xã, phường, thị trấn là 75.396 tờ, mới đạt 9,2%. Số lượng tờ khai chưa thu còn nhiều, trong khi đó thời gian theo kế hoạch còn lại ngắn và khảo sát thực tế tại các huyện Nông Cống, Thạch Thành, Hoằng Hóa và TP Thanh Hóa, cho thấy việc triển khai thực hiện luật vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Đó là chính sách đất đai của hộ gia đình, cá nhân trải qua nhiều giai đoạn khác nhau; đến nay việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân trong toàn tỉnh vẫn chưa xong và nhiều trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Nhiều hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng QSDĐ nhưng không đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; người mua chưa thực hiện sang tên, đổi chủ theo quy định; đi làm ăn xa dẫn đến không có người kê khai thuế. Một số hộ gia đình, cá nhân có giấy chứng nhận QSDĐ nhưng đang thế chấp vay vốn tại các ngân hàng, do đó không có hồ sơ để kê khai và lập hồ sơ gốc; chủ sử dụng đất không có chứng minh nhân dân để lập mã số thuế. Đất ở của bố, mẹ (bao gồm cả đất ở và đất trồng cây lâu năm) nay chia cho các con làm nhà ở nhưng chưa tách trích lục đất ở.

Ngoài ra, trên địa bàn TP Thanh Hóa do số lượng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp lớn, quá trình hướng dẫn kê khai các mục trên tờ khai, các xã, phường, phải rà soát bảng giá đất theo quyết định của UBND tỉnh; giấy chứng nhận QSDĐ có nhiều loại, cấp nhiều thời kỳ khác nhau; nhiều hộ gia đình, cá nhân có từ 2 thửa đất trở lên... Phân loại các tổ chức sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn TP Thanh Hóa để thực hiện việc kê khai, áp thuế theo quy định, như các doanh nghiệp thuê đất để sản xuất, kinh doanh; các doanh nghiệp, đơn vị đấu giá QSDĐ, nhưng có trường hợp Nhà nước chưa giao đất, trường hợp đã giao đất.

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn, lãnh đạo Cục Thuế, cho biết: Các ngành có liên quan, các cấp tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền luật, các văn bản hướng dẫn thi hành, để mọi người dân hiểu và thực hiện... Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSDĐ, rà soát các quy định của UBND tỉnh về hạn mức đất ở từng thời kỳ, làm cơ sở cho cơ quan thuế tính thuế. Ban chỉ đạo triển khai thực hiện luật ở các địa phương đang chỉ đạo các phòng, ban có liên quan phối hợp với các xã, phường, thị trấn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nếu vượt qua thẩm quyền thì báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh để giải quyết kịp thời.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán