A- A+
(THO) - Sáng ngày 29-3-2012, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hành động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2012-2016 và ký giao ước thi đua thực hiện hành động năm 2012.
Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Nương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đã báo cáo khái quát kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2012-2017, những nhiệm vụ trọng tâm nghị quyết đại hội đề ra. Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/T.U ngày 29-2-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình XDNTM giai đoạn 2012-2015, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM giai đoạn 2012-2016 gồm các nội dung:

Tổ chức các hoạt động tuyên tuyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về XDNTM; tổ chức thực hiện các hoạt động XDNTM và hội thi “Phụ nữ Thanh Hóa chung tay XDNTM” gắn với triển khai nhiệm vụ công tác hội và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; nâng cao năng lực cán bộ hội và chất lượng tổ chức hội góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Căn cứ vào kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh và của địa phương, đơn vị, các huyện, thị, thành hội, đơn vị hội trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch và lựa chọn nội dung, cách thức thực hiện chương trình XDNTM tại đơn vị cho phù hợp, góp phần xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020. Kết quả thực hiện chương trình XDNTM tại các đơn vị sẽ được báo cáo định kỳ về Ban chỉ đạo XDNTM của Hội LHPN tỉnh. Đây là nội dung quan trọng để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ, xét thi đua khen thưởng hàng năm của các đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất với nội dung, kế hoạch, chương trình XDNTM đã đề ra và nêu quyết tâm phấn đấu thực hiện đạt hiệu quả. Tiếp đó, chủ tịch hội LHPN các huyện, thị, thành hội và đơn vị hội trực thuộc đã ký kết thực hiện chương trình XDNTM năm 2012.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán