A- A+
Cán bộ Tư pháp phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa tiếp công dân.

(THO) - Xác định việc thực hiện đổi mới có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) chính là góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, những năm gần đây, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư KNTC trên địa bàn tỉnh ta đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Kết quả rõ nét nhất trong quá trình đổi mới, phối hợp nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư KNTC là khắc phục tình trạng đơn, thư chuyển lòng vòng; xử lý đơn, thư chậm trễ, thiếu trách nhiệm. Công dân khi đến trụ sở phản ánh, KNTC đều được đón tiếp, hướng dẫn, giải thích đúng quy định. Các đơn, thư KNTC gửi đến các cơ quan Nhà nước được tích cực phân loại, xử lý chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Việc tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn, thư KNTC tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật KNTC; đơn KNTC thuộc thẩm quyền giải quyết bảo đảm đúng thời hạn, thời hiệu quy định.

Thời gian qua (từ tháng 1-2011 đến nay), các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã tiếp đón 9.216 lượt công dân đến KNTC, kiến nghị, phản ánh và đề nghị có liên quan đến KNTC. Số lượt công dân đi khiếu kiện và có đơn, thư KNTC tuy có tăng so với năm trước, nhưng phần lớn là các vụ việc cũ và gửi đơn, thư trùng lắp nhiều lần đến các cấp, các ngành, trong đó nhiều vụ việc đã được giải quyết nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu kiện. Một số vụ việc phát sinh tập trung ở các địa phương như Tĩnh Gia, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, TP Thanh Hóa, Yên Định, Ngọc Lặc là do các địa phương đã và đang triển khai thực hiện các dự án như nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, Quốc lộ 47; xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị... Nội dung công dân KNTC chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tranh chấp đất đai; quản lý kinh tế, tài chính; đầu tư xây dựng; tố cáo cán bộ sai phạm, kém phẩm chất đạo đức...

Qua công tác tiếp dân, lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành giải quyết kịp thời, dứt điểm nhiều vụ việc ngay tại cơ sở, qua đó hạn chế khiếu kiện đông người, vượt cấp. Một số vụ việc phức tạp hoặc khiếu kiện đông người liên quan đến cơ chế, chính sách, lãnh đạo UBND tỉnh đã trực tiếp xem xét giải quyết với tinh thần thận trọng, đúng luật và phù hợp với quy định của pháp luật. Ngoài lịch tiếp công dân vào ngày 15 hằng tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh còn tổ chức các buổi tiếp công dân đột xuất, lưu động tại cơ sở để nắm tình hình và chỉ đạo giải quyết các vụ việc KNTC tồn đọng kéo dài.

Năm 2011 và 2 tháng đầu năm 2012 các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã tiếp nhận 2.898 đơn, trong đó khiếu nại 1.975 đơn, tố cáo 923 đơn; đã giải quyết 1.043 đơn, thư KNTC. Kết quả giải quyết đơn, thư KNTC đã thu về cho Nhà nước 1.373 triệu đồng, 2.905 m2 đất; trả lại cho công dân 1.626 triệu đồng, 4.253 m2 đất; kiến nghị xử lý 36 người có sai phạm. Ngoài ra, các vụ việc KNTC tồn đọng, bức xúc, kéo dài cũng được rà soát và giải quyết kịp thời, qua đó giữ vững ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu thực tế cho thấy công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư KNTC trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, như vẫn còn nhiều xã chưa bố trí được nơi tiếp công dân; việc tiếp công dân của chủ tịch UBND xã chưa thực hiện theo lịch; công dân đến phản ánh, kiến nghị, KNTC chưa được đón tiếp, hướng dẫn và giải quyết kịp thời, một số vụ việc giải quyết chưa đúng quy định. Việc thực hiện một số kết luận, kiến nghị thanh tra, quyết định giải quyết của cấp có thẩm quyền chậm, chưa kịp thời, không dứt điểm nên công dân tiếp tục khiếu nại. Một số huyện, ngành chưa chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo chưa đầy đủ, kịp thời và sự phối hợp chưa đồng bộ của các cơ quan chức năng trong việc giải thích, trả lời công dân nên dẫn đến công dân khiếu kiện kéo dài.

Để làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư KNTC, trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp, các địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân, nhất là Luật KNTC và các quy định pháp luật liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; coi trọng và đổi mới công tác tiếp dân... Giải quyết triệt để những vụ việc mới phát sinh tại cơ sở, tránh khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán