A- A+
(THO) - Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng – an ninh (GDQP-AN) cho học sinh, sinh viên (HSSV), đưa việc dạy và học môn GDQP-AN vào nền nếp là một trong những hoạt động luôn được ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) quan tâm trong thời gian qua.
    Để bảo đảm chất lượng công tác GDQP-AN cho HSSV, Hội đồng GDQP-AN tỉnh đã chỉ đạo Sở GD&ĐT phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; bố trí, sử dụng hợp lý các sĩ quan biệt phái, coi đây là khâu then chốt để thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN trong các nhà trường, bảo đảm tính ổn định lâu dài cho môn học. Năm học 2001-2002 trở về trước, 100% các trường THPT phải mời giảng đối với giáo viên GDQP nhưng đến năm học 2008-2009, 100% số trường THPT có đủ giáo viên để dạy-học môn GDQP-AN (với 100% giáo viên đạt chuẩn về chuyên môn, trong đó có 75 giáo viên được đào tạo dài hạn, 171 giáo viên đào tạo ngắn hạn). Do được tuyển chọn từ những giáo viên đã dạy kiêm nhiệm và được đào tạo lại đạt trình độ chuẩn, nên đội ngũ giáo viên GDQP-AN đã phát huy được khả năng, có trình độ chuyên môn và phương pháp giảng dạy đáp ứng được nhiệm vụ của môn học. Đến nay số, chất lượng giáo viên GDQP-AN của các trường trên địa bàn tỉnh đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu dạy và học môn GDQP-AN ở tất cả các cấp học, bậc học.
 
    Đối với khối THPT, từ năm học 2001-2002 đến năm học 2009-2010 có sự phát triển nhanh về quy mô giáo dục, số trường THPT tăng từ 85 lên 103 trường, số học sinh tăng từ 134.050 lên 140.816 học sinh. Khác với những năm trước việc dạy học môn GDQP-AN theo hình thức tập trung là hoạt động giáo dục được tổ chức ngoài giờ, không phải môn học chính khóa nên việc tổ chức học tập nặng nề, hình thức, chất lượng và hiệu quả giáo dục không cao. Những năm gần đây, Hội đồng GDQP-AN và Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các trường THPT chủ động khắc phục khó khăn, từng bước chuyển từ học tập trung sang học theo phân phối chương trình. Đến nay, 100% số trường THPT học theo phân phối chương trình với 1tiết/1tuần/1lớp. Kết quả học tập của từng học sinh được cho điểm và tham gia xếp loại học lực trong sổ điểm chính, ghi điểm trong học bạ. Hàng năm, Sở GD&ĐT phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội thi học sinh giỏi bộ môn GDQP-AN cho học sinh bậc THPT nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học. Thông qua hội thi, động viên khuyến khích, xây dựng phong trào dạy và học môn GDQP-AN đồng thời định hướng từng bước nâng cao chất lượng môn học. Đến nay, môn học GDQP-AN trong các trường THPT đã được thực hiện bình đẳng như các môn học khác, ngày càng đi vào nền nếp và đạt hiệu quả vững chắc.
 
    Đối với khối trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, Trường Đại học Hồng Đức từ năm 2006 trở về trước, công tác GDQP-AN do giáo viên GDQP-AN thuộc khoa giáo dục thể chất đảm nhiệm. Từ tháng 1-2007 Trung tâm GDQP của trường đi vào hoạt động thực hiện nhiệm vụ GDQP cho sinh viên. Nhìn chung các nhà trường, trung tâm GDQP luôn chủ động, tích cực khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp dạy và học, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Trường Quân sự tỉnh trong giảng dạy môn GDQP-AN nên chất lượng môn học GDQP-AN ngày càng được nâng cao.
 
    Bằng nhiều chủ trương giải pháp và sự phối kết hợp nhịp nhàng, thống nhất của các cơ quan liên quan, công tác GDQP-AN của tỉnh đã đạt được những kết quả tương đối toàn diện trên các mặt, góp phần nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở các cơ sở xã, phường, thị trấn. Nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối của Đảng, tầm quan trọng của việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ cho cán bộ các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân. Từ nhận thức về công tác GDQP-AN đội ngũ cán bộ các cấp đã vận dụng sáng tạo vào thực tế công tác, chỉ đạo, lãnh đạo địa phương đơn vị, góp phần thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về công tác GDQP-AN.
 
KHÁNH TRÌNH
(Bộ CHQS tỉnh)

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán