A- A+
Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM thẩm định tại xã Tân Lập (Bá Thước).
(THO) - Năm 2017, tỉnh đề ra mục tiêu có 37 xã về đích nông thôn mới (NTM), song đến cuối năm đã có tới 73 xã đăng ký về đích. Đó là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu, bởi ngay từ đầu năm, các địa phương đã tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng NTM.
Thực hiện mục tiêu xây dựng NTM, do vướng nội dung có ít nhất 1 lãnh đạo chủ chốt là nữ, nên việc hoàn thành 49/49 chỉ tiêu của các xã gặp khó khăn. Tuy nhiên, sau khi nội dung có ít nhất 1 nữ lãnh đạo chủ chốt, nằm trong chỉ tiêu 18.6 được “cởi trói”, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh đã tập trung phối hợp, hướng dẫn các địa phương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về các tiêu chí, cùng với đó sắp xếp lịch để đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM thực hiện thẩm định tập trung tại các địa phương. Do việc “mềm hóa” nội dung có ít nhất 1 nữ lãnh đạo chủ chốt được thực hiện vào thời điểm cuối năm đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện công tác thẩm định. Mặc dù vậy, bằng sự quyết tâm, nỗ lực, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh đã tập trung nguồn nhân lực, tận dụng tối đa thời gian, kể cả những ngày nghỉ để đấu mối với các địa phương, sở, ngành phụ trách tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và sắp xếp lịch cho đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM thực hiện thẩm định tập trung. Nhờ đó, công tác thẩm định xã đạt chuẩn NTM trong năm qua đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Năm 2017, toàn tỉnh đã có 61 xã được thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn NTM (vượt 24 xã so với kế hoạch ban đầu), nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM của toàn tỉnh lên 241 xã, vượt 64,9% so với kế hoạch của UBND tỉnh và tăng 6,6% so với mục tiêu lộ trình trong nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đề ra. Bình quân số tiêu chí đến hết năm 2017 cũng đạt 15 tiêu chí/xã, tăng 0,8 tiêu chí so với năm 2016. Trong năm, toàn tỉnh có thêm 154 thôn, bản được Chủ tịch UBND các huyện công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số thôn, bản đạt chuẩn NTM đến nay lên 496.

 
Cùng với công tác thẩm định, trong năm qua, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh đã chủ động tham mưu và triển khai cho các địa phương rà soát, đánh giá mức độ đạt chuẩn theo bộ tiêu chí mới; đồng thời tổ chức kiểm tra, đôn đốc để các địa phương xây dựng kế hoạch để tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó tập trung cho phát triển sản xuất, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường; phát triển các thiết chế văn hóa ở nông thôn, tạo cho người dân được thụ hưởng nhiều hơn những thành quả từ xây dựng NTM đem lại. Bên cạnh đó, đôn đốc các địa phương đẩy mạnh phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân...


Từ những kết quả đạt được, năm 2018, Thanh Hóa phấn đấu hoàn thiện các nội dung tiêu chí, hoàn thành thẩm tra, trình Trung ương thẩm định, công nhận hai huyện Quảng Xương và Đông Sơn đạt chuẩn NTM; có thêm 42 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 283 xã, tương đương khoảng 50% số xã trong tỉnh.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa