A- A+
Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký kết chương trình phối hợp về việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.
(THO) - Nhằm xây dựng và củng cố vững chắc hệ thống an sinh xã hội, tiến tới thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH) cho mọi người lao động và thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, năm 2017, vượt qua nhiều khó khăn và thách thức, BHXH tỉnh đã nỗ lực vượt khó vươn lên, tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.
Là cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các chính sách BHXH trên địa bàn, BHXH tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò cơ quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành kế hoạch, chương trình hành động về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị. Trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHXH tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp hướng đến quyền lợi của người dân, chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã, thành phố chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc; thực hiện xây dựng nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển đối tượng tham gia BHXH, tăng thu, giảm nợ đọng BHXH; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách BHXH; thực hiện tốt quy trình giải quyết nghiệp vụ và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, người lao động, người dân với thời gian thực hiện các thủ tục hành chính để tham gia và hưởng chế độ BHXH của các đơn vị, doanh nghiệp. Trong năm, toàn ngành tập trung đẩy mạnh công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác thu, thu nợ và những giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; phối hợp với các ngành chức năng chỉ đạo, tổ chức thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới về BHYT, thống kê số người dân chưa tham gia BHYT theo từng nhóm đối tượng; thực hiện in thư ngỏ gửi người tham gia BHXH, BHYT nhằm bổ sung hoàn thiện thông tin để cấp mã số BHXH; phối hợp với các báo, đài của tỉnh và địa phương mở các chuyên mục “BHXH, BHYT vì an sinh xã hội”, “Nói không với nợ đọng BHXH”, tuyên truyền những điểm mới về chính sách BHXH; phối hợp với các đơn vị  liên quan tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tư vấn đối thoại trực tiếp với nhân dân, người lao động và chủ sử dụng lao động trên địa bàn; tổ chức thành công Hội thi “Tuyên truyền viên về BHXH, BHYT” tỉnh Thanh Hóa năm 2017, tạo “sân chơi” nghiệp vụ bổ ích, mang tính chuyên nghiệp cao, là diễn đàn thiết thực để cán bộ, viên chức ngành BHXH, mạng lưới cộng tác viên của ngành phát huy tính năng động, sáng tạo và tư duy đổi mới trong cách tiếp cận, vận động, tuyên truyền người dân tham gia BHXH, BHYT, góp phần thúc đẩy lộ trình BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân. Thực hiện ký kết Chương trình phối hợp, Quy chế phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước, Cục Thuế, Hội Nông dân, Tòa án, Cục Thi hành án dân sự, Liên đoàn Lao động, Chi nhánh VCCI Thanh Hóa trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, tăng nhanh và bền vững đối tượng tham gia BHXH. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng đơn giản, thuận lợi, phục vụ chi trả BHXH nhanh chóng, kịp thời; tăng cường thực hiện giao dịch điện tử trong việc đăng ký tham gia BHXH, cấp sổ BHXH giảm được chi phí, thời gian cho các đơn vị tham gia BHXH cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư của tỉnh... Cùng với đó, ngành BHXH đã quan tâm thực hiện tốt việc hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động thực hiện các quy định về thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14-4-2017 của BHXH Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, bảo đảm đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý của ngành và không làm xáo trộn nghiệp vụ BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động. Rút ngắn quy trình, thủ tục thu và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT từ 9 xuống còn 5 thủ tục, thẻ BHYT từ 7 ngày xuống còn 5 ngày (riêng với người hưởng trợ cấp thất nghiệp không quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định)... thực hiện nghiêm quy định của BHXH Việt Nam trong việc cắt giảm thủ tục hành chính, hiện nay thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 28 thủ tục (năm 2016 là 32 thủ tục)..., được đánh giá là “điểm sáng” về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

 
Năm 2017, cùng lúc cơ quan BHXH tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều quy định mới trong Luật BHXH, Luật BHYT như: Bàn giao sổ BHXH đến tay người lao động, cấp mới mã số BHXH, thẻ BHYT..., trong khi nhiều công việc vẫn đang ngổn ngang, nền tảng dữ liệu tập trung vẫn đang được xây dựng, các yêu cầu nghiệp vụ mới vẫn phải liên tục cập nhật, hoàn thiện; sự gia tăng đột biến chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT; sự dao động trong dư luận xã hội trước thời điểm năm 2018 có nhiều điểm mới trong Luật BHXH 2014 có hiệu lực, quyền lợi của người tham gia có sự thay đổi... Thế nhưng, tập thể lãnh đạo, nhân viên ngành BHXH đã vượt qua mọi khó khăn, quyết liệt và đồng lòng trong thực hiện nhiệm vụ với phương châm “Lấy quyền lợi, sự thuận tiện của đối tượng, của đơn vị làm trung tâm” và đã đạt được những kết quả tích cực, mang những dấu ấn đậm nét, đó là: Tỷ lệ bao phủ BHYT tiếp tục gia tăng, tính đến hết năm 2017, toàn tỉnh có hơn 3,1 triệu người tham gia BHYT, đạt 86,76% dân số, vượt 4,46% so với chỉ tiêu được giao; số người tham gia BHXH tăng 8,5% so với năm 2016 với 317.000 người tham gia; số thu các khoản BHXH, BHYT, BHTN đạt hơn 6.400 tỷ đồng, vượt dự toán được giao 104,5%; tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT ở khối doanh nghiệp giảm từ 5% xuống còn 2,6%. Công tác cấp, quản lý sổ BHXH, BHYT được thực hiện theo quy định, phối hợp với đơn vị sử dụng lao động, đơn vị quản lý đối tượng thực hiện cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, chốt xác nhận thời gian tham gia BHXH cho người lao động kịp thời, tổ chức in, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH; thông báo cho các cơ sở KCB BHYT thực hiện việc tiếp nhận thẻ BHYT theo mã số BHXH, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT. Tập trung đồng bộ mã số BHXH, đẩy nhanh tiến độ rà soát, hiệu chỉnh, bổ sung cơ sở dữ liệu và bàn giao sổ BHXH cho người lao động bảo đảm theo quy định. Đặc biệt, công tác phát hành thẻ BHYT năm 2018 theo mã số BHXH của tỉnh Thanh Hóa được đánh giá là 1 trong 7 tỉnh, thành trong toàn quốc hoàn thành sớm, đạt chất lượng, hiệu quả, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT. Công tác bàn giao sổ BHXH cho người lao động đạt 68%, vượt 8% so với kế hoạch; giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ BHXH cho người lao động với số chi gần 7.000 tỷ đồng. 

 
Song song với những nhiệm vụ trên, toàn ngành BHXH tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ công. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để mở rộng các dịch vụ công trực tuyến, giao dịch điện tử, giám định BHYT điện tử để kiểm soát chi phí KCB BHYT hợp lý, hiệu quả... Đến nay có 645/645 cơ sở y tế kết nối liên thông và gửi dữ liệu KCB lên hệ thống khoảng 4 triệu hồ sơ. Hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động phối hợp với cơ quan bưu điện thực hiện nhiệm vụ trả sổ BHXH cho người lao động; thay đổi thủ tục hồ sơ áp dụng giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. 

 
Việc triển khai thực hiện các chính sách BHXH, BHYT đạt được những kết quả quan trọng. Bước sang năm 2018, nhiều quy định mới của Luật BHXH (sửa đổi), Luật BHYT (sửa đổi) có hiệu lực, BHXH tỉnh tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành BHXH tỉnh Thanh Hóa hành động tích cực, sáng tạo, không chỉ thể hiện qua lời nói, mà còn qua tác phong làm việc, thái độ ứng xử niềm nở đúng với tinh thần phục vụ; tập trung đẩy mạnh hiệu quả cải cách hành chính, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp phần đưa chính sách vào cuộc sống,  bảo đảm an sinh xã hội địa phương.
In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa