A- A+
(THO) – UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND về việc thông tin truyên truyền, đào tạo tập huấn về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Theo đó, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Luật ATTP, các nghị định, thông tư và văn bản quy định chi tiết về Luật ATTP; cung cấp thông tin, kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, quảng bá danh sách “địa chỉ xanh, nông sản sạch” đến người tiêu dùng; xây dựng chương trình kết nối cung cầu nhằm cung cung cấp cho thị trường tiêu thụ các sản phẩm chuỗi giá trị đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP..., góp phần thúc đẩy các nhà đầu tư tham gia sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp an toàn, nông nghiệp chất lượng cao. Hình thức tuyên tuyền bằng việc xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, đưa tin/bài thường kỳ trên các ấn phẩm báo chí của Trung ương và địa phương; trang thông tin điện tử, bản tin của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh và hệ thống truyền thanh cơ sở; tuyên truyền thông qua hội nghị, hội thi, cổ động trực quan bằng nhiều hình thức như tổ chức lễ mít-tinh, treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích...; tổ chức các hội nghị kết nối cung – cầu các sản phẩm sản xuất theo chuỗi với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh.


Mục đích nhằm nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, điều hành và thực thi của cán bộ quản lý ATTP ở các cấp và cán bộ trong hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai hiệu quả chương trình vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh; đồng thời tạo chuyển biến về nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền về vệ sinh ATTP ở các chợ, người sản xuất nông sản nhỏ lẻ ở nông hộ. Phấn đấu đến hết năm 2018, có 100% thành viên Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP cấp huyện, xã, Văn phòng Điều phối về vệ sinh ATTP cấp huyện, Ban Nông nghiệp xã được bồi dường nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý ATTP; 80% người sản xuất, chế biến, kinh doanh, người tiêu dùng thực phẩm có kiến thức và thực hành về ATTP. Thông qua các hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng về tầm quan trọng của thực phẩm an toàn trong việc bảo vệ sức khỏe, duy trì nòi giống và phát triển kinh tế - xã hội; giảm tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.


Xem toàn văn Kế hoạch tại đây.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa