A- A+
Toàn cảnh lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017.
(THO) - Thực hiện kế hoạch số 62-KH/TU ngày 18-9-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2017, Hội đồng thi đã tổ chức thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính với 78 thí sinh vào các ngày 30 và 31-12-2017. Sau đây là kết quả điểm thi.
STT Họ và tên Năm Sinh Nữ Đơn vị công tác SBD Ngoại ngữ KT chung Trắc nghiệm Cộng KTC + Tr.N
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Nguyễn Đức Long 1976   Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Nông Cống TH3655 Miễn 75 100 175
2 Lê Thị Kim Hằng 1980 X Bí thư Đảng ủy xã Tân Dân, Tĩnh Gia TH3642 Miễn 75 98 173
3 Đỗ Hồng Kỳ 1977   Phó Bí thư, Chủ tịch xã Đông Tân, TP Thanh Hóa TH3653 Miễn 72 100 172
4 Lê Thị Giang 1978 X Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Như Thanh TH3640 Miễn 70 100 170
5 Đinh Viết Thành 1981   Chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy TH3607 32/50 72 98 170
6 Trần Đức Tuấn 1981   Phó trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Hoằng Hóa TH3621 Miễn 70 100 170
7 Lưu Thị Anh Đào 1979 X Bí thư Đảng ủy xã Xuân Tân, Thọ Xuân TH3638 28/50 70 98 168
8 Đỗ Ngọc Luân 1974   Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Thiệu Hóa TH3656 Miễn 72 96 168
9 Nguyễn Trường  Sinh 1974   Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Đông Sơn TH3677 Miễn 68 100 168
10 Nguyễn Minh Tâm 1982   Bí thư Thành đoàn Thành phố Sầm Sơn TH3680 29/50 70 98 168
11 Lê Thị Thanh Tâm 1981 X Phó trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Thọ Xuân TH3681 Miễn 74 94 168
12 Cao Công Thức 1982   Bí thư huyện đoàn Hậu Lộc TH3614 31/50 70 98 168
13 Nguyễn Thị Hải Bình 1973 X Phó trưởng Ban Tuyên giáo, Ủy ban MTTQ tỉnh TH3631 28/50 68 98 166
14 Nguyễn Văn Quân 1977   Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa TH3672 Miễn 68 98 166
15 Mai Văn Quang 1981   Bí thư huyện đoàn Nga Sơn TH3673 32/50 68 98 166
16 Cao Thị Ngọc Quỳnh 1981 X Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Sầm  Sơn TH3674 Miễn 68 98 166
17 Đặng Thị Thanh Tâm 1980 X Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Bỉm  Sơn TH3679 32/50 70 96 166
18 Đinh Thế Thắng 1982   Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Thạch Thành TH3683 Miễn 70 96 166
19 Nguyễn Xuân Dương 1982   Phó CVP Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh TH3637 Miễn 65 100 165
20 Lê Hải  Nam 1979   Phó Chánh Văn phòng huyện ủy Quan Hóa TH3661 Miễn 67 98 165
21 La Thị Sinh 1976 X Phó Ban Tổ chức huyện ủy Thiệu Hóa TH3676 Miễn 75 90 165
22 Lê Văn Sơn 1978   Chánh Văn phòng huyện ủy Bá Thước TH3678 Miễn 65 100 165
23 Nguyễn Thị Kiều Oanh 1978 X Trưởng Ban GĐ-XH, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh TH3665 Miễn 64 100 164
24 Lê Xuân Bình 1976   Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Thạch Thành TH3629 Miễn 65 98 163
25 Nguyễn Thị  1981 X Chánh Văn phòng Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh TH3641 Miễn 70 92 162
26 Nguyễn Thị Trang 1982 X Phó phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy TH3618 Miễn 66 96 162
27 Bùi Tuấn Tự 1977   Chánh Văn phòng huyện ủy Tĩnh gia TH3620 Miễn 70 92 162
28 Bùi Minh Châm 1976   Phó phòng Dân tộc-Tôn giáo, Ban Dân Vận Tỉnh ủy TH3632 29/50 67 94 161
                     
29 Lê Sỹ Thắng 1978   Phó trưởng Ban Dân vận huyện ủy Hoằng Hóa TH3682 30/50 61 100 161
30 Hoàng Mạnh Cường 1980   Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh TH3634 Miễn 62 98 160
31 Nguyễn Đức Đồng 1968   Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Như Xuân TH3639 35/50 65 94 159
32 Đỗ Thị Thảo 1981 X Chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy TH3610 43/50 65 94 159
33 Đào Công Bình 1965   Chủ tịch Công đoàn ngành NN & PTNT, LĐLĐ tỉnh TH3630  '27/50 60 98 158
34 Vũ Thị Diễm Hương 1980 X Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy TH3650 Miễn 60 98 158
35 Lê Văn Khánh 1982   Bí thư huyện đoàn Lang Chánh TH3651 Miễn 58 100 158
36 Phạm Tuấn Anh 1981   Phó Chánh Văn phòng huyện ủy Ngọc Lặc TH3626 Miễn 60 96 156
37 Lương Minh Hùng 1979   Phó trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Nông Cống TH3647 Miễn 64 92 156
38 Lê Thị Nhung 1978 X Phó trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Như Thanh TH3664 Miễn 56 100 156
39 Hoàng Đạt Thành 1981   Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Lộc TH3608 Miễn 58 98 156
40 Đỗ Văn Cường 1980   Chánh Văn phòng huyện ủy Yên Định TH3633 Miễn 55 100 155
41 Nguyễn Văn Thuyết 1980   Trưởng ban, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh TH3617 33/50 65 90 155
42 Lê Thị Kiêu 1980 X Bí thư Đảng ủy xã Tân Phúc, Lang Chánh TH3652 Miễn 56 98 154
43 Triệu Minh Xiết 1972   Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Mường Lát TH3624 Miễn 70 84 154
44 Lê Thị Hải 1979 X Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện Bá Thước TH3657 Miễn 55 98 153
45 Võ Thị 1973 X Phó trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Bá Thước TH3658 Miễn 55 98 153
46 Trịnh Huy Phương 1971   Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cẩm Thủy TH3668 Miễn 55 98 153
47 Mai Đức Bình 1976   Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Nga Sơn TH3628  '28/50 60 92 152
48 Hoàng Mạnh Hùng 1982   Phó Chánh Văn phòng huyện ủy Quan Hóa TH3648 Miễn 60 92 152
49 Cầm Thị Phượng 1980 X Phó Ban Tổ chức huyện ủy Thường Xuân TH3671 Miễn 72 80 152
50 Lê Văn Sâm 1972   Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Thọ Xuân TH3675 34/50 62 90 152
51 Hoàng Văn Thanh 1968   Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Thạch Thành TH3684 Miễn 52 100 152
52 Phạm Quang Hòa 1960   Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Quan Sơn TH3645 Miễn 55 96 151
53 Lê Việt Phương 1979   PGĐ T tâm th. tin công tác Tuyên giáo, BTG Tỉnh ủy TH3669 32/50 57 94 151
54 Nguyễn Diệu Thúy 1982 X Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn TH3615 33/50 57 94 151
55 Bùi Tuấn Anh 1979   Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lợi, Quảng Xương TH3625 35/50 58 92 150
56 Đặng Thị Thu Nga 1976 X Phó Ban Tổ chức, Hội liên hiệp phụ nữ Tỉnh TH3662 Miễn 60 90 150
57 Trịnh Đình Phương 1971   Chánh Văn phòng huyện ủy Hà Trung TH3667 26/50 62 88 150
58 Vi Thị Phượng 1974 X Trưởng Ban Dân vận huyện ủy Như Xuân TH3670 Miễn 52 98 150
                     
59 Trương Văn Thuấn 1974   Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Hậu Lộc TH3613 33/50 60 90 150
60 Nguyễn Xuân Tuấn 1974   Phó Ban Chính sách-Pháp luật, LĐLĐ tỉnh TH3622 Miễn 64 86 150
61 Vũ Đình Do 1966   Phó trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Quan Sơn TH3635 37/50 61 88 149
62 Phạm Thị Minh 1972 X Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Hà Trung TH3660 28/50 55 94 149
63 Bùi Minh Thành 1976   Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lộc, Quảng Xương TH3609 Miễn 57 92 149
64 Trương Đình  Thịnh 1972   Phó trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Hoằng Hóa TH3611 Miễn 55 94 149
65 Nguyễn Thị Thanh  Hiền 1980 X Phó Ban Thường trực Ban Dân Vận Thành ủy, TPTH TH3643 35/50 58 90 148
66 Lê Hữu Ngọc 1978   Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy Quan Sơn TH3663 38/50 52 96 148
67 Phạm Minh 1976   Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Giang, Cẩm Thủy TH3623 Miễn 60 88 148
68 Lý Đình Hưng 1968   Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Thường Xuân TH3649 28/50 57 90 147
69 Lê Văn Dũng 1980   Phó trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Quan Hóa TH3636 Miễn 60 86 146
70 Nguyễn Thị Hòa 1978 X Chánh Văn phòng huyện ủy Quảng Xương TH3644 31/50 58 88 146
71 Lê Hồng Phong 1970   Trưởng Ban Tổ chức Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh TH3666 32/50 60 86 146
72 Nguyễn Thị  Mai 1972 X Chủ tịch  Hội liên hiệp phụ nữ huyện Yên Định TH3659 Miễn 55 90 145
73 Nguyễn Thị Thu 1981 X Chủ tịch Liên hiệp Hội phụ nữ huyện Thiệu Hóa TH3612 Miễn 64 80 144
74 Nguyễn Thị Lan 1976 X P Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh TH3654 31/50 58 84 142
75 Phan Thị Huệ 1980 X Phó trưởng Ban Dân vận huyện ủy Đông Sơn TH3646 Miễn 56 82 138
76 Nguyễn Thị Thanh  Thủy 1976 X Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Như Thanh TH3616 Miễn 57 78 135
77 Mai Trọng 1968   Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nga Sơn TH3619 33/50 64 68 132
78 Cao Xuân Bằng 1963   Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bá Thước TH3627 Miễn 52 64 116
                     
In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa