A- A+
Lực lượng kiểm lâm và chính quyền phối hợp tuần tra, bảo vệ rừng tại xã Mường Mìn (huyện Quan Sơn).
(THO) - Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR) và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) giữa Ủy ban MTTQ và Chi cục Kiểm lâm triển khai thực hiện thời gian qua đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư về nhiệm vụ BV&PTR, PCCCR, góp phần xã hội hóa công tác BV&PTR, PCCCR.
Trên cơ sở chương trình phối hợp, ủy ban MTTQ và hạt kiểm lâm 17 huyện có rừng đã tham mưu cho cấp ủy địa phương chỉ đạo định hướng các nội dung trọng tâm, giải pháp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân cùng tham gia BV&PTR, PCCCR, trong đó trọng tâm là xây dựng khu dân cư “3 không” trong BV&PTR, PCCCR gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa bàn. Việc rà soát sửa đổi, bổ sung quy ước BV&PTR thôn, bản; ký kết trách nhiệm BV&PTR, PCCCR; xây dựng tổ, đội bảo vệ rừng (BVR) và kiểm điểm đối tượng vi phạm  được quan tâm. Ủy ban MTTQ và hạt kiểm lâm các huyện đã phối hợp, chỉ đạo MTTQ các xã và trưởng ban công tác mặt trận thôn, bản tham gia các buổi họp thôn để cùng bàn bạc, thảo luận việc rà soát sửa đổi, bổ sung quy ước BV&PTR thôn, bản; triển khai ký cam kết trách nhiệm quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia BV&PTR, PCCCR được chú trọng. Bám sát định hướng của tỉnh, ở các huyện, căn cứ tình hình thực tế địa bàn, hàng năm đã tiến hành xây dựng đề cương tuyên truyền chi tiết, ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào việc thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp của chính quyền các cấp, đặc biệt ở cấp xã. Tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết BV&PTR, PCCCR. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã huy động được sức mạnh tổng hợp tạo nên phong trào rộng khắp trong công tác BV&PTR, PCCCR. Nhận thức của nhân dân về công tác BV&PTR, PCCCR từng bước được nâng lên, đã và đang trở thành phong trào quần chúng rộng rãi. Nhiều hộ gia đình trước đây lấy nguồn sống chính là khai thác trái phép rừng tự nhiên, thì nay đã và đang bỏ công sức, tiền của để BVR, trồng rừng, xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, phát triển sản xuất hàng hóa. Công tác BV&PTR, PCCCR đã và đang được xã hội hóa mạnh mẽ và có bước phát triển bền vững, an ninh rừng ổn định, nhân dân đã tự giác BVR, coi đó là trách nhiệm và lợi ích của chính mình, dân chủ ở cơ sở được phát huy. An ninh rừng cơ bản ổn định theo hướng bền vững, không còn các tụ điểm, điểm nóng về phá rừng, khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản, động vật hoang dã trái phép. Các vụ vi phạm đều được nhân dân phát hiện, tố giác với chính quyền, kiểm lâm và được xử lý kịp thời. Trong nhiều năm liền, ở các huyện miền núi tình trạng cháy rừng không còn diễn ra.

Chương trình phối hợp đã có tác dụng thiết thực, từng bước hạn chế tính hình thức, thông qua việc tập huấn, tuyên truyền và công tác kiểm tra thường xuyên của ban thường trực ủy ban MTTQ và lãnh đạo kiểm lâm. Nội dung tập huấn, tuyên truyền đã bám sát định hướng của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là thực tiễn hoạt động BVR trên địa bàn để có nội dung phù hợp với nhận thức của đại đa số người dân miền núi, nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện. Từ năm 2011 đến nay, đã tổ chức 12.128 hội nghị tuyên truyền các cấp với 450.612 lượt người tham gia; tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã, huyện, tỉnh 44.627 lần. Toàn tỉnh đã xây dựng được 779 khu dân cư “3 không” tại 197 xã; sửa đổi, bổ sung 758 bản quy ước trên địa bàn 9 huyện trọng điểm về an ninh rừng; 198 chủ tịch UBND xã và chủ rừng Nhà nước ký cam kết trách nhiệm BVR trước chủ tịch UBND huyện đối với diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao quản lý; 782 tổ chức đoàn thể cấp xã ký cam kết trách nhiệm BV&PTR, PCCCR với chủ tịch ủy ban MTTQ  xã; 651 trưởng thôn, bản ký cam kết với chủ tịch UBND xã và 67.519 hộ gia đình ký cam kết với trưởng thôn, bản. Thành lập 1.287 tổ, đội BVR thôn, bản với 13.557 người tham gia; đưa ra kiểm điểm 118 đối tượng vi phạm pháp luật BV&PTR, PCCCR trước cộng đồng, từ đó đã có tác dụng răn đe, giáo dục chung.

Đã có nhiều khu dân cư có những mô hình, cách làm hay; những sáng kiến mới xuất hiện ngày càng nhiều; nhiều mô hình kinh tế giỏi đã tạo ra nguồn lực tại chỗ để xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả nhanh và bền vững. Tại nhiều địa phương, MTTQ và các tổ chức thành viên của mặt trận cùng với kiểm lâm địa bàn đã có nhiều hình thức sáng tạo, phong phú để giúp đỡ hộ trồng rừng, BVR. Từ đó, cấp ủy đảng, chính quyền có nhiều giải pháp để phát triển rừng, an ninh rừng được giữ ổn định, ngành, nghề từ các sản phẩm lâm nghiệp được mở mang, đem lại nguồn thu đáng kể cho người lao động, công tác an sinh xã hội được bảo đảm.

Theo đồng chí Lê Thị Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BV&PTR, PCCCR, thời gian tới, hai ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BV&PTR, PCCCR nhằm tạo ra phong trào rộng khắp. Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác dân vận cho cán bộ mặt trận các cấp, nâng cao kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực lâm nghiệp để phối hợp thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội của mặt trận về thực hiện pháp luật BV&PTR, PCCCR. Gắn nội dung chương trình phối hợp với 5 cuộc vận động lớn do MTTQ phát động. Tiếp tục nhân rộng mô hình khu dân cư “3 không” trong BV&PTR, PCCCR đến tất cả các thôn, bản có rừng, thực hiện BVR tại gốc. Kết hợp chặt chẽ giải pháp tuyên truyền, vận động với việc thường xuyên thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của chính quyền cơ sở, chủ rừng và từng hộ gia đình trong BV&PTR. Kiện toàn, củng cố lại các tổ, đội quần chúng BVR, PCCCR ở cơ sở và của các chủ rừng Nhà nước, bảo đảm khi có cháy rừng xảy ra mỗi thôn, bản, xã có đủ lực lượng, phương tiện tại chỗ để tham gia chữa cháy rừng. Tăng cường kiểm tra thông qua bộ tiêu chí đã thống nhất xây dựng, đánh giá hiệu quả theo hướng ưu tiên “dễ làm trước, khó làm sau”, biểu dương kịp thời tổ chức, cá nhân điển hình để tạo đà triển khai nhân rộng.

In bài viết

Tin cùng sự kiện:

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa