A- A+
Đường giao thông nông thôn xã Xuân Lập (Thọ Xuân) được xây dựng bảo đảm yêu cầu theo tiêu chí mới.
(THO) - Tính đến hết năm 2017, toàn tỉnh có 1 huyện, 241 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), bình quân toàn tỉnh đạt 15 tiêu chí/xã. Mặc dù đạt được những kết quả đáng ghi nhận, song trong quá trình triển khai Chương trình XDNTM trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại một số khó khăn, bất cập, như: Việc tổ chức sản xuất nông nghiệp còn thiếu tính liên kết, bền vững; một số địa phương mới chỉ tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng mà chưa quan tâm đúng mức tới phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, cũng như xây dựng, nâng cao đời sống văn hóa và bảo vệ môi trường. Vì vậy, có sự chênh lệch về kết quả thực hiện XDNTM giữa các vùng, miền; phong trào XDNTM ở một số địa phương có dấu hiệu chững lại.
Ngày 17-10-2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1980/QĐ-TTg về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020. Bộ tiêu chí mới được ban hành đã bổ sung thêm 10 nội dung, nâng tổng số nội dung cần thực hiện của các xã XDNTM lên 45 nội dung. Theo đó, ngày 3-5-2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1415/2017-QĐ-UBND về việc ban hành bộ tiêu chí mới xã NTM tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, các đơn vị, sở, ban, ngành và chính quyền các địa phương trong tỉnh đã và đang đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp trong công tác XDNTM. Trong đó, tập trung thực hiện các giải pháp, như: Từng địa phương xác định rõ tiêu chí trọng tâm để tập trung chỉ đạo, nhất là các tiêu chí nhằm khắc phục triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường đang có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân nông thôn, quan tâm đến các tiêu chí giảm nghèo, nâng cao thu nhập, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh, an toàn xã hội, nâng cao sức khỏe trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc của các vùng, miền, sự vững mạnh của hệ thống chính trị. Xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu gắn với đô thị văn minh; tăng cường các giải pháp để bảo đảm hỗ trợ các huyện, xã khó khăn có số tiêu chí đạt còn thấp.

Cùng với việc xác định và thực hiện các tiêu chí, các địa phương hiện đang tiếp tục đa dạng hóa các nguồn vốn để thực hiện XDNTM, gắn kết chặt chẽ giữa chương trình XDNTM với chương trình giảm nghèo bền vững và các chương trình mục tiêu, các dự án hỗ trợ khác trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với XDNTM. Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn, nhất là việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và bảo đảm vệ sinh an toàn sản phẩm. Thực hiện hỗ trợ hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững với quy mô sản xuất hàng hóa lớn đối với các nhóm sản phẩm chủ lực cấp huyện, tỉnh và cấp quốc gia. Tạo môi trường thuận lợi cho các HTX nông nghiệp phát triển, thúc đẩy các mô hình HTX  liên doanh, liên kết có hiệu quả.

Cùng với các giải pháp mà các địa phương đã và đang thực hiện, để chương trình XDNTM trên địa bàn tỉnh đi vào chiều sâu, bền vững trong giai đoạn mới, Văn phòng Điều phối XDNTM tỉnh cũng đã có phương án, giải pháp thực hiện cho từng nhóm xã cụ thể. Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Đức Năng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối XDNTM tỉnh, cho biết: Đối với các xã, huyện đã đạt chuẩn NTM, văn phòng sẽ tập trung đôn đốc, hướng dẫn các địa phương rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí để tiếp tục phấn đấu XDNTM kiểu mẫu. Đối với những xã đang thực hiện XDNTM, văn phòng đôn đốc địa phương hoàn thành các tiêu chí. Trong công tác thẩm định, văn phòng nghiêm túc thực hiện thẩm định công nhận xã, huyện đạt chuẩn NTM, bảo đảm chất lượng, thực chất, không chạy theo thành tích. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong XDNTM, tiếp tục phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư đối với XDNTM. Định kỳ, tổ chức điều tra về sự hài lòng của người dân đối với tiến độ và kết quả thực hiện XDNTM trên địa bàn.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa