A- A+
(THO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND về việc thực hiện đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh”.
Theo đó, nội dung thực hiện tập trung vào quán triệt, phổ biến nội dung chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; tiếp tục tổ chức thi hành có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, luật trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tổ chức nghiên cứu, đánh giá, dự báo khả năng huy động các nguồn lực xã hội tham gia vào công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý; đề xuất cơ chế ưu đãi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho công tác này. Mở rộng, nâng cao chất lượng phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý theo phương thức xã hội hóa, đổi mới hình thức, nội dung gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng, kiện toàn, tổ chức các lớp tập huấn để bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho các báo cáo viên. Lựa chọn địa bàn để làm điểm triển khai các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý gắn với tổ chức thí điểm trung tâm pháp luật cộng đồng…

Mục đích nhằm tiếp tục tăng cường xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trên cơ sở huy động các nguồn lực xã hội cho hoạt động này, trong đó Hội Luật gia các cấp đóng vai trò nòng cốt, đưa pháp luật đến với người dân, đáp ứng nhu cầu quyền được thông tin và cung cấp các dịch vụ pháp lý của nhân dân; góp phần bảo vệ công lý, công bằng xã hội, tăng cường hiệu quả thực thi công vụ, ý thức tuân thủ, bảo vệ và chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, nhằm thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tăng cường sự phối hợp giữa Hội Luật gia các cấp với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý.

Xem toàn văn Kế hoạch tại đây.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa