A- A+
(THO) - Từ một xã có xuất phát điểm thấp, sau 5 năm triển khai thực hiện XDNTM, với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, sự quan tâm hỗ trợ của cấp trên, xã Quảng Lưu (Quảng Xương) đã tích cực huy động đa dạng các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.
Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xã đã huy động được 142,4 tỷ đồng XDNTM, trong đó vốn huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp 20,1 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 15,4 tỷ đồng... Tổng giá trị sản xuất toàn xã năm 2011 là 113,217 tỷ đồng, tăng lên 223,109 tỷ đồng năm 2016; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 13 triệu đồng năm 2011 lên 25,5 triệu đồng năm 2016; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm, năm 2011 là 28,1%, đến năm 2016 còn 4,19%. Đặc biệt, việc xây dựng thành công vùng sản xuất rau an toàn là một trong những kết quả nổi bật trong thực hiện chương trình XDNTM ở xã Quảng Lưu. Đến thời điểm này, xã Quảng Lưu đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM.
In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán