A- A+
(THO) - UBND tỉnh mới ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND về việc tổ chức hội nghị triển khai năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp và kết nối sản xuất, chế biến, tiêu thụ hình thành chuỗi sản phẩm nông sản thực phẩm năm 2017.

Theo đó, hội nghị sẽ tổ chức vào đầu tháng 4-2017, tại xã Hoằng Kim (Hoằng Hóa). Tại đây, có khoảng 50 sạp hàng gồm gạo, rau quả, thịt gia súc, gia cầm, thủy sản... của các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn được sản xuất theo các quy định sản xuất nông nghiệp tốt, bảo đảm an toàn thực phẩm sẽ được trưng bày giới thiệu sản phẩm. Đồng thời, sẽ giới thiệu năng lực sản xuất và quy hoạch các vùng sản xuất thực phẩm nông - lâm - thủy sản tập trung trên địa bàn tỉnh; năng lực của các đơn vị cung ứng sản phẩm tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm nông - lâm - thủy sản an toàn; tổ chức ký kết hợp đồng cung ứng – tiêu thụ thực phẩm nông - lâm - thủy sản an toàn giữa các đơn vị.

Đây sẽ là cơ hội kết nối các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn với cơ sở tiêu thụ nhằm hình thành chuỗi cung ứng – tiêu thụ sản phẩm nông - lâm - thủy sản bảo đảm an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, góp phần thúc đẩy sản xuất thực phẩm nông - lâm - thủy sản an toàn, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán