A- A+
(THO) - Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên các lĩnh vực theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản, thuận tiện, tập trung hoàn thiện các tiêu chuẩn, định mức thuộc thẩm quyền trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách, tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.
Tiếp tục triển khai rà soát, kiến nghị đơn giản tối đa về hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, rà soát cắt giảm 30% thời gian giải quyết TTHC để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Cập nhật kịp thời trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC  và đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố 35 TTHC mới ban hành thuộc các lĩnh vực hoạt động xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch kiến trúc, quản lý chất lượng công trình, thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội; 12 TTHC  thuộc lĩnh vực quy hoạch kiến trúc bị thay thế hoặc hết hiệu lực thực hiện; chuẩn hóa 21 TTHC thuộc các lĩnh vực quy hoạch kiến trúc, hoạt động xây dựng, giám định tư pháp. Tiếp tục thực hiện một số nội dung, biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện TTHC.
In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Liên kết hữu ích
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán