A- A+
(THO) - Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Mường Lát đã huy động được 287,770 tỷ đồng.
Từ nguồn vốn trên, huyện đã bê tông hóa được 37,447 km đường giao thông nông thôn, cải tạo, xây mới 15 công trình thủy lợi, kênh mương nội đồng, 10 công trình điện, 1 công trình trường, lớp học, 9 trạm y tế xã, 6 công trình nhà văn hóa, sân thể thao, 20 công trình cấp nước sinh hoạt... Bên cạnh đó, huyện mở nhiều lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi; hỗ trợ mua trâu, bò sinh sản, hỗ trợ giống lúa lai, phân bón cho hàng nghìn lượt hộ dân;  xây dựng, nhân rộng  nhiều mô hình phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện của từng bản, xã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Tính đến nay, huyện Mường Lát đã có bản Sáng (Quang Chiểu) và bản Chiềng Nưa (Mường Lý) đạt chuẩn NTM; các  xã Mường Chanh đạt 9 tiêu chí, Tén Tằn 6 tiêu chí, Mường Lý 6 tiêu chí... bình quân các xã trên địa bàn huyện đạt 4,5 tiêu chí.

Huyện Mường Lát phấn đấu đến năm 2020, bình quân các xã trên địa bàn huyện đạt 10/19 tiêu chí NTM, xã Mường Chanh về đích NTM.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Liên kết hữu ích
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán