A- A+
(THO) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 464/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức ngạch chuyên viên tỉnh Thanh Hóa năm 2016.
Theo đó, tổng số thí sinh (TS) đủ điều kiện dự thi 562 TS; số TS dự thi 507 TS; số TS không đạt yêu cầu 354 TS, số TS đạt yêu cầu 153 TS; số TS trúng tuyển (theo vị trí đăng ký dự thi) 95 TS. Căn cứ vào kết quả trên, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn TS đã trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định, gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã nơi TS đăng ký dự tuyển; hướng dẫn các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã quyết định tuyển dụng công chức, bổ nhiệm ngạch, xếp lương cho những TS trúng tuyển theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức của UBND tỉnh; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả tuyển dụng công chức.
In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Liên kết hữu ích
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán