A- A+
(THO) - Ngày 14-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn thông báo về việc đổi tên Nghĩa trang liệt sĩ Bá Thước thành Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm (Bá Thước).
Theo đó, việc đổi tên Nghĩa trang liệt sĩ Bá Thước thành Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm đã được hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng của tỉnh đề xuất và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và đã được Ban Cán sự UBND tỉnh thống nhất lựa chọn. Cùng với đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã lấy ý kiến góp ý và được sự thống nhất cao của các đoàn thể, cơ quan chuyên môn. Để tiếp tục thực hiện các bước theo quy định tại Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11-7-2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng, Báo Thanh Hóa thông tin để nhân dân tham gia ý kiến về việc đổi tên Nghĩa trang liệt sĩ Bá Thước thành Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm (Bá Thước).
In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán