A- A+
(THO) - Ngày 15-2, UBND tỉnh đã có Quyết định số 482/QĐ-UBND về việc cấp phép thi công 12 cống dưới đê tả sông Dừa thuộc dự án đê tả sông Dừa ở các xã Thiệu Toán, Thiệu Chính, Thiệu Hòa, Thiệu Tâm và Thiệu Viên (Thiệu Hóa).

Theo đó, xây dựng 12 cống mới thay thế các cống cũ qua đê tả sông Dừa, huyện Thiệu Hóa. Thời gian xây dựng công trình từ ngày có Quyết định cấp phép đến trước ngày 30-4-2017.

UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện thi công 12 cống dưới đê tả sông Dừa thuộc dự án đê tả sông Dừa ở các xã nói trên, nhằm đảm bảo thiết kế được phê duyệt và các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng; trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo nhà thầu thi công theo đúng Quyết định cấp phép của UBND tỉnh, đảm bảo chất lượng, tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật; đảm bảo an toàn cho đê và công trình trên đê trong quá trình thi công và quản lý sử dụng; chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế, tính toán, thiết kế bổ sung các con phai để vận hành 12 cống khi có sự cố; đắp đất sét luyện xung quanh các cống.

Bên cạnh đó, trước khi thi công công trình, chủ đầu tư thông báo cho Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão biết để giao Hạt Quản lý đê Thiệu Hóa theo dõi, giám sát quá trình thực hiện và phải chịu sự giám sát của cán bộ do Hạt Quản lý đê Thiệu Hóa cử đến. Ngoài việc thi công xây dựng công trình theo Quyết định cấp phép, chủ đầu tư và nhà thầu thi công không được tiến hành bất kỳ một hoạt động nào khác trong phạm vi bảo vệ đê điều, lòng sông làm ảnh hưởng đến an toàn đê, thoát lũ dòng sông. Sau khi hoàn thành công trình, trong thời gian 15 ngày, chủ đầu tư và nhà thầu thi công phải chịu trách nhiệm hoàn trả lại mặt bằng, thanh thải toàn bộ các vật liệu, phế thải trong lòng sông, bãi sông.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán