A- A+
(THO) - Chiều ngày 8-11, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) nhân Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11-2013.

Ngày 9-11-2013 là Ngày Pháp luật Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Với chủ đề: “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, nhằm thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân sống và làm việc tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Nội dung đợt sinh hoạt này được tổ chức trong tuần lễ từ ngày 4 đến ngày 10-11.

 Nhân ngày này, tại cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức cơ quan đã được nghe phổ biến những nội dung cơ bản của Luật PBGDPL; ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; phổ biến quy chế dân chủ, quy chế văn hóa công sở ở cơ quan; quy chế bảo mật của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và những nội dung cơ bản của Luật Cán bộ, công chức, nhằm trang bị thêm kiến thức hiểu biết về Hiến pháp, pháp luật Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

. Chiều 8-11, Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Tư pháp đã quán triệt nội dung Ngày Pháp luật năm 2013, nêu một số vấn đề về dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992. Các đại biểu đã được phổ biến các nội dung cơ bản của  Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Giám định tư pháp năm 2012.                          

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán