A- A+
Trạm Y tế xã Tam Chung (Mường Lát) được xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho đồng bào các dân tộc địa phương. Ảnh: Lê Hợi

(THO) - Theo thống kê của ngành y tế, đến 31-12-2011, toàn tỉnh có 514/637 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2001-2010, đạt 80,67%.
Ngày 22-9-2011 Bộ Y tế đã có Quyết định số 3447/QĐ-BYT về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020 gồm 10 tiêu chí. Tiêu chí giai đoạn này đòi hỏi cao hơn về trang thiết bị và năng lực của đội ngũ cán bộ y tế xã, đồng thời nâng cao một số tiêu chí cũ và bổ sung một số tiêu chí mới, như: Vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống HIV/AIDS... Xã hội ngày càng phát triển, mức sống người dân ngày một tăng, yêu cầu khám, chữa bệnh (KCB) của nhân dân ngày càng cao hơn. Mặt khác, môi trường, điều kiện sống thay đổi đã làm thay đổi mô hình bệnh tật. Điều đó đặt ra cho ngành y tế những nhiệm vụ mới trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuyến y tế cơ sở có vai trò quan trọng trong KCB ban đầu. Đạt được tiêu chí quốc gia về y tế xã đồng nghĩa với việc nhân dân trong địa bàn được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
 
Tiêu chuẩn xét công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020 được tính theo thang điểm 100. Để được công nhận phải đạt 90 điểm trở lên; riêng vùng đặc biệt khó khăn phải đạt từ 80 điểm trở lên. Để thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2 (2011 – 2020), Ngành Y tế Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với mục tiêu chung: Xây dựng, củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực tại trạm y tế (TYT) xã, phường, thị trấn; nâng cao nhận thức về công tác chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, phòng chống bệnh, dịch trong cộng đồng; cung cấp dịch vụ y tế có chất lượng cao đến gần dân, thực hiện KCB bảo hiểm y tế có chất lượng cao đến tận người dân vào năm 2014 - 2015; phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả, chăm sóc sức khỏe ban đầu và nâng cao chất lượng dân số. Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2011 – 2015 phấn đấu 45% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã, trong đó ưu tiên tập trung nhân lực, vật lực thực hiện đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã tại các xã nằm trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2011 – 2015 (287 xã), phấn đấu đến năm 2020, 100% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 – 2020.
 
Để đạt mục tiêu đề ra, ngành y tế đã đưa ra một số giải pháp chủ yếu, đó là: Kiện toàn và củng cố hoạt động ban chăm sóc sức khỏe nhân dân các cấp; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của Chính quyền, sự phối hợp của MTTQ và các tổ chức, thành viên trong việc hiện thực tiêu chí quốc gia (TCQG) về y tế xã; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện TCQG về y tế xã; củng cố mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; tiếp tục củng cố và kiện toàn bộ máy cán bộ các đơn vị phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, đáp ứng nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; tăng cường công tác đào tạo cán bộ về cả chuyên môn và quản lý, đặc biệt là đào tạo cán bộ có trình độ bác sĩ, dược sĩ, y học cổ truyền và quản lý TYT xã. Chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh, phát hiện dịch sớm, báo cáo xử lý dịch kịp thời, không để dịch lan rộng, hạn chế tử vong do dịch bệnh. Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình y tế khác. Nâng cao chất lượng KCB ban đầu tại cơ sở. Bố trí bác sĩ luân phiên về hỗ trợ chuyên môn cho các TYT, đặc biệt là các TYT vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Bảo đảm cung ứng đủ thuốc thiết yếu theo quy định, có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân; quản lý và sử dụng thuốc đúng quy chế, an toàn, hợp lý và hiệu quả; huy động các nguồn vốn để đầu tư nâng cấp về cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế cho TYT theo quy định; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động y tế. Mở rộng quan hệ quốc tế, tận dụng mọi sự đầu tư, lồng ghép hoạt động các đề án, chương trình có vốn đầu tư nước ngoài trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư cho công tác y tế; tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, đa dạng hóa các loại hình truyền thông và phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt chú ý người dân tộc thiểu số, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để mọi người dân nâng cao nhận thức thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, chú trọng công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân.
 
Xác định triển khai thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 – 2020 là góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại các địa phương, vì vậy, ngay sau khi Bộ Y tế ban hành, Ngành Y tế Thanh Hóa đã triển khai kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị y tế trong ngành tiến hành thực hiện đánh giá chuẩn theo tiêu chí mới. Tính đến hết ngày 31-12-2012, Thanh Hóa đã có 36 xã đạt chuẩn theo tiêu chí mới, đạt 72% so với chỉ tiêu năm đặt ra (50 xã).
 
BsCKI Trần Thị Thanh
(Trung tâm TTGDSK)

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán