A- A+
(THO) - Ngày 6-1, tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh, công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2013-2018. Sau hơn 5 năm đi vào hoạt động, đến nay, Công đoàn KKTNS đã phát triển được 24 công đoàn cơ sở (CĐCS), với 18.200 đoàn viên.
Với đặc thù các khu công nghiệp (KCN) đều mới đi vào hoạt động, nhiều doanh nghiệp thu hút số lượng lớn công nhân, hầu hết còn trẻ tuổi, kiến thức pháp luật còn hạn chế, nên ban thường vụ công đoàn KKTNS đã tập trung tổ chức phổ biến về quyền, nghĩa vụ của người lao động; về chủ trương đường lối, chính sách xây dựng giai cấp công nhân của Đảng; về nội quy lao động, công tác vệ sinh an toàn lao động, nghĩa vụ xây dựng doanh nghiệp cho công nhân lao động ở các KCN. Đã tổ chức được trên 300 buổi tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh và hàng chục buổi tuyên truyền trực tiếp cho hàng chục nghìn lượt công nhân tại các doanh nghiệp có vốn nước ngoài (FDI). Tổ chức hàng chục cuộc thi tìm hiểu pháp luật; thi cán bộ CĐCS giỏi; tổ chức hội thao, hội diễn... Các CĐCS đã chủ động phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, công nhân có ý thức hơn trong lao động sản xuất, tạo ra sản phẩm tốt, góp phần xây dựng công ty, doanh nghiệp ổn định. Nhiệm kỳ qua, công đoàn KKTNS cũng đã góp phần đáng kể trong việc giải quyết hàng chục vụ đình công, nghỉ việc tập thể của công nhân tại các KCN do mâu thuẫn nảy sinh giữa người lao động với người sử dụng lao động. Qua các phong trào thi đua đã khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp, là cầu nối giữa người sử dụng lao động với người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.
 
Đại hội đã thảo luận và thông qua mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2018, phấn đấu 100% CĐCS triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức tốt các hoạt động theo Điều lệ Công đoàn; tập trung tuyên truyền, vận động thành lập mới tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động; tập hợp trên 90% công nhân, lao động trong các doanh nghiệp, công ty gia nhập tổ chức công đoàn.
 
Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII. Đồng chí Vũ Tuấn Minh tiếp tục được bầu làm chủ tịch công đoàn KKTNS nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán