A- A+
(THO) - Trong những năm qua, công tác cán bộ nữ ở Thanh Hóa đã được các cấp ủy Đảng, các ban, ngành cấp tỉnh quan tâm lãnh đạo, giúp cho lực lượng phụ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo ở nhiều địa phương, nhiều ngành tăng đáng kể, tạo chuyển biến trong việc thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.
Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh với chức năng đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới đã có những bước tiến trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, có nhiều sáng kiến, đề xuất, tập hợp, vận động các tầng lớp thi đua học tập lao động, sản xuất, đồng thời chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Các phong trào thi đua tiếp tục được phát động phù hợp với từng đối tượng, gắn với lợi ích, nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ, góp phần nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực, xóa đói, giảm nghèo, tăng thu nhập, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ. Tổ chức hội ngày càng phát triển, tỷ lệ hội viên tăng đáng kể, đội ngũ cán bộ hội ngày càng trưởng thành, khẳng định được vai trò của phụ nữ trong việc tham gia công tác lãnh đạo và quản lý các cấp.

Hằng năm, Hội LHPN tỉnh chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, các trường trong và ngoài tỉnh để tham mưu thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội, cán bộ nữ. Trong đào tạo, bồi dưỡng đã quan tâm đến đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ vùng giáo, dân tộc, cán bộ trong nguồn quy hoạch. Chú trọng bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ lý luận gắn với thực tiễn phù hợp với từng đối tượng, vùng, miền, nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu đặt ra. Kết quả, trong 5 năm qua từ năm 2007 đến 2012, đã có 42 lượt cán bộ hội chuyên trách cấp tỉnh, huyện; 3.520 lượt cán bộ chủ chốt, kế cận cơ sở được đi học tập trung, tại chức về chuyên môn, chính trị, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học. Nhiệm kỳ HĐND tỉnh, khóa XVI (2011-2016), 100% cán bộ chủ chốt cấp tỉnh là nữ có trình độ đại học và cử nhân cao cấp lý luận chính trị; 97% cán bộ chuyên trách cấp tỉnh có trình độ đại học và trên đại học; 95% cán bộ chủ chốt cấp huyện, thị, thành phố có trình độ đại học và trên 70% có trình độ trung cấp chính trị trở lên; 87% chủ tịch hội LHPN cấp phường, xã, thị trấn có trình độ trung cấp chuyên môn và lý luận chính trị trở lên.

Về chất lượng công tác, hầu hết cán bộ nữ khi được giao đảm nhiệm một cương vị công tác nào cũng đều phát huy tốt vai trò quản lý, điều hành, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững phẩm chất đạo đức, năng động, sáng tạo, phát huy được vai trò, trách nhiệm, hiệu quả công tác cao. Hằng năm, các cấp hội đã tập trung đánh giá kết quả công tác quy hoạch cán bộ, đồng thời tiến hành các bước bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt bảo đảm đúng quy trình và các tiêu chuẩn đề ra. Ngoài ra, hội phụ nữ các cấp đã chú trọng đến việc lựa chọn, giới thiệu các nữ ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp là người có trình độ, năng lực, có vị trí công tác nhất định, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín cao, do đó tạo được niềm tin và sự ủng hộ của cử tri. Hội LHPN đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) tỉnh tập huấn cho 300 nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND mới tham gia ứng cử lần đầu. Cùng với các hoạt động của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố cũng đã chủ động phối hợp với Ban VSTBPN tổ chức tập huấn cho 1.020 nữ ứng cử viên. Thông qua lớp tập huấn, các ứng cử viên được bổ sung những kiến thức và kỹ năng xây dựng, trình bày chương trình hành động trước cử tri và tranh thủ sự ủng hộ của cử tri. Do đó, hầu hết đội ngũ cán bộ hội từ tỉnh đến cơ sở đều được tham gia vào HĐND các cấp. Hiện toàn tỉnh có 3/16 nữ đại biểu Quốc hội khóa XIII, đạt tỷ lệ 18,75%; 13,82% nữ đại biểu HĐND tỉnh; 11,61% nữ đại biểu HĐND huyện và 20,29% nữ đại biểu HĐND xã. Đặc biệt, trong 5 năm qua, các cấp hội đã giới thiệu được 10.137 phụ nữ ưu tú kết nạp vào Đảng.

Mặc dù hội phụ nữ các cấp đã có nhiều cố gắng trong công tác tham mưu nguồn cán bộ nữ nhưng tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý, tham gia vào cấp ủy, HĐND các cấp chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Nguyên nhân là do: trình độ một số cán bộ hội cơ sở còn yếu, nhất là cán bộ chủ chốt cao tuổi, phương pháp làm việc thiếu tính sáng tạo, chưa khoa học; có lúc, có nơi công tác tham mưu về cán bộ nữ chưa được các cấp hội chú trọng; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, tham mưu đề xuất các vấn đề về công tác cán bộ còn hạn chế; tình trạng an phận, tự ti, ngại va chạm, ngại thay đổi môi trường công tác khá phổ biến trong nữ giới.

Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ hội phụ nữ các cấp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới đất nước, bà Lê Thị Nương, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nghị quyết của Bộ Chính trị, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc thực hiện chương trình hành động VSTBPN; tăng cường công tác tuyên truyền về bình đẳng giới, vai trò, vị trí của phụ nữ, các chính sách liên quan đến cán bộ nữ qua hoạt động của các cấp hội; hội phụ nữ các cấp tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quy hoạch cán bộ hội, phát hiện, bồi dưỡng cán bộ nguồn; nắm chắc thực trạng đội ngũ cán bộ hội để xây dựng kế hoạch đào tạo chuẩn hóa; sắp xếp, bố trí công việc phù hợp, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để cán bộ hội thể hiện năng lực, sở trường của mình; chú trọng phát triển đảng viên nữ, nhất là đảng viên ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, tôn giáo”.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán