A- A+
(THO) - Thực hiện công tác an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), năm 2017, huyện Yên Định đã phân cấp, giao trách nhiệm cho các đơn vị thực hiện.
 Đồng thời quy hoạch các vùng sản xuất thực phẩm an toàn kết hợp với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao; xây dựng các mô hình theo chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản bảo đảm vệ sinh an toàn trên địa bàn giai đoạn 2017-2020, đồng thời có cơ chế hỗ trợ các đơn vị xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, như: Chuỗi cung ứng lúa gạo, rau củ, quả, thịt gia súc, gia cầm, thủy sản...

Năm 2017, huyện Yên Định đã xây dựng được các mô hình điểm an toàn thực phẩm tại các xã, thị trấn, trong đó 4 chuỗi thực phẩm an toàn, 3 chuỗi lúa, gạo, 3 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn; kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP cho 263 cơ sở dịch vụ ăn uống kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống của các xã, thị trấn; kiểm tra 220 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, lập biên bản nhắc nhở 14 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 28 cơ sở với số tiền 68,5 triệu đồng.

Tiếp tục nâng cao vai trò quản lý Nhà nước về công tác ATVSTP, huyện Yên Định tập trung tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ trực tiếp tham gia quản lý và ban giám sát cộng đồng cấp xã, tổ chức, cá nhân sản xuất, tiêu dùng sản phẩm chuỗi; triển khai các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm từ mô hình chuỗi và hỗ trợ chứng nhận ATVSTP theo chuỗi cho các hộ cá thể, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn