A- A+
(THO) - Quy định 105 về phân cấp và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vừa được Bộ Chính trị khóa XII ban hành thay thế các Quyết định số 67, 68 của Bộ Chính trị khóa X, được chờ đợi sẽ tạo ra thay đổi mạnh mẽ trong bổ nhiệm và sử dụng cán bộ - là lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, gây hoài nghi trong dư luận thời gian qua.
Theo đó, điều kiện bổ nhiệm cán bộ phải bảo đảm tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn chức danh theo quy định của Đảng và cơ quan có thẩm quyền; không vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm; có hồ sơ, lý lịch cá nhân, phiếu kê khai tài sản, thu nhập đầy đủ, rõ ràng và được cơ quan chức năng có thẩm quyền, thẩm định, xác minh.

Cán bộ các cơ quan trong hệ thống chính trị được đề nghị bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý lần đầu phải đủ tuổi để công tác trọn một nhiệm kỳ. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Cán bộ được bổ nhiệm phải có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cán bộ bị kỷ luật từ khiển trách trở lên thì không được quy hoạch, bổ nhiệm vào các chức vụ cao hơn trong thời gian ít nhất một năm kể từ khi có quyết định kỷ luật. Đảng viên bị kỷ luật cách chức trong vòng một năm kể từ ngày có quyết định, không được bầu vào cấp ủy, không chỉ định, bổ nhiệm vào các chức vụ tương đương và cao hơn. Cán bộ trong thời gian xem xét kỷ luật thì chưa đưa vào quy hoạch; chưa xem xét bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử chức vụ cao hơn.

Quy định khá rõ định lượng, sẽ khó để có thể “vận dụng” như thường thấy ở một số ngành, địa phương thời gian qua.

Với quy định này, cán bộ lãnh đạo, quản lý cũng sẽ không còn ỷ được vào thứ được xem là “chiếc đũa thần nhiệm kỳ”.

Cán bộ sau khi được bổ nhiệm nếu sức khỏe không đảm bảo, uy tín giảm sút, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước sẽ bị xem xét, thay thế kịp thời, không chờ hết thời gian giữ chức vụ.

Lâu nay có cán bộ chủ chốt, thậm chí người đứng đầu lạm quyền, chuyên quyền, nhưng cán bộ thường né tránh vì sợ những “công bộc” này vẫn tại vị bởi chưa hết nhiệm kỳ dẫn đến thủ tiêu đấu tranh, từ đó tạo ra những hệ lụy xấu.

Quy định 105 của Bộ Chính trị khóa XII được xem là rất mạnh, thể hiện sự quyết liệt của Đảng trong công tác cán bộ. Một “làn gió mới” và nó sẽ làm “mát lòng” cán bộ, đảng viên hơn khi thực sự phát huy trong cuộc sống.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn