A- A+
(THO) - Trong nội dung lá thư đề ngày 13-10-1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các giới công thương Việt Nam sau khi nghe tin thành lập Công thương Cứu quốc Đoàn và tổ chức này gia nhập Việt Minh, Bác Hồ đã khẳng định vị trí quan trọng của giới công thương “Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau.
Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng. Vậy tôi mong giới công thương nỗ lực khuyên các nhà công nghiệp và thương nghiệp mau mau gia nhập “Công thương Cứu quốc Đoàn” cùng đem vốn vào làm những công cuộc ích nước, lợi dân”. Chính những tư tưởng được thể hiện trong bức thư này là cơ sở để từ năm 2004, Chính phủ đã công nhận ngày 13-10 hàng năm là “Ngày Doanh nhân Việt Nam”.

Vai trò của doanh nhân ngày càng quan trọng trong thực hiện vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Muốn dân giàu, nước mạnh, muốn nước nhà có “một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng”, như Bác Hồ tin tưởng giới công thương, thì các chính sách của Đảng, Nhà nước phải tạo điều kiện, hỗ trợ cho doanh nghiệp (DN) phát triển, tạo môi trường để doanh nhân thực hiện khát vọng, hoài bão xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh.

Hàng năm vào dịp  kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10,  UBND tỉnh Thanh Hóa đều tổ chức các hoạt động nhằm tôn vinh những DN, doanh nhân tiêu biểu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, có trách nhiệm xã hội, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước. Đây cũng là dịp khuyến khích các doanh nhân, DN năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm,  tạo ra các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ uy tín, chất lượng trên thị trường, góp phần xây dựng cộng đồng DN Thanh Hóa ngày càng vững mạnh và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong “Lễ tôn vinh doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2017”, nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, tối 12-10, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: DN, doanh nhân đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, ổn định xã hội; quan tâm, động viên đội ngũ doanh nhân, hỗ trợ và khuyến khích DN phát triển là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân. Vì thế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, đề ra nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để khuyến khích phát triển DN, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh phát triển sản xuất, kinh doanh...

Để tiếp tục xây dựng cộng đồng DN và đội ngũ doanh nhân trong tỉnh lớn mạnh về mọi mặt, cả về số lượng và chất lượng, hoạt động hiệu quả, sức cạnh tranh cao, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ DN, đặc biệt là hỗ trợ DN khởi nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; công khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; tăng sự hài lòng của tổ chức, công dân trong giải quyết thủ tục hành chính; giảm thời gian và giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính; đặc biệt là không phiền hà, sách nhiễu; không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần và không trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tại lễ tôn vinh này, nhiều DN, doanh nhân đã được tôn vinh. Điều này thể hiện sự  quan tâm của  tỉnh Thanh Hóa đối với đội ngũ doanh nhân và cộng đồng DN trong tỉnh, là niềm động viên, khích lệ để DN, doanh nhân không ngừng lớn mạnh, năng động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu sản phẩm và thương hiệu DN trên thương trường, tiếp tục vươn lên đạt nhiều thành tích mới, đóng góp vào sự nghiệp phát triển  kinh tế - xã hội  của tỉnh.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn