A- A+
(THO) - Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2017, bên cạnh làm rõ kết quả đạt được, đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém mới phát sinh.
Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh mới đạt gần bằng cùng kỳ năm 2016 và khó có khả năng hoàn thành kế hoạch. Trong đó đáng chú ý là những tồn tại, hạn chế trong những lĩnh vực nhạy cảm như tài nguyên - môi trường thì tăng lên, trong khi công tác đấu thầu, quản lý chất lượng công trình lại giảm sút. Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục thể hiện sự chậm trễ gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân... Đây là những vấn đề lớn, nếu không kịp thời tháo gỡ thì không chỉ gây khó khăn cho mục tiêu tăng trưởng chung của tỉnh.

Trong khi những phát sinh mới đang khiến nhiều ngành, địa phương loay hoay, thì những yếu kém, tồn tại tích lũy từ những năm trước, nhất là các vấn đề an sinh xã hội thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động - xã hội, dân tộc... vẫn chưa được giải quyết triệt để, khiến tạo ra khó khăn kép và nếu như không gắng sức trong thời gian nước rút 3 tháng cuối năm, thì nhiều chỉ tiêu sẽ khó hoàn thành.

Yêu cầu này đặt ra cho một số cấp ủy, chính quyền, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu một số ngành, đơn vị phải nhận rõ, kiểm điểm sát vì sao mình, ngành mình, địa phương mình chưa đề cao trách nhiệm, tận tâm, tận lực, sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; chưa chủ động giải quyết, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, những vụ việc bức xúc, nổi cộm thuộc phạm vi của mình. Càng phải xem xét, kiểm điểm năng lực tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số bộ phận cán bộ, công chức. Đánh giá rõ để có biện pháp đẩy lùi tình trạng suy thoái, tệ quan liêu, gây khó khăn phiền hà cho doanh nghiệp và công dân trong giải quyết công việc. Không thể để những yếu kém mới “đè” lên tồn tại cũ khiến tạo ra những “núi” yếu kém.

Xác định thời điểm nước rút thì cần phải có những bước chạy mang tính nước rút, hoặc bây giờ hoặc sẽ không bao giờ.

Không hoàn thành nhiệm vụ năm sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu của cả giai đoạn. Căn bệnh cố hữu ở nhiều cơ quan, với nhiều người là nhẩn nha đầu năm, thong dong giữa năm, cuối năm vắt chân lên cổ để chạy. Sức lực là hữu hạn, sự gắng sức còn phụ thuộc vào thời gian. Thời gian từ giờ đến cuối năm còn rất ngắn, bởi vậy đòi hỏi sự nỗ lực phải tới mức phi thường.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Liên kết hữu ích