A- A+
(THO) - Theo đánh giá chung, nền kinh tế của tỉnh trong 6 tháng đầu năm vẫn giữ được ổn định và có bước phát triển.
Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 7,32%. Một số chỉ tiêu tăng trưởng khá như  nông, lâm, thủy sản tăng 3,3%, công nghiệp - xây dựng tăng 9,84%.  Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển nhanh, hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, ước đón 4,3 triệu lượt khách, tăng 10,8% so với cùng kỳ, doanh thu ước đạt 4.825 tỷ đồng, tăng 17,5%...

Có thể nói, đây là kết quả đáng ghi nhận từ quyết liệt trong chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết,  nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ và của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, chương trình công tác trọng tâm, nhiệm vụ đột phá để tập trung chỉ đạo đến các ngành, địa phương; đồng thời phát huy nội lực của các cấp, các ngành và địa phương, sự nỗ lực, sáng tạo của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh... Tuy nhiên, thực tế cho thấy qua thực hiện nhiệm vụ đã nổi lên một số khó khăn hạn chế như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt thấp so với cùng kỳ và kế hoạch năm 2017. Bên cạnh đó, một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tiêu thụ khó khăn cũng làm ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách; việc triển khai một số dự án đầu tư trực tiếp, dự án có sử dụng đất tiến độ chậm, kéo dài trong nhiều năm...

Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 tỉnh ta đã xác định: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) phải đạt 15,8% trở lên (kế hoạch cả năm 12% trở lên), trong đó: Nông, lâm, thủy sản tăng 1,5%; công nghiệp tăng 35,6%; xây dựng tăng 13,6%; dịch vụ tăng 9,8%; thuế sản phẩm 18,1%. Số doanh nghiệp thành lập mới 1.804 doanh nghiệp (kế hoạch cả năm 3.000 doanh nghiệp)...

Theo đó, để đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra trong năm, toàn tỉnh phải thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm và nỗ lực cao nhất của các ngành, địa phương. Và ngay trong bài phát biểu kết luận hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, lần thứ 8, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến đã nhấn mạnh: Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả năm 2017 như nghị quyết đã đề ra, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể phải tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thực hiện rà soát, đánh giá các chỉ tiêu đã đạt được, xây dựng các giải pháp hữu hiệu nhằm hoàn thành các chỉ tiêu còn lại trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được giao vốn. Tập trung giải quyết thủ tục hành chính cho các dự án đã được trao giấy chứng nhận đầu tư để sớm triển khai. Tăng cường các biện pháp tăng thu, phấn đấu hoàn thành dự toán năm, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả...

Trên tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, các ngành cần chủ động đề ra các giải pháp và tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 đã đề ra.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn