A- A+
(THO) - Công nghệ số phát triển tạo ra tiện ích cuộc sống nhưng cũng bị các thế lực thù địch khai thác để phục vụ mưu đồ của mình.
Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin, tính hiếu kỳ của một bộ phận người dân, chúng đã bóp méo, xuyên tạc sự thật, thông tin mập mờ gây hoang mang dư luận nhằm kích động bạo loạn làm ảnh hưởng không nhỏ đến ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế đất nước và từng địa phương.

Hoạt động này còn được tiếp tay bởi một bộ phận cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ phải đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đây là yêu cầu quyết liệt trong giai đoạn hiện nay để xây dựng Đảng ta ngày càng mạnh hơn.

Xác định rõ nhiệm vụ đó, trong quý I-2017 Ban Chỉ đạo 94 tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 47-KH/BCĐ 94 về hoạt động đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa năm 2017. Đẩy mạnh thông tin, định hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các sự việc xảy ra trên địa bàn một cách hiệu quả. Các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, bổ sung thêm các đối tượng có quan điểm sai trái, thù địch, bất mãn trên địa bàn; bổ sung thêm một số trang mạng xã hội đăng tải các bài viết mang tính bịa đặt, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh, xúc phạm uy tín tổ chức, cá nhân để theo dõi, đấu tranh ngăn chặn.

 Theo đó, đã triển khai nhiều đợt cao điểm đấu tranh, phản bác các đối tượng có quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng một cách hiệu quả. Nhiều bài viết chính luận sắc bén được cơ quan chức năng tổ chức tại các fanpage, kênh youtobe chống phản động, chống luận điệu xuyên tạc đã thu hút rất nhiều người chia sẻ, đồng tình ủng hộ, từ đó tạo ra sự đối trọng trong tuyên truyền, góp phần định hướng tốt dư luận nhân dân...

Có thể nói, khi mà công nghệ số phát triển giúp con người tiếp cận thông tin mọi lúc, mọi nơi, thì việc lợi dụng tiện ích này để tán phát thông tin độc hại càng trở nên phức tạp, nguy hại và khó phát hiện, ngăn chặn.

Để tiếp tục làm tốt công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái trên mạng Internet của các thế lực thù địch không chỉ đòi hỏi tăng cường hoạt động của cơ quan bảo vệ pháp luật, lực lượng vũ trang, còn đòi hỏi trách nhiệm trong tuyên truyền của các cơ quan báo chí, xuất bản; làm tốt công tác an ninh tôn giáo, quy chế dân chủ cơ sở. Đặc biệt phải quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là về kỷ luật phát ngôn, không để nảy sinh những khuynh hướng sai trái cho các thế lực thù địch lợi dụng kích động, lôi kéo chống phá.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn